Nivvt Cursus

Terug naar cursusoverzicht
Titel
Lokale anesthesie in de tandheelkunde
Erkenningsnummer
24009172


Accrediteringseenheden
40
Deelgebied(en)
1
Aard
Hoorcollege
Docent
POLITIS Constantinus
Datum
10-09-2024
Duur
1 dag
Onthaal
8:30
Start
9.00 uur.
Einde
17:00:00
Plaats
Hotel Residence Stiemerheide te Genk
Leden
325 €
Niet-leden
650 €
Maximum aantal
30
Aandacht
Inhoud
Een succesvolle behandeling in de tandheelkunde is maar mogelijk wanneer deze pijnloos kan uitgevoerd worden. Een goed geplaatste lokale anesthesie is dan ook een belangrijke meerwaarde. Waar gaat het vaak fout? Gaat het om een foutieve inschatting van de anatomie, een onoordeelkundige keuze van anestheticum en vasoconstrictor? Zijn de technieken bij een kind verschillend dan bij een volwassene? Wat is onze houding bij een zwangere? Wanneer is er sprake van een complicatie en welke is relevant? Hoe voorkomen we complicaties? Wat zijn contra-indicaties en welke zijn de voorzorgsmaatregelen bij medisch risico-patiënten, weze het een algemeen risico dan wel een lokaal risico.
PROGRAMMA
09u- 10u30
· geschiedenis
· referentiewerken
· anatomie
· werkingsmechanisme
10u30 – 12u00
· farmacologie
· vasoconstrictoren
13u30-15u00
· instrumentarium
· technieken bij volwassenen
· technieken bij kinderen
15u30-17u00
· nevenverschijnselen en complicaties
· contra-indicaties
· toekomstige ontwikkelingen

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor deze cursus. Klik hier om je in te loggen.