23 januari 2024

Help twee laatstejaarsstudenten tandheelkunde met het afronden van hun thesis door hun enquête m.b.t. CBCT in private praktijken in te vullen.

In het huidige tandheelkundige landschap zien we een verschuiving in het gebruik van CBCT van verwijscentra naar private tandheelkundige praktijken. In deze vragenlijst wordt de inzet van CBCT in private tandheelkundige praktijken in België gepeild.

De studie is bedoeld voor alle tandheelkundige professionals die de training voor het gebruik van CBCT hebben gevolgd en die een CBCT-apparaat in een private tandartspraktijk in België gebruiken. Maak je geen gebruik van een CBCT-apparaat of gebruik je dit enkel in een ziekenhuis, vul dan toch de vragenlijst in. Deze informatie is relevant voor populatieberekeningen.

De enquête is anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.