Welkom op de webstek van lokale VVT-afdeling Zuid-West-Vlaanderen!

Locatie

Het Klokhof
Sint-Anna 2
8500 Kortrijk-Marke

Activiteiten

Info

Philippe Craeynest: philippe@craeynest-demaere.be

Inkom
  • VVT-leden: €20
  • Niet-VVT-leden: €75 + €20
Aanvraag in */**

De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief. Er is geen enkele garantie dat de activiteit zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV Stuurgroep Accreditering.

Datum Beschrijving Code ErkNr DG AE
03-11-2022 Cyber Security: hoe bescherm je de patiëntengegevens op uw computer 17917 22005614 2 10

Bestuur

ARDENOIS Frederik
frederik@ardenois.be
Voorzitter

MAES Peter
peter.maes@tandarts.be
Secretaris | Verantwoordelijke accreditering

D’HAESE Gilles
dhaese.gilles@gmail.com
Penningmeester

STICHELBOUT André
astichelbout@telenet.be
Penningmeester

CRAEYNEST Philippe
philippe@craeynest-demaere.be
Webmaster | Verantwoordelijke wetenschap | Verantwoordelijke inschrijvingen op website

WYSEUR Sabien
sabien.wyseur@tandarts.be
Wachtdienstcoördinator

HERPELS Matthieu
matthieuherpels@hotmail.com
Verantwoordelijke sponsoring

DECONINCK Hélène
helene.deconinck@gmail.com
Verantwoordelijke wetenschap

SPEYBROUCK Bart
bart.speybrouck@skynet.be
Verantwoordelijke accreditering

DEBRUYNE Lies
liesdebr@gmail.com
Verantwoordelijke intercollegiale toetsing

DHEEDENE Carla
carladheedene@gmail.com
Bestuurslid