28 juni 2024

Het Gerodent PLUS project van de Universiteit Gent is een samenwerking tussen de vakgroepen Mondgezondheidswetenschappen en Volksgezondheid en Eerstelijnszorg. Dit project heeft als doel de mondgezondheid te verbeteren bij kwetsbare thuiswonende ouderen.

Met deze vragenlijst willen de vakgroepen achterhalen welke determinanten bepalen hoe zorgprofessionals in de eerste lijn (interprofessioneel samen)werken rond de mondgezondheid van kwetsbare, thuiswonende ouderen, wat hun voorkeuren zijn bij het interprofessioneel samenwerken en op welke manier tandartspraktijken zich organiseren.

Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 15 minuten in beslag. De resultaten van deze vragenlijst worden gebruikt om een interventie te ontwikkelen die de interprofessionele samenwerking tussen zorgverleners rond mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen moet verbeteren.