Opgericht in 1953

Locatie

Europeion (Campus Blairon)
Gierlesteenweg
2300 Turnhout

Activiteiten

Info

Stefaan Rousseau: stefaanrousseau@gmail.com

Inkom
  • VVT-leden: gratis (€15 catering voor niet-leden lokale afdeling)
  • Niet-VVT-leden: €75 + €15 catering
Aanvraag in*/**

De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief.    Er is geen enkele garantie dat de activiteit  zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV Stuurgroep Accreditering.

Datum Beschrijving Code ErkNr DG AE
04-05-2023 Recente wijzigingen in de regelgeving 18210 22024762 2 10
16-06-2023 KTC Symposium: “Opfrissing Anatomie Hoofd en Hals voor de Tandarts voor Radiologie en Anesthesie” 18211 22025072 22025073 1 3 20 20
07-10-2023 Mijn tandarts is een held. 18337 23001713 0 10
16-11-2023 Update lokale anesthesie met tips en tricks 18259 22026493 1 10

Lidgeld 2023

  • Normaal lidgeld: 95,00 €
  • Lidgeld gepensioneerden zonder praktijk: 45,00 €
  • Diplomajaar 2022: gratis
  • Diplomajaar 2023: gratis

Indien u denkt recht te hebben op gratis lidgeld 2023 dan moet u zich aanmelden bij
Stefaan Rousseau (stefaanrousseau@gmail.com).

We verwachten uw storting voor de aanvang van de eerste studieclub, dus voor 31/1/2023.
Let wel op! Indien u zich aanbiedt op een studieclubactiviteit na 31/1/2023 en uw lidgeld werd nog niet ontvangen, dan betaalt u voor die activiteit de bijdrage die wordt gevraagd voor niet-leden.

Gelieve op de overschrijving duidelijk te vermelden voor welke tandarts(en) de betaling wordt uitgevoerd. Zet in het vakje “mededelingen” uw NAAM / NAMEN met de vermelding “LIDGELD KTC 2023”.
Overschrijven op  NIEUW REKENINGNUMMER!
BE08 0014 7341 1913
t.a.v. VVT KEMPEN

Goed om weten

Regelmatig krijgen we berichten van volle mailboxen of niet-ontvangen mails. Kijk daarom regelmatig je mails na, verwijder de oude berichten en kijk of er in je spammap geen berichten zitten die geen spam zijn.

De registratie en verwerking van onze studieclubs zal volledig digitaal gebeuren. Dat betekent dat alle papier verbannen wordt.

Wat moet jij hiervoor doen?

Bij je aankomst meld je je aan en zal je aanwezigheid onmiddellijk geregistreerd worden.

De VVT-server stuurt naar alle geregistreerde aanwezigen een mail met een rechtstreekse link naar je  elektronisch evaluatieformulier dat vanaf dan en gedurende 15 dagen ingevuld kan worden.

Zolang dit niet ingevuld werd komt er om de 2 dagen een herinneringsmail. Na 15 dagen wordt deze mogelijkheid afgesloten en gaan de accrediteringspunten onherroepelijk verloren. Het is dus zeer belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Bekijk dus regelmatig je e-mailverkeer.

Het VVT bezorgt automatisch het aanwezigheidsattest dat men kan, maar niet hoeft te downloaden/uit te printen. Je kan steeds je deelnameattest bekijken en downloaden op de vvt-website onder Mijn VVT, Mijn Accreditering.

De enkele studieclubs vangen steeds aan om 20.00 u.

De dubbele studieclubs beginnen om 18.00 u.

Uit respect voor de spreker zal niemand nog ingescand worden voor accreditering als de spreker begonnen is.

Wees ten laatste een kwartier vóór de aanvang van de studieclub aanwezig. Voor niets of niemand wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Absolute nultolerantie zal worden toegepast.

Bestuur

VAN DIJCK Simon
simon@tandzorglille.be
Voorzitter

 

 

 

VAN MEIR Christine
christine.vanmeir@skynet.be
Ondervoorzitter | Verantwoordelijke wetenschap

 

 

 

ROUSSEAU Stefaan
stefaanrousseau@gmail.com
Secretaris | Webmaster | Verantwoordelijke inschrijvingen op website

 

 

 

ROSIERS Leen
info@endopraktijkturnhout.be
Penningmeester

 

 

 

VAN RAVENSTEYN Guy
ktcwachtdienst@telenet.be
Wachtdienstcoördinator

 

 

 

CLAESSENS Griet
claessens.griet@outlook.com
Verantwoordelijke sponsoring

 

 

 

BAKELANTS Koen
koen.bakelants@tmzg.be
Verantwoordelijke sponsoring

 

 

 

HERMANS Bert
hermans-joillet@skynet.be
Verantwoordelijke accreditering

 

 

 

BONNE Maarten
maarten.bonne@benedenti.be
Bestuurslid

 

 

 

LAPORTE Paulien
paulienlaporte@gmail.com
Bestuurslid

 

 

 

HELSEN Filip
filip@helsen-gobert.be
Bestuurslid

 

 

 

HELDERWEIRT Patrick
phelderw@yahoo.com
Bestuurslid

 

 

 

Peeters Wim
wimpeeters@telenet.be
Bestuurslid