5 februari 2024

Het Nationaal Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen is op 5 februari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees hier de tekst van het akkoord.

Vanaf dan heb je 30 dagen om al dan niet toe te treden tot het akkoord. Dat doe je via de RIZIV-webtoepassing ProGezondheid.

Ontdek tijdens de VVT-webinar (gratis voor VVT-leden) op 7 februari om 20 u. alles over het akkoord, de totstandkoming ervan, en alle veranderingen die in 2024 op til staan.

De lijst met transparantiecodes vind je hier.

7 februari 2024 | 20.00 uur
WEBINAR | Doorgronden van het nieuwe akkoord: een diepgaande blik op de overeenkomst tussen de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen en de implementatie van transparantiecodes
Vincent Koningsveld, Stefanie Dekeyser en Jan Timmermans

Dit webinar richt zich op het recent bereikte akkoord in de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen en zal de sleutelaspecten van dit in zeer moeilijke omstandigheden bereikte akkoord toelichten.

Daarnaast zullen ook de transparantiecodes besproken worden. Er zal uitgelegd worden wat transparantiecodes zijn, en waarom en hoe ze in de toekomst gebruikt moeten worden. Dit is van cruciaal belang voor tandartsen om correct en efficiënt te attesteren volgens de wettelijke verplichtingen.

Het doel van dit webinar is om tandartsen volledig te informeren over de nieuwe regelingen en hen te voorzien van de nodige kennis en hulpmiddelen om deze veranderingen effectief en efficiënt in hun praktijkvoering te integreren. Tevens zal het hen begeleiden bij hun keuze over het (partieel) conventioneren of deconventioneren.

Accreditering: 10 AE aangevraagd in deelgebied 2