Nivvt Cursus

Terug naar cursusoverzicht
Titel
De atrofe bovenkaak: all on 4, AMSJI of craniale greffes?
Erkenningsnummer
24009654


Accrediteringseenheden
20
Deelgebied(en)
6
Aard
Hoorcollege
Docent
BOUVRY Peter
Datum
21-11-2024
Duur
0,5 dag
Onthaal
8:30
Start
9.00 uur.
Einde
12:30:00
Plaats
Zebrastraat te Gent
Leden
175 €
Niet-leden
350 €
Maximum aantal
20
Aandacht
Inhoud
Het AMSJI (acroniem voor “additively manufactured subpersiosteal jaw implant”) vormt een alternatief voor de behandeling van de atrofe bovenkaak. “Occlusion driven, reversed engineering” laat toe via een CBCT/CT scan van kaken en scanprothese de patiënt van een vaste prothese te voorzien in één zittijd, onder lokale verdoving (als de patiënt geen narcose wenst). Prospectieve klinische en radiologische studies hebben het concept gevalideerd. Hoewel lange termijnsresultaten ontbreken zijn de resultaten voorlopig alvast veel belovend. Het stappenplan, van scan- tot definitieve prothese, radiologische parameters, aspecten van de heelkunde en indicatiestellingen worden uitvoerig besproken. Verder worden ook de voor- en nadelen afgewogen tov conventionele reconstructie van de bovenkaak met craniale greffes enerzijds en het all on 4 concept anderzijds. Vanuit een patient centered treatment approach moet dan ook gezocht worden naar de ideale oplossing voor de individuele patiënt. One size doesn’t fit all!

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor deze cursus. Klik hier om je in te loggen.