Welkom op de pagina van de lokale VVT-afdeling West-Brabant.

Locatie

Wij vergaderen in Kasteel La Motte te Dilbeek en in de aula van kunstacademie Dil’arte te Dilbeek. Ons stamcafé ‘Lou’s plek’ bevindt zich naast Dil’arte in het Cultureel Centrum Westrand.

 

Activiteiten

Info

westbrabant@vvt.be

Inkom
  • VVT-leden: Gratis
  • Niet VVT-leden: € 75

Om deel te nemen aan onze activiteiten is inschrijving noodzakelijk.

Aanvraag in */**

De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief. Er is geen enkele garantie dat de activiteit  zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV Stuurgroep Accreditering.

Deelname aan peerreviews

Voor deelname aan een peerreview heb je een toegangsbewijs nodig, online te bestellen en te betalen via www.vvt.be, inloggen, Mijn VVT, Mijn bestellingen, dan verder procedure volgen. De prijs van een voucher verschilt naargelang je al dan niet je lidgeld VVT betaalde.

Lid worden

De lokale kring West-Brabant vraagt geen afzonderlijk lidgeld.

Goed om weten

Gepensioneerd oud-voorzitter Henri Vanden Meerssche legt zijn functie als ondervoorzitter neer maar blijft stand-by om het bestuur bij te staan en te adviseren, waarvoor grote dank! In de toekomst zullen nog andere gepensioneerde bestuursleden hem vervoegen om een vernieuwd en verjongd bestuur te kunnen ondersteunen.

ERELIDMAATSCHAP

VVT- STUDIECLUB WEST-BRABANT

verleend door het bestuur aan collega-tandarts

Walter JANSSENS

als teken van erkentelijkheid voor zijn decennialange onverdroten en ononderbroken inzet voor onze genootschap.

Vele functies heeft hij in het bestuur bekleed, van secretaris met grote liefde voor de Nederlandse taal  tot penningmeester, voorzitter en accrediteringsverantwoordelijke. Als organisator peerreviews werd hij kampioen en bezorgde hij de studieclub naam en faam.

Heden zondag 3 september van het jaar 2023 bekrachtigd door het voltallig aanwezige bestuur van Studieclub West-Brabant (voorheen  Asse-Vilvoorde, voorheen Land van Asse, voorheen Pajottenland).

Voorzitter Bart Debackere                Penningmeester Johan Boone

Secretaris Axelle Dupont

Onze studieclub vaardigt vertegenwoordigers af in de Provinciale Raad Vlaams-Brabant (VVT), de Raad van Bestuur van het VVT, en de EersteLijnZones van West-Brabant.

Provinciale Raad Vlaams-Brabant:

Marc DEVOLDER, Christine DE RIJCKE, Jean-Paul SOUFFRIAU, Guido VANBELLE

Raad van Bestuur:

Jean-Paul SOUFFRIAU, Guido VANBELLE

EersteLijnZones:
  • Asse:
  • Grimbergen/Vilvoorde: Filip JANS
  • Voorzitter ELZ Pajottenland: Jean-Paul SOUFFRIAU
  • Zennevallei: Guido VANBELLE

Op 22 januari 2020  fuseerden SC Land van Asse-Tavo en SC Brussel-Halle  tot SC WEST-BRABANT

Aanvankelijk bestonden in onze regio 2 studieclubs , ‘Asse-Vilvoorde’ en ‘Brussel-Halle’.

In 2002 splitste Asse-Vilvoorde in ‘Land van Asse’ en ‘Tavo’ (Tandartsen Vilvoorde en omgeving), maar in 2016 fuseerden beide verenigingen weer tot ‘Land van Asse-Tavo’.

Sinds januari 2020 vormen ‘Brussel-Halle’ en ‘Land van Asse-Tavo’ samen één grote studieclub: WEST-BRABANT.

De studieclublezingen worden georganiseerd in Kasteel La Motte te Dilbeek, en in ‘corona-tijden’ in het auditorium van kunstacademie Dil’arte in Dilbeek.

De peer reviews worden grotendeels in Kasteel La Motte te Dilbeek gehouden maar voor een deel ook in De Kam te Wezembeek-Oppem.

Bestuur

DEBACKERE Bart
debackere.bart@skynet.be
Voorzitter

 

 

 

DUPONT Axelle
axelle.dupont@skynet.be | Tel. 02 466 03 10
Webmaster | Secretaris

 

 

 

BOONE Johan
johan.boone@telenet.be
Penningmeester

 

 

 

VERMEIR Geoffrey
geoffrey.vermeir@skynet.be | Tel. 02 567 25 85
Verantwoordelijke sponsoring

 

 

 

BERGHMANS Jan
endojanmegabite@gmail.com
Verantwoordelijke wetenschap

 

 

 

VANBELLE Guido
guido.vanbelle@telenet.be
Verantwoordelijke wetenschap

 

 

 

DE RIJCKE Christine
christinederijcke@hotmail.com
Verantwoordelijke intercollegiale toetsing

 

 

 

SOUFFRIAU Jean-Paul
jean-paul.souffriau@telenet.be
ELZ

 

 

 

DEVOLDER Marc
marcdevolder@telenet.be
Bestuurslid