Nieuws

Gezond begint in je mond: Wereldmondgezondheidsdag 2024

Gezond begint in je mond! Dat is het thema van de Dag van de Mondgezondheid 2024. Als mondzorgprofessional is dit voor jou geen nieuwe boodschap: Dagelijkse mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam en een gezonde geest! Roep jij mee je patiënten op om hun mond gezond te houden?

Enquête Verkiezingen VVT: Geef je mening!

Met deze enquête trachten we de drijfveren van kiezers in kaart te brengen. Hierbij willen we weten waarom mensen al dan niet hun stem hebben uitgebracht. Jouw inzichten en antwoorden zijn voor ons van onschatbare waarde! 

Publicatie nationaal akkoord in Belgisch Staatsblad

We vernemen dat het Nationaal Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen op 5 februari 2024 gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan heb je 30 dagen om al dan niet toe te treden tot het akkoord.

Enquête: CBCT in de private tandheelkundige praktijk

Help twee laatstejaarsstudenten tandheelkunde met het afronden van hun thesis door hun enquête m.b.t. CBCT in private praktijken in te vullen.

Voorwaarden terugbetaling bioactief dentinesubstituut

Sinds 1 januari 2024 zijn er wijzigingen aan de voorwaarden voor de terugbetaling van biodentine. Je vindt hier de oplijsting van de prestaties waarvoor er terugbetaling is.

FAGG lanceert FarmaInfo

Het FAGG heeft eind vorig jaar FarmaInfo geïntroduceerd, een innovatief webportaal met informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het webportaal is gratis toegankelijk en focust op begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor de patiënt.

Toelichting indexatie tarieven prothese

Gezien de vele vragen die we krijgen over de tarieven even een toelichting: Normaal gezien zou er geen indexatie zijn van de behandelingen waarbij de maximumtarieven geïntegreerd worden, waaronder de prothese. Voor de prothese zal deze integratie doorgaan vanaf 1 april 2024.

Vraag je accrediteringspremie aan voor 31 maart 2024

Vanaf nu tot en met 31 maart 2022 kan je je accrediteringspremie voor het jaar 2021 aanvragen. We zetten je graag op de goede weg met een uitgebreide handleiding!

NCTZ Akkoord 2024-2025 goedgekeurd

Zoals we reeds informeerden werd in de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen (NCTZ) op 14 december 2023 een Nationaal Akkoord afgesloten voor 2024-2025.

Download de nieuwe tarievenkaarten vanaf januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaan nieuwe tarieven in voege. Omdat de nieuwe tarievenkaarten voor tandartsen slechts geldig zijn tot eind maart 2024, bieden wij deze aan VVT-leden aan als digitaal exemplaar.

Webinar nieuw opstarttraject diabetes type 2

Op 19 december 2023 om 19.30 uur organiseert het RIZIV een webinar over het nieuwe opstarttraject voor diabetes type 2, dat vanaf 1 januari 2024 het voortraject voor diabeteszorg zal vervangen.

NCTZ bereikt akkoord

We willen je graag informeren dat er gisteren een akkoord is bereikt binnen de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen.

Update over wet verbod op supplementen en onderhandelingen

We willen je graag informeren over de laatste ontwikkelingen aangaande de wet op het supplementenverbod en de lopende onderhandelingen over een nieuw akkoord dat in werking zou treden vanaf 1 januari 2024.

Premie voor volledig geconventioneerde zorgverleners: registreer je rekeningnummer in ProGezondheid

Het RIZIV voorziet een structurele kostencompensatie voor zorgverleners die volledig geconventioneerd zijn en blijven van 15 februari t.e.m. 31 december 2023. 

VVT verdedigt keuzevrijheid van de patiënt

Tandheelkundigen zijn deze week negatief belicht in de media. Om hierop te reageren, hebben wij vandaag dit persbericht verspreid.

Initiatieseminarie stagemeesters 2024

Vanaf nu is het mogelijk je in te schrijven voor het initiatieseminarie voor nieuwe stagemeesters. Dit is een online sessie georganiseerd door KU Leuven op 6 juni 2024 om 9 u.

Inzicht in kennis en houding omtrent hiv in de zorg

Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en de European AIDS Clinical Society (EACS) hebben een enquête gelanceerd over kennis en attitudes over hiv in de gezondheidszorg.

Jaarlijkse bijscholing voor agent voor de stralingsbescherming/hoofd van de dienst fysische controle

Als je één van deze functies hebt, moet je elk jaar bewijzen dat je de nodige permanente opleiding volgt. Dit wordt beoordeeld door een erkende deskundige in fysische controle tijdens zijn periodieke bezoeken.

Beroepsverenigingen vormen front tegen Vandenbroucke

Er heerst veel ongerustheid over de geplande invoering van de wet die supplementen verbiedt. We begrijpen je bezorgdheid ten volle. Hoewel het VVT tot nu toe niet uitvoerig heeft gecommuniceerd over deze kwestie, willen we je verzekeren dat we achter de schermen hard aan het werk zijn.

E-mailadres tandarts.be 

Tandartsen die geen gebruik meer wensen te maken van het e-mailadres tandarts.be kunnen hun contract jaarlijks opzeggen voor 30 november via billing@flexamit.com.

Premie voor volledig geconventioneerde zorgverleners

Het RIZIV voorziet een structurele kostencompensatie voor zorgverleners die volledig geconventioneerd zijn en blijven van 15 februari t.e.m. 31 december 2023. 

