Nivvt Cursus

Terug naar cursusoverzicht
Titel
Moderne preparatie- en obturatietechnieken
Erkenningsnummer
24003141


Accrediteringseenheden
40
Deelgebied(en)
4
Aard
Hoorcollege & workshop
Docent
AESAERT Guido
Datum
18-06-2024
Duur
1 dag
Onthaal
8:30
Start
9.00 uur.
Einde
17:00:00
Plaats
Zebrastraat te Gent
Leden
325 €
Niet-leden
650 €
Maximum aantal
20
Aandacht
Inhoud
Deze dagcursus pretendeert niet volledig te zijn, het is eerder de bedoeling een guidance te zijn voor het wegwijs maken in de doolhof van de aangeboden mechanische wortelkanaalinstrumenten zodat u een verantwoorde keuze kunt maken.
In de voormiddag worden alle instrumenten die hedendaags op de markt zijn doorgenomen, met telkens hun voor- en nadelen zodat de practicus, afhankelijk van zijn voorkeur een juiste keuze kan maken.
In het theoretisch gedeelte komt ook de preparatie zelf aan bod; in een soort stappenplan wordt het proces van wortelkanaalpreparatie opgesplitst waarbij op elk ogenblik de gevaren en het voorkomen van problemen zoals ledging of transportatie duidelijk uitgelegd worden. In

De namiddagsessie gaat over de wortelkanaalvulling; ook hier komt eerst een theoretisch deel.
Endodontie heeft een versnelde evolutie ondergaan de laatste decennia. Naast de opkomst van nieuw instrumentarium zijn er ook allerlei toestellen op de markt gekomen om een geprepareerd kanaal op een snelle en efficiënte manier (3D met warme gutta) op te vullen.
In de cursus worden de voor- en nadelen van die verschillende toestellen aangetoond, wordt aan de cursist info gegeven of zon investering nuttig of wenselijk is en kan de cursist een keuze maken wat hem of haar het beste ligt.

Op het einde van de cursus moet de deelnemer in staat zijn om:
O een keuze te maken tussen het al of niet investeren in toestellen voor warme obturatietechnieken.
O de voor- en nadelen van elke obturatietechniek te kennen.
O op een constante en snelle manier elk wortelkanaal driedimentioneel op te vullen.


Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor deze cursus. Klik hier om je in te loggen.