Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Verbond van Vlaamse Tandartsen vzw
Vrijheidslaan 61
1081 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)24 13 00 13

E-mailadres: info@vvt.be

Btw-identificatienummer: BE0434459634

Algemene voorwaarden: Dit reglement is van toepassing op alle inschrijvingen voor cursussen, symposia en webinars georganiseerd door het NiVVT.

Annuleringsbeleid: bij annulering van een cursus door VVT, omwille van onvoldoende inschrijvingen of door andere niet te voorziene omstandigheden, wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort. Indien een alternatieve datum beschikbaar is, blijft de inschrijving behouden tenzij je aangeeft te willen annuleren. In dat geval wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.

Bij annulering van een inschrijving door de deelnemer zullen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Administratieve kosten:

  • bij annulering van een cursus meer dan 12 weken voor de cursusdatum worden €50 administratieve kosten aangerekend, en dit per cursus die geannuleerd wordt.
  • bij annulering van een cursus tot 2 weken vóór de cursusdatum wordt 50% van het cursusgeld aangerekend.
  • bij annulering tussen 2 weken en de dag van de cursus zelf wordt het volledig cursusgeld aangerekend.

Procedure voor annulering: Elke annulering wordt zo vlug mogelijk per e-mail meegedeeld.

Reglement betreffende annulering van inschrijvingen voor studieclubs

Algemene voorwaarden: Dit reglement is van toepassing op alle inschrijvingen voor evenementen georganiseerd door de lokale VVT-studieclubs.

Annuleringsbeleid: Bij annulering van een inschrijving door de deelnemer zullen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Administratieve kosten: De administratieve kosten voor het annuleren van een inschrijving bedragen €30. Deze kosten zijn vastgesteld om de administratieve en organisatorische inspanningen gedeeltelijk te dekken die gepaard gaan met de annulering.

Procedure voor annulering: De deelnemer die zijn/haar inschrijving wenst te annuleren, dient zich af te melden via de website (dezelfde methode als bij de inschrijving). Indien de uitschrijving via de website niet mogelijk is, kan het annuleringsverzoek per e-mail verstuurd worden naar de lokale studieclubverantwoordelijke.

Terugbetaling: Bij annulering zal het eventueel reeds betaalde inschrijfgeld worden terugbetaald aan de deelnemer, na aftrek van de administratieve kosten. De administratieve kosten bedragen €30 of, indien het betaalde inschrijfgeld minder is dan €30, het volledige betaalde bedrag. Dit houdt in dat bij een inschrijfgeld lager dan €30, het volledige bedrag zal worden aangerekend als administratieve kost, en er dus geen terugbetaling plaatsvindt.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Lidgelden: Het jaarlijkse lidmaatschap voor VVT en de lokale afdelingen loopt per kalenderjaar. De lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald op de jaarlijkse algemene vergadering en kan niet opgedeeld betaald worden. De betaalde lidmaatschapsbijdrage kan in geen enkel geval teruggevorderd worden. Het lidmaatschap vervalt automatisch op het einde van het kalenderjaar, opzeggen is niet vereist.

Vouchers PR: Per peerreviewsessie is een voucher vereist. Elke voucher heeft een unieke code en kan slecht 1x gebruikt worden en heeft geen vervaldatum. Vouchers zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden. De bijdrage voor de vouchers wordt bepaald op de jaarlijkse algemene vergadering en kan niet terugbetaald worden.

Wachtdienstbijdrage: Wanneer je geregistreerd staat bij het VVT als niet actieve tandarts zit de wachtdienst bijdrage niet vervat in het lidgeld.