Deadline aanvraag telematicapremie 2022

Je kan de telematicapremie 2022 aanvragen tot en met 31 oktober 2023. Je aanvraag doe je online via de module “Premieaanvragen” van de ProGezondheid-toepassing.

Maak je lid of hernieuw je VVT-lidmaatschap voor 2024

Vanaf nu kan je je VVT-lidmaatschap voor 2024 hernieuwen. Zo kan je met een gerust hart inschrijven voor onze NiVVT-cursussen in 2024 en blijven genieten van het ledentarief.

Vergeet je milieuaangifte niet

Het FANC brengt de steden en gemeenten op de hoogte van alle nieuwe erkenningen van tandartspraktijken met radiografische apparatuur. Tandartspraktijken behoren tot Milieuklasse 3 en hebben een meldingsplicht.

Een positief verkiezingsresultaat dankzij jou!

Met trots delen wij mee dat de RIZIV-verkiezingen succesvol zijn afgerond en de uitslagen zijn nu officieel bekend. In totaal hebben 4.766 tandartsen hun stem uitgebracht, waarvan een indrukwekkende 36% heeft gekozen voor VVT.

Versoepeling mondzorgtraject 2024

Op vraag van VVT werden de versoepelingsmaatregelen voor het mondzorgtraject, die in 2023 van kracht zijn, verlengd tot 2024. Met andere woorden in 2024 zal rekening gehouden worden met terugbetaalde tandheelkundige prestaties in 2023 en/of 2022.

Voorschot betalen om afspraak te krijgen kan niet

Op 22 juni 2023 heeft VVT op de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen de vraag gesteld of het aanrekenen van een voorschot bij het maken van een afspraak toegelaten is.

UDB organiseert studiedag voor innovatieve dentaaltechniek

Op vrijdag 24 november 2023 organiseert UDB naar tweejaarlijkse traditie de ID Day, een dag voor innovatieve dentaaltechniek in het Van Der Valk Hotel in Brussel.

Webinar voor professionals over roken, tabak en nicotine

Het Vlaams Instituut Gezond Leven organiseert op 10 oktober 2023 van 12 u. tot 13 u. een interessante webinar voor professionals over roken, tabak en nicotine.

Wat te doen als patiënt niet tijdig betaalt?

Volgens de rechtspraak kan je aan patiënten die de verschuldigde honoraria niet tijdig betalen een bijkomende forfaitaire kost aanrekenen, als dit voorzien is in de onderlinge overeenkomst.

Download nu de nieuwe tarievenkaarten 1 september 2023

Vanaf 1 september 2023 gaan verschillende wijzigingen aan de nomenclatuur in voege. Omdat de nieuwe tarievenkaarten slechts geldig zijn tot eind december 2023, bieden wij deze aan VVT-leden aan als digitaal exemplaar.

Facturatie aan gedetineerden

Het RIZIV en de FOD Justitie hebben een gezamenlijke nota verspreid met een aantal verduidelijkingen voor zorgverleners over de facturatie van gezondheidszorg aan gedetineerden en in verzorgingsinstellingen geplaatste geïnterneerden.

Voorbereiding budget 2024

Naar jaarlijkse gewoonte moeten de Akkoordencommissies tegen begin september prioritaire voorstellen doen voor budgetverhogingen voor het komende jaar. Er mochten maximaal 5 voorstellen ingediend worden. Op 22 juni 2023 konden de beroepsverenigingen hun prioriteiten voorstellen. Ook VVT gaf zijn prioriteitenlijst door.

VVT naar Grondwettelijk Hof tegen wet verbod supplementen

Zoals eerder meegedeeld onderzocht VVT de mogelijkheid om samen met BVAS een procedure te voeren tegen artikel 22 van de wet van 29 november 2022 die aan zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde zorgverleners een verbod oplegt om supplementen aan te rekenen bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming.

Nieuwe nomenclatuurinitiatieven voor 2023

In 2022 werd een budgetverhoging goedgekeurd van €45 miljoen om nieuwe initiatieven in de nomenclatuur te verwezenlijken. Het is de verdienste van onze vereniging dat dit zo’n hoog bedrag was.

Deelname aan wachtdienst is verplicht voor accreditering

We horen van verschillende collegae dat zij hun accrediteringspremie niet hebben ontvangen omdat zij niet hebben deelgenomen aan de wachtdienst. Deelname aan een erkende wachtdienst is wel degelijk een verplichte voorwaarde voor de accreditering.

Online Masterclass Praktijkmanagement voor zorgverstrekkers

Wil jij als zelfstandig zorgverstrekker je praktijk efficiënt, duurzaam en correct leiden als een onderneming in de zorgsector? Dan is de masterclass Praktijkmanagement voor zorgverstrekkers misschien wel iets voor jou.

Vincent Koningsveld is nieuwe VVT-voorzitter

Maak kennis met Vincent Koningsveld en Stefanie Dekeyser, de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van VVT. Zij nemen de fakkel over van Philippe Decroock en Marc Seijnhaeve.

Wordt minister Vandenbroucke toch redelijk?

Op 11 mei kwam de minister met zijn kabinetschef en een beleidsmedewerker naar de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen. De eerste keer ooit dat een minister de NCTZ bijwoonde.

