De Unie van Dentaaltechnische bedrijven doet een oproep aan alle tandartsen om het knelpuntberoep dentaaltechnicus, of tandtechnieker, in de schijnwerpers te zetten.

De dentaaltechnicus is een uiterst belangrijke partner van de tandarts en een niet weg te denken schakel in de mondzorg. De instroom naar de scholen is helaas erg laag, wat de continuïteit van het beroep in gevaar brengt.

Spread the word! Hang bovenstaande flyer op in je wachtkamer of deel hem met je netwerk.
Je kan deze hier downloaden in PDF-formaat.

Je vindt hieronder de volledige oproep van UDB met alle info.