Nivvt Cursus

Terug naar cursusoverzicht
Titel
Sutuurtechnieken
Erkenningsnummer
22029228


Accrediteringseenheden
40
Deelgebied(en)
6
Aard
Hoorcollege & workshop
Docent
AESAERT Guido
CREMENT Catherine
Datum
23-03-2023
Duur
1 dag
Onthaal
8:30
Plaats
Hotel SERWIR te Sint-Niklaas
Leden
325 €
Niet-leden
650 €
Maximum aantal
20
Aandacht
Inhoud

Sutuurtechniek
Er is tegenwoordig een ruime keuze aan sutuurmateriaal. Zo is er verschil in naaldkromming en naalddiameter maar ook in de verschillende materialen (zijde, vicryl, enz.) waaruit de sutuurdraden gemaakt worden. Een overzicht zal de deelnemers helpen bij de keuze van het sutuurmateriaal naargelang de ingreep.
In het praktische gedeelte worden op fantomen verschillende technieken geoefend. Incisie bij ingesloten wijsheidstanden, afgebroken tanden, geïmpacteerde hoektanden, apexresectie en gingivectomie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de atraumatische incisie zodat de bloedvoorziening niet gestoord wordt. Ook aan het hechten waarbij de flap spanningsvrij en op de juiste manier gerepositioneerd wordt, wordt bijzonder veel aandacht besteed.
In het laatste gedeelte wordt wat uitleg gegeven over het instrumentarium. Steeds meer worden microchirurgische instrumenten gebruikt voor fijne ingrepen en atraumatisch hechten bij apexresectie en parodontale ingrepen. Een overzicht van dit instrumentarium en praktische oefeningen moet de deelnemer in de toekomst in staat stellen om te hechten zodat heel snelle genezing plaats heeft, geen gingivale recessies optreden en zodat geen littekens nagelaten worden.

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor deze cursus. Klik hier om je in te loggen.