RIZIV-verkiezingen verdaagd

De NCTZ-voorzitter deelde op 24 mei mee dat na het vonnis in kortgeding, waardoor de verkiezingen opgeschort werden, nu een procedure ten gronde volgt over de erkenning van BUOS als representatieve beroepsvereniging.

Ga aan de slag als procesbegeleider mondzorg!

Geloof je ook in goede preventie bij kwetsbare ouderen? Is coachen van een team zorgverleners jouw ding? Ga aan de slag als procesbegeleider mondzorg in woonzorgcentra in verschillende regio’s.

RIZIV-Verkiezingen niet opgeschort, maar uitgesteld

Zoals we reeds informeerden werden de RIZIV-verkiezingen de dag na de opstart opgeschort. Omdat we vele vragen krijgen over door wie en waarom de verkiezingen stopgezet werden pogen we hiermee verduidelijking te brengen.

FANC verspreidt verduidelijking

In onze vvtflits van 3 mei hebben we gemeld dat FANC de deelname aan de jaarlijkse fysische controle als bijscholing beschouwt.

Minister Vandenbroucke aanwezig op NCTZ

Zoals aangekondigd was er vandaag een buitengewone vergadering van de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen. Minister Vandenbroucke was op vraag van VVT aanwezig.

RIZIV-verkiezingen opgeschort

Omwille van een beroepsprocedure in kortgeding werden de RIZIV-verkiezingen tijdelijk opgeschort. Je kan momenteel je stem niet uitbrengen.

Dankzij VVT geen specifieke extra bijscholing in de stralingsbescherming

Het VVT heeft kunnen bekomen dat je als agent in de stralingsbescherming of hoofd van de dienst fysische controle geen specifieke bijscholing moet volgen. Het is voldoende aanwezig te zijn bij de jaarlijkse fysische controle.

Flexibiliteit in tewerkstelling

Door de wisselende uurroosters in de mondzorgpraktijken is de Arbeidswet soms zeer hinderlijk en moeilijk toe te passen. We krijgen hierover bij VVT vragen, vandaar deze beknopte informatie.

Modernisering Wet Patiëntenrechten

De commissie Volksgezondheid van het Parlement maakte een ontwerp van aanpassing

Uitbetaling Accrediteringspremie 2022

De accrediteringsaanvragen 2022 die voor 1 april 2023 werden ingediend, zijn door het RIZIV behandeld.

Seminaries stagemeesters 2023: inschrijven is mogelijk

Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor de seminaries voor stagemeesters.

Minister Vandenbroucke komt naar de NCTZ

Op vraag van VVT werd Minister Vandenbroucke uitgenodigd naar de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen.

Kan het bewijsstuk langs elektronische weg worden verzonden?

De reglementering geneeskundige verzorging voorziet dat het bewijsstuk langs elektronische weg uitgereikt kan worden rekening houdend met andere toepasselijke reglementeringen, in het bijzonder wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Multidisciplinaire trainingen voor de behandeling van chronische pijn

In het kader van het EBP-project rond de implementatie van de Belgische aanbevelingen voor de behandeling van chronische pijn, worden (gratis) multidisciplinaire trainingen georganiseerd. De trainingen worden georganiseerd in Gent (NL) en Luik (FR).

Het symposium van Gezonde Mond

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid organiseert op 22 april 2023 haar allereerste symposium.

Epidemiologisch onderzoek

In opdracht van het RIZIV wordt voor een derde keer een onderzoek naar de mondgezondheid in België georganiseerd (Oral Health Data Registration and Evaluation System – OHDRES).

FDI-congres in Sydney

Het FDI tandheelkundig wereldcongres gaat dit jaar door in Sydney van 24 tot 27 september.

Special Smiles 2023

Gezonde Mond zal dit jaar de organisatie van Special Smiles 2023 ondersteunen.

De Special Olympics, de Nationale Olympische spelen voor personen met een verstandelijke beperking, gaan dit jaar door van 17 mei tot 20 mei (Hemelvaartweekend) in Mechelen.

Sociaal Statuut

Was je in 2022 geconventioneerd, dan kan je vanaf 20 februari jouw dossier raadplegen in de module ‘sociaal statuut’ van de webtoepassing ProGezondheid.be.

Conventiegraad daalt verder

Op de Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen van 16 januari 2023 werden de resultaten van de telling van het aantal geconventioneerde tandartsen op 1 januari 2023 meegedeeld.
De conventiegraad blijft dalen, vooral in Vlaanderen.

Relatie diabetes – mondgezondheid

Heel wat literatuur laat zien dat er een verband is tussen mondgezondheid en diabetes. Na vele jaren kon het VVT diabetologen en RIZIV overtuigen om hiermee rekening te houden.

Taalkennis

Buitenlandse tandartsen zonder enige taalkennis, en dus in de onmogelijkheid tot communiceren met de patiënten, zijn al lang een onaanvaardbaar feit. Op aandringen van VVT heeft de voorzitter van de Vlaamse Erkenningscommissie het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hieromtrent aangeschreven.

Hoorzitting Federale parlementaire commissie Gezondheid

Op woensdag 25 januari was er een drie uur durende hoorzitting over twee voorstellen van Resolutie voor een betere toegankelijkheid tot Mondzorg (F. Gybels, NVA) en tot Orthodontie (P. Prévot, PS).

Verbod op ereloonsupplementen

VVT en SMD (Societé de Médecine Dentaire), samen 7 van de 10 zetels voor tandheelkundigen in de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen (NCTZ), schreven een gemeenschappelijke brief.

