Lees hier het laatste nieuws over de Covid-19 testen en noteer dat de aanvraagprocedure voor de telematicapremie 2019 weer openstaat.

Neem zeker vandaag nog deel aan een wereldwijde online bevraging van de WHO over de impact van COVID-19 op de tandheelkundige zorgverlening in België en schrijf u vooraf in voor de Algemene Vergadering van het VVT die doorgaat op woensdag 2 september.

Covid-19 testen

Vanwege het Agentschap Zorg & Gezondheid ontvingen we als antwoord op onze vraag -naar toegankelijkheid tot (snel)testen voor patiënten, voorafgaand aan een behandeling bij de tandarts- het volgende antwoord:

Snelle PCR testen zijn iso-thermisch, waardoor geen cyclisch programma meer nodig is. De indicaties tot afname zijn dezelfde als voor een gewone PCR. De vergoeding is volgens gangbare terugbetaling van COVID PCR (kosten zijn veelal iets hoger dan voor gangbare PCR), indien de patiënt onder de indicaties valt.

Een tandarts kan zelf geen staal afnemen en ook geen test aanvragen. Er wordt in ziekenhuizen ook niet meer systematisch getest voor alle opnames: de prioriteit voor testen gaat naar symptomatische patiënten en personen die nauwe contacten hadden met besmette patiënten.

Tandartsen zijn voor de dagelijkse praktijkvoering voldoende beschermd mits ze de nodige beschermingsmaterialen dragen. Daarom worden ze niet in quarantaine geplaatst na contact met een naderhand positief geteste patiënt. In dit geval worden ze als zorgverlener wel prioritair getest.

 

Aanvraag telematicapremie terug open

Zoals we reeds meedeelden, werd de aanvraagprocedure voor de telematicapremie opgeschort wegens fouten in de software en de toepassing van de criteria.

Het RIZIV meldt ons dat de nodige aanpassingen gebeurd zijn en dat de aanvraagprocedure vandaag weer toegankelijk wordt op MyRiziv

Alle tandartsen die al een aanvraag hadden ingediend en ten onrechte geweigerd werden, zullen individueel gecontacteerd worden door het RIZIV.
We hopen dat het deze keer wél lukt.

 

Wereldwijde bevraging WHO betreffende Covid-19

We ontvangen de vraag voor uw medewerking aan een door de WHO georganiseerde studie.

Het gaat over een beperkt aantal vragen en we vragen u dan ook hierop positief in te gaan. 

De brief met de uitnodiging tot deelname vindt u hier.

Om toegang te krijgen tot de vragenlijst, klik op deze link.
Opgelet: deze vraag bereikte ons pas woensdagavond en de deadline is deze avond vrijdag 31/07.

 

Algemene Vergadering VVT op woensdag 2 september 2020

We herinneren eraan dat het organiseren van deze vergadering noodzakelijkerwijze moet voldoen aan alle Covid-19 Overheidsmaatregelen.

Omwille van deze overmacht is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden voor de Algemene vergadering zodat we deze statutaire aangelegenheid in veilige omstandigheden kunnen organiseren. 

U kan zich nog inschrijven via info@vvt.be tot 15 augustus. 

De definitieve locatie van de vergadering (centrale ligging) wordt tijdig meegedeeld aan de ingeschreven collegae.