19 april 2024

Zoals eerder gemeld, is ter uitvoering van de transparantiewetgeving van 1 juli 2015 een lijst samengesteld met behandelingen die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur, en dus niet worden terugbetaald. Deze lijst werd op 28 maart 2024 gepubliceerd in het Staatsblad, en is dus officieel bevestigd.

Gisteren, op 18 april vond de NCTZ plaats. VVT heeft felle kritiek geuit omdat de nomenclatuuraanpassingen die vanaf 1 april zijn ingegaan voor heel wat administratieve overlast en ontevredenheid hebben gezorgd, door problemen met de software van sommige ziekenfondsen.

Voor de toepassing van transparantiecodes in de tandheelkundige software en de software van de ziekenfondsen zijn aanzienlijke aanpassingen nodig, die deze keer beter moeten worden getest. Daarom heeft VVT sterk gepleit voor uitstel van implementatie. De NCTZ heeft daardoor de implementatiedatum uitgesteld van 1 juni naar 1 september 2024.

De verplichte vermelding van alle niet-vergoedbare prestaties door middel van transparantiecodes is een grondige wijziging in de praktijkadministratie, die we betreuren maar die ons wordt opgelegd, zij het negen jaar na de verschijning van de wet.

Daarom organiseert VVT vijf provinciale informatieavonden hierover.

De code ontcijferd: uitleg en toepassing van de transparantiecodes 
Stefanie Dekeyser, Vincent Koningsveld, Jan Timmermans, Gerda Wauman

In uitvoering van de transparantiewet van 1 juli 2015 is het voorzien dat vanaf 1 september alle tandartsen – geconventioneerd en gedeconventioneerd – verplicht zijn om prestaties buiten nomenclatuur te attesteren d.m.v. transparantiecodes.

In deze lezing duiken we in de ontstaansgeschiedenis van de transparantiecodes, bespreken we de codes in detail, en bieden we informatie over de praktische toepassing en de correcte wijze van attesteren, zowel digitaal als de vermeldingen op het bewijsstuk bij papieren getuigschriften.

Ook zullen we veelvoorkomende vragen die nu al gesteld werden trachten te beantwoorden.

Deelname is gratis voor VVT leden, niet-leden betalen 95 euro. Vooraf inschrijven is verplicht:

Accreditering: 10AE aangevraagd in DG2