Webinar: Laat je mondgezondheid niet in rook opgaan!

27 januari 2023 Ben jij gezondheidsprofessional en wil je graag meer weten over tabak en doorverwijzing naar de tabakoloog? Op 7 februari 2023 geven Gezonde Mond en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw (VRGT) een webinar waarin dieper zal worden ingegaan op: Tabak: welke producten bestaan er? Tabak en het effect op…

Minister Vandenbroucke zeer boos op de tandartsen

VVT protesteerde tegen de wet op het verbod van ereloonsupplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming, en steunde BVAS in zijn verzet tegen deze wet. In onze vvtflits van 9 januari hebben we dit toegelicht en gemeld dat we overleg vragen in plaats van confrontatie.

VVT en BVAS, dezelfde strijd

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) heeft Minister Vandenbroucke duidelijk laten weten dat hij met de Wet op het verbod van ereloonsupplementen voor patiënten met Verhoogde Terugbetaling de rode lijn heeft overschreden. De minister reageerde opvallend snel en gaat in overleg met BVAS.

Hervorming penitentiaire zorg

Vanaf  1 januari 2023 kunnen sommige personen in detentie of geïnterneerd ambulant verzorgd worden, met RIZIV terugbetaling.

Verbod Ereloonsupplementen bij Verhoogde Tegemoetkoming

In de VVT Flits van 8.11.22 hebben we een oproep gedaan in verband met het Wetsontwerp dat een verbod op ereloonsupplementen voorziet bij patiënten met Verhoogde Tegemoetkoming.

Accrediteringsvoorwaarden 2023

Het RIZIV heeft de voorwaarden gepubliceerd om in 2023 als tandarts geaccrediteerd te zijn. Raadpleeg ze hier.

Download nu de nieuwe tarievenkaarten van 1 januari 2023

Op 1 januari gaan de twee nieuwe tarievenkaarten voor tandartsen en de tarievenkaart voor mondhygiënisten in voege. Download nu je nieuwe kaarten. VVT-leden vinden de tarievenkaarten ook als bijlage bij vvtnieuws januari.

Bijkomende premie voor volledig geconventioneerden

Maandag 19 december besliste het Verzekeringscomité over de verdeling van de 100 miljoen € die de regering ter beschikking stelt aan volledig geconventioneerde zorgverleners.

Bestel je peerreview-vouchers 2023 online!

Bestel vandaag je vouchers! Betaal online en download meteen. Vouchers worden niet meer per post verstuurd.

Technisch Tandheelkundige Raad

Op 15 december werden op de Technisch Tandheelkundige Raad de ontwerpen van KB goedgekeurd voor de invoering van de afschaffing van de leeftijdsgrens voor het jaarlijks mondonderzoek en de verhoging van de leeftijdsgrens voor het parodontaal onderzoek tot 60 jaar.

VVT drukt nieuw voorstel door

Omdat met 1,5 miljoen euro de OPG slechts 3 euro zou verhogen, hebben we als VVT voorgesteld om dit te besteden aan het incorporeren van een ander maximumtarief, het gebruik van bioactief dentine substituut.

Minister negeert NCTZ-overleg

Vorige week was er op de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen (NCTZ) overeengekomen om 5 miljoen euro te besteden aan het verhogen van het honorarium voor digitale OPG met 10,5 euro.

Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen (NCTZ) 7 december 2022

Op 7 december vergaderde de NCTZ, met als agendapunt de verdere uitvoering van het Akkoord in 2023.

Opletten met ‘aanvraag ten bewarende titel’ voor orthodontie

Omwille van te lange wachttijden adviseren sommige specialisten in de orthodontie aan hun doorverwijzers om een code 305756 (aanvraag ten bewarende titel) te attesteren, zodat de behandeling na de 15de verjaardag alsnog opgestart en terugbetaald zou kunnen worden.

Wet verbod supplementen goedgekeurd

Vorige week keurde het Parlement de wet diverse bepalingen goed, met o.a. het verbod op ereloonsupplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming en de integratie van de mondhygiënisten in de ziekteverzekering. Dit laatste is niets nieuws aangezien de mondhygiënisten reeds sinds 1 juli een RIZIV-nummer kunnen aanvragen. Er verandert niets aan de regelgevingen betreffende terugbetalingen.

NCTZ: VVT verdedigt je belangen

Donderdag 24 november 2022 vergaderde de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen, we rapporteren beknopt over enkele belangrijke agendapunten.

Goed nieuws

Het Riziv bevestigde ons dat voor de toepassing van het mondzorgtraject in 2023 rekening gehouden wordt met prestaties geleverd in 2021 of 2022. Dit kan de werklast op het einde van het jaar toch iets verlichten.

VVT in de bres voor het beroep

Wist je dat VVT vaak juridische stappen onderneemt ter bescherming van ons beroep?

Gratis mondzorg of aanpassen honoraria?

Zoals reeds gemeld heeft de Algemene Raad van het RIZIV, op voorstel van de ziekenfondsen, een budget van 3.5 miljoen euro vrijgemaakt om vanaf 2023 de ‘gratis’ mondzorg tot 18 jaar uit te breiden tot de 19de verjaardag.

Voorstel tot afschaffen van supplementen bij alle tandartsen!

