Nivvt Cursus

Terug naar cursusoverzicht
Titel
Infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening: alles onder controle?
Erkenningsnummer
22029770
22029961

Accrediteringseenheden
10
10
Deelgebied(en)
1
2
Aard
Hoorcollege
Docent
DECLERCK Dominique
DECLERCK Dominique
Datum
23-03-2023
Duur
0,5 dag
Onthaal
8:30
Start
9.00 uur.
Einde
12:30:00
Plaats
Hotel Residence Stiemerheide te Genk
Leden
175 €
Niet-leden
350 €
Maximum aantal
20
Aandacht
Inhoud
Het verlenen van tandheelkundige zorgen stelt hoge eisen op vlak van infectiecontrole. Gebeurtenissen zoals het opduiken van HIV en meer recent de Covid-19 pandemie, vormden een trigger om de hygiëneprotocols kritisch te evalueren en bij te schaven waar dit nodig en nuttig was.
In deze lezing wordt een overzicht gebracht van de voornaamste risico’s voor transmissie van potentieel pathogene micro-organismen in de tandheelkundige praktijk. De verschillende maatregelen die het risico voor patiënt, zorgverlener en praktijkmedewerkers zo laag mogelijk kunnen houden en de werkbaarheid en financiële kosten zoveel als mogelijk respecteren worden overlopen.

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor deze cursus. Klik hier om je in te loggen.