Nivvt Cursus

Terug naar cursusoverzicht
Titel
De conventionele totale prothese een waardevolle basisoplossing anno 2022.
Erkenningsnummer
22010587


Accrediteringseenheden
20
Deelgebied(en)
7
Aard
Hoorcollege
Docent
MATTHYS Carine
VERMEERSCH Kim
Datum
26-09-2022
Duur
0,5 dag
Onthaal
13:00
Plaats
Radisson Blu Astrid Hotel
Leden
175 €
Niet-leden
350 €
Maximum aantal
25
Aandacht
Inhoud
Deze voordracht gaat in op de algemene begrippen met betrekking tot de basis theorie van de volledige prothese, meer bepaald de afdruk technieken, de beetregistratie en de opstellingsmethodieken. De link met de klinische stappen worden op de voorgrond geplaatst maar gestoffeerd met de informatie uit de evidence.
Praktische toelichting  wordt gegeven over het gebruik van digitaal vervaardigde lepels en beetplaten, de border “molding” en afdruktechniek. Demo materiaal zal de theoretische uitleg verduidelijken. Een eenvoudige methode voor centrische relatie registratie en drukverdeling komt aan bod. De voordelen van, en de indicatiestelling voor een gebalanceerde opstelling wordt uitgelegd. Een aantal praktische “tips en tricks” worden in de verschillende onderdelen toegevoegd. Ter afsluiting wordt de stand van zaken m.b.t de digitale vervaardiging van de totale prothese kort toegelicht.

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor deze cursus. Klik hier om je in te loggen.