1 juli 2024

Op 1 juli gaan opnieuw enkele wijzigingen in de nomenclatuur in voege:

 • Verhoging leeftijdsgrens van 60 naar 65 jaar voor de subgingivale reiniging.
 • Verhoging leeftijdsgrens van 60 naar 65 jaar voor het parodontaal mondonderzoek.
 • Afschaffing leeftijdsgrens van 9 jaar voor tweede forfait van een vroege orthodontische behandeling.
 • Uitbreiding toepassing bijkomend honorarium PBN naar alle verstrekkingen in de rubriek preventie.
 • Wijziging nomenclatuurnummers voor telefonisch advies op werkdagen of tijdens de wachtdienst, inclusief aangepaste honoraria en terugbetaling.
 • Uitbreiding nomenclatuur ‘Tandzorg bij kankerpatiënten, anodontie en/of oligodontie’.

Wijziging nomenclatuurnummers voor telefonisch advies!

Tijdens de COVID-crisis werd een nomenclatuurnummer voor een teleconsultatie voor tandartsen de wereld ingeroepen. Dit was bedoeld als een tijdelijke maatregel. VVT heeft ervoor gepleit om de teleconsultatie definitief in de tandheelkundige nomenclatuur op te nemen. Op 29 mei werd de nieuwe nomenclatuur voor teleconsultaties gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Vanaf 1 juli gaat deze nomenclatuur in voege, tegelijkertijd verdwijnt de tijdelijke COVID-nomenclatuur voor de teleconsultaties.

Overzicht van de wijzigingen voor het teleconsult vanaf 1 juli 2024:

 • Schrappen tijdelijke nomenclatuur voor COVID-teleconsultaties
 • Nieuwe nomenclatuurnummers voor telefonisch advies op werkdagen
 • Nieuwe nomenclatuurnummers voor telefonisch advies tijden de wachtdienst
 • Aanpassing van het honorarium: 15€
 • Geen remgeld

Attesteringsregels voor het teleconsult:

 • Max. 1 keer per patiënt, per 7 kalenderdagen, per zorgverlener te attesteren
 • Geen cumul mogelijk met andere verstrekkingen uit artikel 5 en artikel 14L van de nomenclatuur.
 • Max. 20 keer / kalendermaand te attesteren door een zorgverlener
 • Tijdens de wachtdienst moet je het nomenclatuurnummer voor teleconsultatie tijdens de wachtdienst attesteren
 • Tijdens de wachtdienst mag dit nomenclatuurnummer max. 20 keer per dag geattesteerd worden.

Het tijdstip van de oproep, de zorgvraag en het antwoord op de gestelde zorgvraag moeten in het dossier van de patiënt geregistreerd worden.

Vanaf 1 juli 2024 gaan de nomenclatuuraanpassingen in voege. Omdat de nieuwe tarievenkaarten slechts geldig zijn tot eind 2024, bieden wij deze aan VVT-leden aan als digitaal exemplaar.

Je kan de kaarten voor zowel -19- als +19-jarigen downloaden onder Praktijkvoering, in het dossier Nomenclatuur en tarieven.

Je vindt er ook de aangepaste kaart voor mondhygiënisten.