15 juni 2023

Vincent Koningsveld en Stefanie Dekeyser
Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van VVT

Gisteren vond in het Tandartsenhuis in Brussel een Bijzondere Algemene Vergadering plaats. Zoals eerder aangekondigd was dit het afscheid van voorzitter Philippe Decroock en ondervoorzitter Marc Seijnhaeve.

Zij geven de fakkel door aan twee enthousiaste jonge tandartsen die met bijzonder veel goesting beginnen aan hun nieuwe mandaat! Wij stellen ze graag aan je voor.

Vincent Koningsveld | Voorzitter VVT

“Ik zou graag willen ijveren voor een sterke beroepsvertegenwoordiging om een zo breed mogelijk gedragen, moderne visie in de realiteit om te zetten.”

Als kersvers VVT-voorzitter staat Vincent voor een sterke, eendrachtige vertegenwoordiging. Elke tandarts moet zijn werk in de praktijk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Ondersteuning en overheidsbeleid qua terugbetaling, voortgezette opleiding, fiscaliteit, hulpkrachten, regelgeving, daar moeten we als beroepsvereniging voor vechten!

Vincent heeft zijn strepen al verdiend als afgevaardigde in de NCTZ en de VVT-Commissie Mondzorgbeleid. Sommigen kennen hem allicht beter als voorzitter van Studieclub Antwerpen (TCA).

Stefanie Dekeyser | Ondervoorzitter VVT

“Wij, tandartsen, vormen een geva­rieerde groep met verschillende specialiteiten. Tandheelkunde is een beroep dat constant evolueert op verschillende vlakken.”

Een hechte beroepsgroep die onze belangen verdedigt, dat is de absolute prioriteit voor de nieuwe ondervoorzitter. Daarvoor is binnen de heterogene groep van tandartsen blijvend overleg nodig, op een constructieve manier. Nog een grote uitdaging waar Stefanie zich op wil toespitsen: een goede work-lifebalans.

Stefanie is ook voorzitter van de Provinciale Raad voor Tandheelkunde in West-Vlaanderen en was eerder vertegenwoordiger in de VVT-Commissie Mondzorgbeleid.

Wij wensen hen veel succes met hun nieuwe opdracht!

Bedankt!

Ook wensen wij uittredend voorzitter Philippe Decroock en uittredend ondervoorzitter Marc Seijnhaeve te bedanken voor de vele jaren dat zij zich belangeloos hebben ingezet voor onze beroepsvereniging.

Philippe blijft uiteraard nauw betrokken bij de werking van VVT en zal ook in de toekomst zijn enorme expertise blijven aanwenden voor onze beroepsverdediging.
Ook Marc blijft met zijn indrukwekkende knowhow zijn stempel drukken op de nomenclatuur, en blijft paraat om de vragen van VVT-leden te beantwoorden.