Cursussen

De cursus waar ik interesse in heb, staat ‘Volzet”,  wat doe ik best?

Schrijf je toch in! Je komt op een wachtlijst te staan.
Maar ook krijgen we zo het signaal dat nog heel wat collegae interesse hebben in deze cursus.

We evalueren regelmatig of een extra herhaling haalbaar is en je wordt als eerste verwittigd als de herhaling ingepland is.

Datum Beschrijving Code ErkNr DG AE
06-09-2022 Lokale anesthesie in de tandheelkunde [ VOLZET ] 17648 22010106 1 40
08-09-2022 Tweedaagse cursus: Een resultaatgericht praktijkmanagement voor tandartsen/parodontologen/orthodontisten” [ VOLZET ] 17886 22010115 2 80
08-09-2022 Rationele effectiviteitstraining (RET) [ VOLZET ] 17667 22010109 2 40
08-09-2022 Juiste communicatie tussen algemeen tandarts/tandtechnicus en bewuste materiaalkeuze bij K&B-werk [ VOLZET ] 17673 22010111 7 30
10-09-2022 Het leven zoals het is: ENDO [ VOLZET ] 17613 22010474 4 40
13-09-2022 Smile design workflow for dummies; The basics [ VOLZET ] 17684 22010478 7 40
13-09-2022 Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat [ VOLZET ] 17651 22010483 6 20
15-09-2022 Nieuwe perspectieven in de orthodontie met skeletale verankering [ VOLZET ] 17660 22010486 5 20
16-09-2022 Peri-implantitis: diagnose - behandeling - prognose [ VOLZET ] 17670 22000852 6 30
17-09-2022 Najaarssymposium: Whitening and Minimal Invasive Dentistry (voertaal ENGELS) 17830 22009129 4 30
22-09-2022 Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor de algemene tandarts [ VOLZET ] 17661 22010488 5 20
26-09-2022 De conventionele totale prothese een waardevolle basisoplossing anno 2022. 17914 22010587 7 20
27-09-2022 Fourhanded Dentistry 17895 22010496 2 40
29-09-2022 WEBINAR: Permanente vorming agent voor stralingsbescherming in tandheelkundige inrichtingen (20 uur) 17982 22012300 3 10
29-09-2022 Voorbereiding en planning van een behandeling met implantaten [ VOLZET ] 17617 22010595 22010596 22010597 2 6 7 10 10 20
04-10-2022 Tandarts en RIZIV: hoe omgaan met een controle of procedure door de DGEC 17639 22010604 2 20
06-10-2022 De overkappingsprothese in boven en onderkaak: waardevolle oplossingen voor de tandeloze patiënt. [ VOLZET ] 17642 22010620 7 20
06-10-2022 Implantaat onderdelen & attachmenten [ VOLZET ] 17644 22010609 7 20
06-10-2022 Implantaat onderdelen & attachmenten [ VOLZET ] 17645 22010613 7 20
11-10-2022 Direct composiet veneer systems Review: Indicaties & klinische toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk [ VOLZET ] 17683 22010625 4 40
11-10-2022 Management en personeelsbeleid: motivatie en betrokkenheid kunnen maar groeien op een goede bodem. 17615 22010623 2 40
13-10-2022 Endo 2022: ontzenuwen, letterlijk en figuurlijk [ VOLZET ] 17727 22010629 4 40
18-10-2022 EHBO voor tandartsen workshop (VM) 17640 22010656 1 20
18-10-2022 EHBO voor tandartsen workshop (NM) [ VOLZET ] 17641 22010655 1 20
20-10-2022 Urgentietandheelkunde anno 2022 [ VOLZET ] 17687 22010664 22010665 0 4 10 10
20-10-2022 Digitale Workflow in de tandartspraktijk 17712 22010663 7 40
20-10-2022 Radioprotectie in de tandartspraktijk: dosisoptimalisatie in de praktijk [ VOLZET ] 17222 22010737 3 20
20-10-2022 Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen [ VOLZET ] 17637 22010661 2 40
25-10-2022 Vaste en uitneembare implantaatconstructies voor de edentate kaak: technische, bio-functionele en interdisciplinaire aspecten [ VOLZET ] 17638 22010743 7 20
15-11-2022 Radiologie en beeldvorming in de orale en maxillofaciale regio [ VOLZET ] 17659 22010928 3 20
17-11-2022 Workshop: adhesief cementeren, helder belicht [ VOLZET ] 17676 22010930 7 40
17-11-2022 Parodontitis en peri-implantitis: de basis: “Initiele fase: waar gaan we naartoe?" Herbeoordelingen en beslissingen aan de hand van casuïstiek. [ VOLZET ] 17611 22010929 6 40
19-11-2022 Wintersymposium 17831 aanvraag in *
22-11-2022 Kaakbeentumoren [ VOLZET ] 17652 22010931 6 20
24-11-2022 WEBINAR: Waarom onstabiele diabetespatiënten meer nood hebben aan mondzorg. (13u30) 17967 22010099 6 10
24-11-2022 Soms loopt het fout, ook in de moderne tandheelkunde [ VOLZET ] 17636 22010932 7 30
24-11-2022 Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics) [ VOLZET ] 17657 aanvraag in * 4 40
24-11-2022 Endo update [ VOLZET ] 17666 22010933 4 40
25-11-2022 Radioprotectie in de tandartspraktijk: dosisoptimalisatie in de praktijk [ VOLZET ] 17816 22010740 3 20
25-11-2022 Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) [ VOLZET ] 17658 aanvraag in * aanvraag in * 4 7 20 20
01-12-2022 Solitaire restauraties: inlay-onlay-kroon [ VOLZET ] 17675 22010937 7 40
01-12-2022 Mindful werken in de tandartspraktijk [ VOLZET ] 17898 22002082 2 40
03-12-2022 Wintermeeting Limburg: De 3 extra tandheelkundige gezondheidsdoelstellingen van het RIZIV 17731 aanvraag in * aanvraag in * aanvraag in * 4 1 1 10 10 10

