12 april 2024

In opdracht van het RIZIV en onder coördinatie van Sciensano wordt dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de mondgezondheid in België, in samenwerking met de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE). Hierbij wordt een klinisch mondonderzoek uitgevoerd bij 2.675 personen die ook deelnamen aan de nationale gezondheidsenquête.

De deelnemers kregen hierbij de keuze om dit onderzoek te laten uitvoeren bij hun eigen tandarts of door een externe tandarts-screener aan huis.

Het ICE-team vraagt vriendelijk om de screenings bij patiënten, die ervoor gekozen hebben om deze door hun eigen tandarts te laten uitvoeren, zo snel als enigszins haalbaar uit te voeren. Ze beseffen dat dit extra werk betekent bovenop een drukke agenda, maar alleen met jouw hulp kan dit project slagen.

Om de druk op de perifere tandartspraktijken zoveel als mogelijk te reduceren, lanceert het ICE-team ook graag een extra oproep naar collega’s of oud-collega’s die bereid zouden zijn om bij geselecteerde huishoudens een screening aan huis uit te voeren. Dit gebeurt tegen een vergoeding van 100 euro per onderzochte persoon, volgens je beschikbaarheid en binnen je eigen regio. Kandidaten kunnen zich aanbieden bij het ICE-secretariaat via ice-cie@kuleuven.be.