Minister Vandenbroucke diende een wetsontwerp in dat alle ereloonsupplementen afschaft voor ambulante zorg voor patiënten met verhoogde terugbetaling. Wat in de Mondzorg een supplement is, wordt niet gedefinieerd.

VVT Kaderdag 27/10/2022

VVT Kaderleden zijn collegae die actief zijn in een VVT Lokale Afdeling of  een VVT Commissie.
Een zeventigtal van hen namen vorige donderdag deel aan de tweede Kaderdag van 2022, met een rijk gevuld programma, ingeleid door VVT voorzitter Philippe Decroock.

FANC gaat akkoord met vereenvoudiging regelgeving

Zoals gemeld in onze flits van 7 oktober 2022 heeft VVT aangedrongen om de regelgeving van het Federaal Agentschap Nucleaire Controle aangaande het Hoofd van de Interne Dienst Fysische Controle en de Agent voor Stralingsbescherming te vereenvoudigen.

Algemene Raad RIZIV keurt budgetvoorstel 2023 goed

Na een voorstel vanwege de regering keurden de vakbonden en werkgevers gisteren unaniem het RIZIV-budgetvoorstel voor 2023 goed, dat daarmee is vastgelegd op 35,28 miljard euro. Daarvan wordt 1,25 miljard euro toegekend voor terugbetalingen in onze sector.

FANC overweegt vereenvoudiging voorwaarden Agent in Stralingsbescherming

Na de webinar van 29 september kregen we héél veel vragen en klachten over de onbegrijpelijk complexe en ondoenbare wetgeving rond de Agent in Stralingsbescherming.

RIZIV-mededeling over delegatie van behandelingen aan de mondhygiënisten

Het RIZIV publiceerde op zijn website alle informatie over de nomenclatuur voor mondhygiënisten die sinds 1 oktober in voege is getreden.

Controles FOD Economie gestart

We hadden al meegedeeld dat de FOD Economie ook de tandartsen zou controleren op de naleving van de regelgeving over de toepassing van de Algemene Informatieverplichting. We ontvangen meldingen van collegae dat inspecteurs van de FOD Economie nu gestart zijn met deze controles.

Correctie tarievenkaart mondhygiënisten

Helaas slopen enkele foutjes in de tarievenkaart voor mondhygiënisten die we vorige week hebben verspreid, als gevolg van een late aanpassing aan het KB. Inmiddels hebben wij de kaart gecorrigeerd.

Uitbetaling sociaal statuut

Het bedrag van het sociaal statuut werd vastgelegd op € 3.232,32 en zal kortelings uitbetaald worden.

Voorschrift voor mondhygiënisten

Delegeer je behandelingen naar een mondhygiënist, dan dien je daarvoor het voorschrift voor mondhygiënisten te gebruiken.

Uitbetaling Covid-19-premie

De laatste schijf van de Covid-19-premie voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022 is uitbetaald.

Gedelegeerde behandelingen terugbetaald vanaf 1 oktober

Op de NCTZ werd vandaag meegedeeld dat de prestaties tandsteenreiniging en verzegeling, die op voorschrift van een tandarts door een mondhygiënist uitgevoerd worden, vanaf 1 oktober door de tandarts kunnen geattesteerd worden, met vermelding van het RIZIV-nummer van de mondhygiënist.

Verzorging van familieleden

Op het Verzekeringscomité werd op 19 september de omzendbrief goedgekeurd die volledige duidelijkheid brengt voor de terugbetaling van behandelingen bij de naaste familieleden.

Mis in 2023 geen enkel ledenvoordeel!

Vanaf vandaag kan je je lid maken van VVT of je VVT-lidmaatschap voor 2023 hernieuwen. Een primeur voor VVT, want vanaf nu betaal je ook online!

Administratieve vereenvoudiging bij DKV

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging gaat DKV binnenkort het DKV-formulier ‘Attest van gepresteerde tandzorg’ (S152) vervangen door het ‘Bewijsstuk van uitgevoerde behandeling(en)’.

FANC lanceert webpagina voor tandartsen

Het FANC heeft op zijn website een nieuwe webpagina onder de titel ‘Tandheelkunde’ gelanceerd. De pagina is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het gebruik van ioniserende stralingen in de tandheelkunde.

Volg de opleiding ‘Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen’ van Universiteit Gent

Gandaius Academy, de academie voor levenslang leren aan de faculteit Recht en Criminologie (Universiteit Gent), organiseert tweejaarlijks de opleiding ‘Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen’.

VVT-voorstellen 2023

Vandaag vergadert de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen met op de agenda o.a. het vaststellen van de prioritaire wijzigingen aan het lopend Akkoord 2022-2023. Lees de voorstellen van VVT.

Nood aan tandartsassistenten

Om het tekort aan tandartsassistenten aan te kaarten, heeft collega en docent van de opleiding tandartsassistentie Steven Dewaele een brochure opgesteld met informatie over het beroep en de opleiding.

Volg de opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding

Op zaterdag 17 september 2022 start de opleiding ‘Tabakologie & Rookstopbegeleiding’, een interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift georganiseerd door de VRGT, in samenwerking met de vier Vlaamse Universiteiten.

Dentex 2022: Schrijf je in voor onze gratis geaccrediteerde lezing!

VVT is van de partij op Dentex 2022 en ontvangt je graag op het VVT Business Point voor een hapje en een drankje. Volg onze gratis geaccrediteerde VVT-cursus op donderdag 29 september!

