Opgericht in 1953

Locatie

Europeion (Campus Blairon)
Gierlesteenweg
2300 Turnhout

Activiteiten

Info

Stefaan Rousseau: stefaanrousseau@gmail.com

Inkom
  • VVT-leden: gratis (€15 catering voor niet-leden lokale afdeling)
  • Niet-VVT-leden: €75 + €15 catering
Aanvraag in*/**

De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief.    Er is geen enkele garantie dat de activiteit  zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV Stuurgroep Accreditering.

Datum Beschrijving Code ErkNr DG AE
26-04-2024 KTC symposium 18698 23031244 23031245 23031246 6 7 6 20 10 10
19-09-2024 Wat als het RIZIV op bezoek komt? 18538 23020502 2 10
17-10-2024 Vroege orthodontische behandeling 18859 aanvraag in ** 5 20

Lidgeld 2024

  • Normaal lidgeld: 105,00 €
  • Lidgeld gepensioneerden zonder praktijk: 50,00 €
  • Diplomajaar 2023: gratis
  • Diplomajaar 2024: gratis

Indien je denkt recht te hebben op gratis lidgeld 2024 dan moet je je aanmelden bij
Stefaan Rousseau (stefaanrousseau@gmail.com).
Lid worden kan op elk moment.

We verwachten je storting voor de aanvang van de eerste studieclub, dus voor 31/1/2024.
Let wel op! Indien je je aanbiedt op een studieclubactiviteit na 31/1/2024 en je lidgeld werd nog niet ontvangen, dan betaal je voor die activiteit de bijdrage die wordt gevraagd voor niet-leden.

je kan je lidmaatschap hier online vernieuwen. Vind je geen order voor studieclub Kempen? Stuur dan een mailtje naar info@vvt.be.

Goed om weten

Regelmatig krijgen we berichten van volle mailboxen of niet-ontvangen mails. Kijk daarom regelmatig je mails na, verwijder de oude berichten en kijk of er in je spammap geen berichten zitten die geen spam zijn.

De registratie en verwerking van onze studieclubs zal volledig digitaal gebeuren. Dat betekent dat alle papier verbannen wordt.

Wat moet jij hiervoor doen?

Bij je aankomst meld je je aan en zal je aanwezigheid onmiddellijk geregistreerd worden.

De VVT-server stuurt naar alle geregistreerde aanwezigen een mail met een rechtstreekse link naar je  elektronisch evaluatieformulier dat vanaf dan en gedurende 15 dagen ingevuld kan worden.

Zolang dit niet ingevuld werd komt er om de 2 dagen een herinneringsmail. Na 15 dagen wordt deze mogelijkheid afgesloten en gaan de accrediteringspunten onherroepelijk verloren. Het is dus zeer belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Bekijk dus regelmatig je e-mailverkeer.

Het VVT bezorgt automatisch het aanwezigheidsattest dat men kan, maar niet hoeft te downloaden/uit te printen. Je kan steeds je deelnameattest bekijken en downloaden op de vvt-website onder Mijn VVT, Mijn Accreditering.

De enkele studieclubs vangen steeds aan om 20.00 u.

De dubbele studieclubs beginnen om 18.00 u.

Uit respect voor de spreker zal niemand nog ingescand worden voor accreditering als de spreker begonnen is.

Wees ten laatste een kwartier vóór de aanvang van de studieclub aanwezig. Voor niets of niemand wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Absolute nultolerantie zal worden toegepast.

Bestuur

VAN DIJCK Simon
simon@tandzorglille.be
Voorzitter

 

 

 

VAN MEIR Christine
christine.vanmeir@skynet.be
Ondervoorzitter | Verantwoordelijke wetenschap

 

 

 

ROUSSEAU Stefaan
stefaanrousseau@gmail.com
Secretaris | Webmaster | Verantwoordelijke inschrijvingen op website

 

 

 

LAPORTE Paulien
paulienlaporte@gmail.com
Secretaris | Webmaster

 

 

 

 

 

 

ROSIERS Leen
info@endopraktijkturnhout.be
Penningmeester

 

 

 

VAN RAVENSTEYN Guy
ktcwachtdienst@telenet.be
Wachtdienstcoördinator

 

 

 

CLAESSENS Griet
claessens.griet@outlook.com
Verantwoordelijke sponsoring

 

 

 

BAKELANTS Koen
koen.bakelants@tmzg.be
Verantwoordelijke sponsoring

 

 

 

HERMANS Bert
hermans-joillet@skynet.be
Verantwoordelijke accreditering

 

 

 

BONNE Maarten
maarten.bonne@benedenti.be
Bestuurslid

 

 

 

HELSEN Filip
filip@helsen-gobert.be
Bestuurslid

 

 

 

MEERS Evelien
evelienmeers@hotmail.com
Bestuurslid

 

 

 

RENCKENS Liesbeth
liesbetrenckens@gmail.com
Bestuurslid