In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

  1. VVT: Verbond van Vlaamse Tandartsen VZW, met haar maatschappelijk zetel te Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0434459634;
  2. Website: De website van VVT, vvt.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door VVT.
  3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  4. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

1. Cookies

VVT streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. VVT brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

 

Cookies helpen VVT om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.

 

Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval VVT via de Website. Derde-partij-cookies worden door anderen dan de eigenaar van het domein van een website ingesteld. VVT heeft daarom geen toegang tot of controle over deze Cookies of andere manieren om gegevens te verzamelen. Lees de respectieve privacyverklaringen van deze externe cookie-providers.

 

Volgende Cookies kunnen door VVT worden geplaatst:

Naam Doel Levensduur
PHPSESSID Functionele cookie om huidige sessie bij te houden Sessie
flux_s Functionele cookie voor de keep me logged in functionaliteit Sessie
flux_u Functionele cookie voor de keep me logged in functionaliteit Sessie
_ga Google Analytics cookies worden geplaatst om statistische informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Meer informatie: www.google.com/intl/en/policies/privacy 2 jaar
_gat 10 min
_gid 1 dag

 

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is VVT niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het “Help”-menu van de internetbrowser.

Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

3. Wijzigingen

VVT houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 9 augustus 2021.

4. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien VVT de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van VVT om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).

6. Contact

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid omtrent Cookies, kan u contact opnemen met VVT op het adres Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel of via het e-mailadres privacy@vvt.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).