De noodkreet van een knelpuntberoep

De Unie van Dentaaltechnische bedrijven doet een oproep aan alle tandartsen om het knelpuntberoep dentaaltechnicus, of tandtechnieker, in de schijnwerpers te zetten.

Ontdek Medora Belgium op het Nepal Festival

Op zaterdag 3 september vanaf 17 uur organiseert Medora Belgium een groot Nepal festival in zaal GCOC Oosterhof te Lummen met Nepalees eten, muziek en dans.

Uitbetaling Covid-premie

De uitbetaling van de Covid-19-supplementen voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021  werd uitgevoerd op 26 juli.

Informeer je patiënt over je conventiestatus

Minister Vandenbroucke benadrukt dat zorgverleners verplicht zijn de patiënt duidelijk te informeren over hun conventiestatus.

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt

Het RIZIV maakte een FAQ over de wettelijke verplichting om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de patiënt uit te reiken.

Peiling Zelfzorg en Teamzorg bij eerstelijnszorgverstrekkers

Hoe maken we de balans tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor anderen?
Neem tot eind augustus deel aan een korte anonieme peiling van the Human Link rond het thema ‘Zelfzorg en teamzorg’.

Herbekijk de webinar over communicatie en bewustzijn rond vaccinatie

Herbekijk de webinar voor tandartsen en studenten tandheelkunde over de rol van de tandarts bij de communicatie rond vaccinatie en het bewustmaken van de noodzaak tot vaccinatie.

Herbekijk de webinar Wegwijs in eGezondheid

In de webinar Wegwijs in eGezondheid kom je te weten wie gezondheidsgegevens kan raadplegen en waar ze opgeslagen worden. Er worden ook tal van begrippen binnen e-gezondheid toegelicht. Tot slot wordt er doorverwezen naar nuttige websites en video’s.

Covid-19 herfstbooster vanaf september

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om vanaf begin september een ‘herfstbooster’ tegen Covid-19 aan te bieden.

Data seminaries stagemeesters

De data voor de seminaries voor stagemeesters in 2023 zijn bekendgemaakt.

Download de nieuwe tarievenkaarten voor juli 2022!

Op 1 juli gaan opnieuw twee nieuwe tarievenkaarten in voege. Download nu de kaarten voor zowel -18,5- als +18,5-jarigen. VVT-leden vinden de tarievenkaarten ook als bijlage bij vvtmagazine juni.

Webinar ‘Permanente Vorming Agent voor Stralingsbescherming’ op 29/09 verplaatst naar 20.00 u.

De webinar aangekondigd voor 29 september 13.30 u. wordt wegens een agendaclash verplaatst naar 20.00 u. Met onze excuses voor dit ongemak.

KCE-richtlijn antibiotica in de tandartspraktijk

De FOD volksgezondheid heeft op basis van de KCE-Richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk een steekkaart gemaakt om te gebruiken tijdens consultaties.

EBPN-richtlijnen voor tandheelkundigen

De website ebpracticenet is een digitale databank met evidencebased richtlijnen en informatie voor Belgische zorgverleners. Je vindt er onderbouwde praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures …

Wat verandert op 1 juli?

1 juli 2022 brengt heel wat veranderingen met zich mee. Ontdek wat dit betekent voor de nomenclatuur, de telematicapremie, en het verplicht aanbieden van één elektronische betaalwijze.

vvtmagazine juni valt later in de bus

Nog geen vvtmagazine juni in je bus gespot? Geen paniek! Je mag je exemplaar rond 1 juli in je brievenbus verwachten.

Uitbetaling Covid-19-supplementen

Het RIZIV heeft de streefdata meegedeeld voor de uitbetaling van de Covid-19-supplementen voor de periodes van 1 juli tot en met 31 december 2021, en 1 januari tot en met 31 maart 2022.

Dit doet eens deugd!

Vorige week ontvingen wij onderstaand mailtje van een van onze VVT-leden. Elke dag zet VVT zich in om je belangen te behartigen. Daarom doet dit ons uiteraard heel veel plezier!

Aanvullende verzekering CM weigert terugbetaling implantaten onder uitneembare prothese

VVT stelde vast dat de aanvullende CM-verzekering sinds begin april nagaat of er een uitneembare prothese komt op implantaten.

Mondhygiënisten kunnen RIZIV-nummer aanvragen

Zoals voorzien in het Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2022-2023, hebben mondhgyiënisten sinds 2 juni 2022 de mogelijkheid hun RIZIV-nummer aan te vragen.

Bevraging: evidencebased handelen bij eerstelijnszorgverleners

Cebam (het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine) voert in kader van haar opdracht binnen het Evidence Based Practice netwerk (EBP-netwerk) een bevraging uit om zicht te krijgen op de EBP-cultuur bij zorgverleners in de 1ste lijn.

Nieuwe VVT-webinar: permanente vorming Agent voor Stralingsbescherming

Volg op 29 september de webinar ‘Permanente vorming Agent voor Stralingsbescherming in tandheelkundige inrichtingen’.

CED organiseert webinar over vaccinatie

In het kader van het IMMUNION project organiseert CED in samenwerking met Universiteit Antwerpen een webinar over vaccinatie, specifiek voor tandheelkundige professionals en tandheelkundestudenten.

