Welkom op de pagina van de lokale VVT-afdeling West-Brabant.

Locatie

Wij vergaderen  in Kasteel La Motte te Dilbeek en in ‘corona-tijden’ in de aula van kunstacademie Dil’arte te Dilbeek. Ons stamcafé ‘Lou’s plek’ bevindt zich daarnaast in het Cultureel Centrum Westrand.

 

Activiteiten

Info

westbrabant@vvt.be

Inkom
  • VVT-leden: Gratis
  • Niet VVT-leden: € 75

Om deel te nemen aan onze activiteiten is inschrijving noodzakelijk.

Aanvraag in */**

De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief. Er is geen enkele garantie dat de activiteit  zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV Stuurgroep Accreditering.

Vouchers

Voor deelname aan een peer review heeft u een toegangsbewijs nodig, te bestellen bij VVT (er verlopen ongeveer 14 dagen tussen ogenblik van betaling en ontvangst van de bewijzen)

  • VVT-lid: 1 toegangsbewijs 40 EUR / 2 toegangsbewijzen 70 EUR (enkel indien tegelijk besteld)
  • Niet-VVT lid: 1 toegangsbewijs 90 EUR / 2 toegangsbewijzen 170 EUR (tegelijk besteld)

Indien u ze niet op voorhand bestelt en ter plaatse betaalt (contant) is er een supplement van 5 EUR/toegangsbewijs!

Lid worden

De lokale kring West-Brabant vraagt geen afzonderlijk lidgeld.

Goed om weten

Naar goede gewoonte zullen we dit jaar opnieuw zowel in het voorjaar als in het najaar een reeks peerreviews organiseren, voor zover het virus weer geen stokken in de wielen steekt natuurllijk.

Deze van het voorjaar liggen al vast, zowel in Kasteel La Motte (17/3/22) als in De Kam (24/3/22), zie hiervoor in de rubriek ‘Activiteiten’

In het najaar volgt nog een reeks in Kasteel La Motte, op 20/10/22 in de namiddag.

Onze studieclub vaardigt vertegenwoordigers af in de Provinciale Raad Vlaams-Brabant (VVT), de Raad van Bestuur van het VVT, de Provinciale Geneeskundige Commissie Vlaams-Brabant en de EersteLijnZones van West-Brabant.

Provinciale Raad Vlaams-Brabant:

Johan BOONE, Marc DEVOLDER, Walter JANSSENS, Herman STANDAERT, Guido VANBELLE

Raad van Bestuur:

Jean-Paul SOUFFRIAU, Guido VANBELLE

Provinciale Geneeskundige Commissie Vlaams-Brabant:

Marc DEVOLDER

EersteLijnZones:
  • Asse: Walter JANSSENS
  • Grimbergen/Vilvoorde: Filip JANS
  • Voorzitter ELZ Pajottenland: Jean-Paul SOUFFRIAU
  • Zennevallei: Guido VANBELLE

Op 22 januari 2020  fuseerden SC Land van Asse-Tavo en SC Brussel-Halle  tot SC WEST-BRABANT

Aanvankelijk bestonden in onze regio 2 studieclubs , ‘Asse-Vilvoorde’ en ‘Brussel-Halle’.

In 2002 splitste Asse-Vilvoorde in ‘Land van Asse’ en ‘Tavo’ (Tandartsen Vilvoorde en omgeving), maar in 2016 fuseerden beide verenigingen weer tot ‘Land van Asse-Tavo’.

Sinds januari 2020 vormen ‘Brussel-Halle’ en ‘Land van Asse-Tavo’ samen één grote studieclub: WEST-BRABANT.

De studieclublezingen  worden  georganiseerd in Kasteel La Motte te Dilbeek, en in ‘corona-tijden’ in Cultureel Centrum Westrand te Dilbeek.

De peer reviews worden grotendeels in Kasteel La Motte te Dilbeek gehouden (en in ‘corona-tijden’ in het parochiezalen-complex Collegium te Groot-Bijgaarden), maar voor een deel ook in De Kam te Wezembeek-Oppem.

Wim, we koesteren de herinneringen aan jou …

Dankbare herinnering aan
Wim Verbaanderd
echtgenoot van Ann Vermeren

Geboren te Vilvoorde op 19 maart 1964 en overleden te Bonheiden op 2 januari 2019

Bedankt voor die stille omarming,
voor die troostende woorden,
gesproken of geschreven.

Bedankt voor de handdruk
wanneer woorden bleven steken,
voor alle gebaren van liefde en vriendschap.

Het doet goed om te weten
dat zo velen met ons meevoelen.

“Een tapijt vormend,
vallen de bladeren, grondwaarts.
Vruchten zijn geplukt of gevallen,
half verteerd door het laatste ongedierte;
een ultieme poging om het leven te verlengen.
Het groen, in de kiem gesmoord,
maakt plaats voor zwartbruin, droog en dor.
Wind, regen, hagel, sneeuw
en de vriezeman beamen
deze verwachte dood der natuur,
En toch is er iets dat dit alles overleeft…

Wim

Bestuur

VANDEN MEERSSCHE Henri
henri.vanden.meerssche@telenet.be | Tel. 02 468 25 19
Voorzitter

 

 

 

DEBACKERE Bart
debackere.bart@skynet.be
Ondervoorzitter

 

 

 

DUPONT Axelle
axelle.dupont@skynet.be | Tel. 02 466 03 10
Webmaster | Secretaris

 

 

 

BOONE Johan
johan.boone@telenet.be
Penningmeester

 

 

 

VERMEIR Geoffrey
geoffrey.vermeir@skynet.be | Tel. 02 567 25 85
Verantwoordelijke sponsoring

 

 

 

BERGHMANS Jan
endojanmegabite@gmail.com
Verantwoordelijke wetenschap

 

 

 

VANBELLE Guido
guido.vanbelle@telenet.be
Verantwoordelijke wetenschap

 

 

 

DE RIJCKE Christine
christinederijcke@hotmail.com
Verantwoordelijke intercollegiale toetsing

 

 

 

SOUFFRIAU Jean-Paul
jean-paul.souffriau@telenet.be
ELZ

 

 

 

DEVOLDER Marc
marcdevolder@telenet.be
Bestuurslid