Welkom op de webpagina van de Brugse Tandheelkundige Kring de, lokale afdeling van het VVT.

Locatie

Green Park Hotel Brugge
Chartreuseweg 20
8200 Brugge (St-Michiels)

Activiteiten

Info

Joost De Lille: joost.de.lille@pandora.be

Inkom
  • VVT-leden: gratis
  • Niet-VVT-leden: €75
Aanvraag in */**

De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief. Er is geen enkele garantie dat de activiteit zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV-Stuurgroep Accreditering.

Datum Beschrijving Code ErkNr DG AE

Lid worden

De Brugse Tandheelkundige Kring vraagt geen apart lidgeld.

Bestuur

DE KETELAERE Bruno
dentbruno@skynet.be
Voorzitter

DEBRUYCKERE Mark
markdebruyckeremazyn@telenet.be
Secretaris

ROMBAUT Herman
tandarts.hermanrombaut@telenet.be
Penningmeester

DELAGRANGE Frank
delafrank@telenet.be
Webmaster
Verantwoordelijke intercollegiale toetsing

DERYCKERE Alain
doornhut@gmail.com
Wachtdienstcoördinator

POTTIE Bart
bart.pottie1@telenet.be
Verantwoordelijke sponsoring

DE LILLE Joost
joost.de.lille@pandora.be
Verantwoordelijke wetenschap
Verantwoordelijke accreditering

BARBIER Dirk
barbier.bvba@skynet.be
Bestuurslid

DECALUWE Maarten
maarten.decaluwe@vvt.be
Bestuurslid