Download de nieuwe tarievenkaarten 1 juni 2022

Zoals aangekondigd gaan op 1 juni de nieuwe tarievenkaarten met geïndexeerde honoraria in voege.

Mondmasker niet langer verplicht bij tandarts en in rusthuis

Het Overlegcomité heeft op 20 mei besloten de mondmaskerplicht af te schaffen bij de tandarts en in de rusthuizen.

Schrijf je in voor het KTC Symposium!

Op 24 juni organiseert de Kempense VVT-studieclub KTC het KTC symposium in Colonie 7 in Merksplas.

CED publiceert jaarverslag

De CED heeft op 12 mei haar jaarverslag 2021 gepubliceerd.

FOD en RIZIV controleren deelname wachtdienst

Vooraleer de accrediteringspremie uit te betalen heeft FOD Volksgezondheid op vraag van het RIZIV het deelnemen aan, of vrijgesteld zijn van deelname aan de wachtdienst gecontroleerd.

VVT-congres 2022: de aftermovie

Wij genieten nog volop na van het 9de VVT-congres. Bekijk onze aftermovie en geniet mee!

Uniform bewijsstuk

VVT krijgt opnieuw meer klachten over het weigeren van het uniform bewijsstuk door sommige ziekenfondsen voor hun aanvullende verzekeringen.

Bijkomende indexering van honoraria: 2% vanaf 1 juni

Vandaag werd op de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen meegedeeld dat de regering akkoord gaat met een vervroegde gedeeltelijke indexering.

VVT-zending aangekomen in Oekraïne

De medische hulpmiddelen en medicatie die we aankochten zijn goed aangekomen in Oekraïne. Het vervoer van Antwerpen naar Chernivtsi gebeurde met twee camionettes.

Petitie tegen verminderde terugbetaling bij gedeconventioneerden

Bij een niet-geconventioneerde kinesitherapeut krijgen patiënten 25% minder terugbetaling. VVT ondersteunt de vraag om deze patiëntonvriendelijke maatregel op te heffen.

Mogelijkheid elektronisch betalen voorzien vanaf 1 juli 2022

Op 10 maart 2022 is in de Kamer een wet goedgekeurd waardoor het verplicht wordt dat een ondernemer, dus ook een tandarts, minstens één andere betalingswijze dan in speciën aanbiedt.

Mondzorg voor oorlogsvluchtelingen

We herhalen onze oproep naar alle collegae om bij vraag naar dringende mondzorg vanwege de oorlogsvluchtelingen al het mogelijke te doen om hen te helpen.

Levering bestelde materialen vertrokken naar Oekraïne

Onze VVT-leden hebben massaal het initiatief gesteund van collega Natalya Pascu, die medisch materiaal ingezameld heeft voor het ziekenhuis in haar geboortedorp in Oekraïne.

Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2022-2023 treedt in werking

De Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen vergaderde gisteren en stelde vast dat 60,41% van de tandheelkundigen die opgenomen zijn in de RIZIV-databank het Akkoord hebben aanvaard.

Absolute deadline aanvraag accreditering 2021: 31 maart

Je hebt tijd tot en met 31 maart 2022 om je accrediteringsaanvraag online in te dienen. Dat doe je via de webtoepassing MyRiziv.be.

Dag van de mondgezondheid op 20 maart!

20 maart is de dag van de mondgezondheid. Ook dit jaar zet Gezonde Mond in op het thema ‘Be proud of your mouth!’. In 2022 gaat de aandacht vooral naar jongeren.

Tandheelkundige zorgen voor oorlogsvluchtelingen

VVT doet een warme oproep aan alle collegae om in te gaan op vragen voor dringende tandheelkundige zorg voor oorlogsvluchtelingen.

Steun aan Oekraïens ziekenhuis

Je kan nog steeds een financiële gift doen om het initiatief te steunen van collega Natalya Pascu, die medisch materiaal inzamelt voor het ziekenhuis in haar geboortedorp in Oekraïne.

Mond-neusmaskers

De mondmaskerplicht blijft gelden voor alle tandheelkundigen, het zorgpersoneel en alle patiënten vanaf de leeftijd van twaalf jaar tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw.

VVT, CED en ERO betuigen solidariteit met Oekraïne

De Council of European Dentists (CED) en de European Regional Organization (ERO) van de FDI World Dental Federation drukken hun verbijstering uit over de agressieve inval van Rusland in Oekraïne.

WHO huldigt zorgverleners met award

Op 22 februari ontmoette Hans Kluge, regionaal Directeur voor Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en overhandigde hem een award bestemd voor alle gezondheidsbeoefenaars.

Uitbetaling Covid-19-supplementen

De uitbetaling van de Covid-19-supplementen voor de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021 is gestart.

Uitbetaling sociaal statuut

Was je in 2020 geconventioneerd, dan ontving je vorige week de premie van 3.200 euro voor het sociaal statuut.

Vragenlijst: antibiotica profylaxe en extractie van wijsheidstanden

Laura Mirakaj, laatstejaarsstudente aan de ULB, doet een epidemiologische studie in de vorm van een vragenlijst over het onderwerp ‘antibiotica profylaxe en extractie van wijsheidstanden’.

Oproep: ben jij tandheelkundige en rolstoelgebruiker?

Ben je tandheelkundige en rolstoelgebruiker, en wil je je ervaringen in de praktijk delen (in het Frans of Engels)?

Nieuwe regelgeving mondmaskers FFP2/FFP3

De FOD economie heeft beslist dat de uitzonderingsregels voor certificering van mondmaskers vervallen.

