Welkom op de webstek van TCM, lokale afdeling Mechelen van het VVT.

Locatie

Feestzaal Familia Putte
Klein Mannekesstraat 4
2580 Putte

Activiteiten

Info

Celine De Haes: Tel. 015 23 49 20

Inkom

Aanvangsuur studieclub: 20.00 uur

  • VVT-lid en TCM-lid: gratis.
  • VVT-lid stagiair: gratis van september tot en met december.
  • VVT-lid (geen TCM-lid): 30 euro voor de organisatie en indien gewenst 50 euro voor het diner.
  • Niet-VVT-leden: €75 VVT + € 30 voor de organisatie (diner is niet mogelijk).
Aanvraag in */**

De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief. Er is geen enkele garantie dat de activiteit  zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV Stuurgroep Accreditering.

Datum Beschrijving Code ErkNr DG AE
05-10-2023 Diepe cariës: behoud vitaliteit blijvend gebit en melkgebit 18368 23007679 4 10
26-10-2023 Wringt je lichaam wel eens tegen? 18453 23013270 2 10
07-12-2023 De invloed van implantaat oppervlak en (CAD-CAM) prothetiek op het ontstaan en de genezing van peri-implantitis 18360 23006794 7 10
11-01-2024 Een diagnostische kijk op CBCT 18512 aanvraag in ** 3 10

Lid worden

  • Lidgeld TCM 110,00 euro voor VVT-leden (niet VVT-leden kunnen geen lid worden).
  • Voor TCM leden is alles gratis tijdens de lezingen, drank en het etentje inbegrepen.
  • Stagiairs VVT-leden hebben in het afstudeer jaar van september tot en met december gratis toegang, drank en het etentje inbegrepen.

Wenst u lid te worden van TCM?

Stort dan € 110 op rekening BE19001473411812 met vermelding van uw persoonlijk OGM-nummer.

U kan uw OGM-nummer opvragen op info@vvt.be.

 

Bestuur

VAN DEN BOSCH Seraf
vdb.tandarts@me.com
Voorzitter | Secretaris | Webmaster

DE HAES Celine
celinedehaes@icloud.com
Penningmeester | Wachtdienstcoördinator | Verantwoordelijke accreditering

DE DECKER Peter
peterdedecker@skynet.be
Verantwoordelijke sponsoring | Verantwoordelijke wetenschap | Bestuurslid

VAN ASSCHE Eddy
Verantwoordelijke wetenschap | Bestuurslid
eddy.van.assche@pandora.be