aanvraag in */**
De informatie over de deelgebieden en accrediteringseenheden van activiteiten in aanvraag is enkel informatief. Er is geen enkele garantie dat de activiteit zal geaccrediteerd worden, noch dat de vermelde deelgebied(en) en accrediteringseenheden zullen toegekend worden door de RIZIV Stuurgroep Accreditering

Cursussen die je zelf hebt gevolgd kan je vinden onder mijn accreditering.

Oudere cursussen die je zelf niet hebt gevolgd kan je hier terugvinden.

Inschrijven voor deze hoorcolleges (voor- en najaarssymposium / wintermeeting) kan enkel gebeuren via online betaling. Het toegangsbewijs, eventueel met een plan van de locatie, wordt je na je inschrijving, een tweetal weken voor de cursus, toegestuurd.

De deelnameprijs voor het voor- en najaarssymposium bedraagt telkens €290.
De reductieprijs bedraagt €145.

Inschrijven gebeurt elektronisch via www.vvt.be (2 muisklikken volstaan):

 • Klik op de titel van de cursus om de cursusinhoud te raadplegen, het inschrijvingsformulier in te vullen en te verzenden.
 • Je betaalt onmiddellijk online.
 • Door je in te schrijven aanvaard je de annulatievoorwaarden.

Enkele afspraken:

 • Inschrijvingen op de dag zelf zijn om organisatorische redenen niet mogelijk.
 • Programmawijzigingen, met inbegrip van het in extremis wijzigen of schrappen van een onderdeel van het programma, kunnen nooit aanleiding geven tot een financiële of andere compensatie.
 • Klachten in verband met de gevolgde cursus kunnen aansluitend aan de cursus gemeld worden aan de logistieke medewerker. Wij verzoeken je deze ook zo snel mogelijk schriftelijk over te maken aan het NiVVT-secretariaat, bij voorkeur binnen de week.
 • door het VVT:
  bij annulering van een cursus omwille van onvoldoende inschrijvingen of door andere niet te voorziene omstandigheden, wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort. Indien een alternatieve datum beschikbaar is, blijft de inschrijving behouden tenzij je aangeeft te willen annuleren. In dat geval wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
 • door de cursist:
  elke annulering wordt zo vlug mogelijk per e-mail meegedeeld.

  • bij annulering van een cursus meer dan 12 weken voor de cursusdatum worden €50 administratieve kosten aangerekend, en dit per cursus die geannuleerd wordt.
  • bij annulering van een cursus tot 2 weken vóór de cursusdatum wordt 50% van het cursusgeld aangerekend.
  • bij annulering tussen 2 weken en de dag van de cursus zelf wordt het volledig cursusgeld aangerekend.