Nationaal Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De tekst van het Nationaal Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen 2022-2023 verscheen vandaag in het Staatsblad.

Vroegboekkorting verlengd tot 15 maart!

Tot en met 15 maart geniet je van een voordelig tarief bij je inschrijving voor het VVT-congres op 21, 22 en 23 april 2022.

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De Wet van 22 april 2019 over de Kwaliteitsvolle Praktijkvoering heeft de bedoeling het begrip kwaliteitsvolle zorg, zoals gewaarborgd in de Wet Patiëntenrechten, verder uit te diepen.

Nationaal Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen d.d. 20.12.21

In de RIZIV Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen werd op 20 december 2021 na zeer moeizame onderhandelingen een Nationaal Akkoord afgesloten voor 2022-2023.

Btw en niet-therapeutische behandelingen

De concrete toepassing van deze wet zal beperkt zijn tot een klein aantal behandelingen. Rond 20 december zal een Circulaire gepubliceerd worden die dit zal verduidelijken.

Brief aanpak bij niet-vaccineerbare personen

Het Regeringscommissariaat Corona heeft een brief opgesteld omtrent de aanpak bij personen die zich niet kunnen laten vaccineren tegen Covid-19 wegens allergie of een ernstige nevenwerking na een eerste vaccinatie.

RIZIV publiceert eindelijk aanpassing mondzorgtraject

We hadden in de flitsen van 14 oktober en 7 december reeds aangekondigd dat de versoepelingen van het mondzorgtraject verlengd zouden worden voor het volledige jaar 2022.

Registreer je voor een prioritair boostervaccin

Als zorgverlener krijg je vanaf nu de mogelijkheid om je te registreren voor een prioritaire boosterprik in het vaccinatiecentrum.

Aanpassingen accrediteringsvoorwaarden 2021

Zoals gemeld in onze vvt flits van 30 november, vergaderde de Stuurgroep Accreditering voor tandartsen vandaag.

Versoepelingen mondzorgtraject verlengd

In onze vvt flits van 14 oktober 2021 hadden we reeds aangekondigd dat de Covid-19-versoepelingen i.v.m. het mondzorgtraject verlengd worden voor het volledige jaar 2022.

Aanvraagmodule telematicapremie heropend tot 31 december

Heb je door de Covid-19-crisis de deadline voor de aanvraag van je telematicapremie gemist? Het RIZIV heeft de aanvraagmodule heropend van 1 december tot en met 31 december 2021.

Op zoek naar een uitdaging? Word procesbegeleider!

Heb jij een hart voor ouderen, en wil je helpen om hen een gezond en kwalitatief leven te bezorgen? Word dan procesbegeleider in een woonzorgcentrum, voor het thema mondzorg!

Waar vind je het overzicht van je gevolgde webinars op MyRiziv.be?

Zoals eerder aangekondigd laat het accrediteringsreglement 2021 toe om vijf geaccrediteerde webinars te volgen. Volgde je meer dan vijf webinars, dan zal je zelf moeten kiezen welke webinars je wenst te laten meetellen voor je accreditering.

Coronamaatregelen en nascholingsactiviteiten

De vierde golf van de Covid-19-pandemie leidt ertoe dat de voorbije weken nascholingsactiviteiten geannuleerd werden en dat er nog geen zekerheid is over de organisatie van studieclubs en cursussen in december. Vele tandartsen hebben daardoor moeite om voldoende accrediteringseenheden te bekomen voor het einde van het jaar.

VVT en VBT trekken samen naar de onderhandelingen

Het Akkoord 2020-2021 eindigt op 31 december 2021. Op de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen werden vandaag de onderhandelingen gestart voor een nieuw RIZIV-tarievenakkoord.

Schrijf je nu in voor het VVT-congres op 21, 22 en 23 april 2022!

Vanaf vandaag kan je inschrijven voor het 9de VVT-congres op 21, 22 en 23 april 2022 in ICC Gent. Bereid je voor op een boeiende driedaagse met gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland.

Boostervaccin zorgverleners

De overheid deelde mee dat dit jaar nog de prioritaire groepen aan bod komen voor hun herhalingsvaccin.

KU Leuven zoekt vrijwilligers om de BelRAI te evalueren

Wil jij graag je kennis en vaardigheden als tandarts inzetten in wetenschappelijk onderzoek? Wil jij graag je steentje bijdragen om de mondgezondheid van bewoners in Vlaamse woonzorgcentra te verbeteren?

Wees slimmer dan een phisher: download de Safeonweb-app

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), Febelfin en de Cyber Security Coalition hebben een nieuwe campagne tegen phishing gelanceerd.

Nieuw NiVVT-cursusaanbod 2022

Het is weer die tijd van het jaar: het overzicht van de NiVVT-cursussen voor 2022 staat online! Naar goede gewoonte hebben we een boeiende mix aan onderwerpen en sprekers voor jou geprogrammeerd.

Derde prik voor eind december

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Federale Taskforce Covid-19 hebben een beslissing genomen over de derde prik van het coronavaccin voor zorgverleners.

Wacht niet met het griepvaccin

Door een sterke uitbraak van de griep in Hongarije, Kroatië en de Balkan wordt door de Taskforce sterk aangeraden niet te wachten met het griepvaccin.

Je accrediteringsaanvraag 2021: kies welke webinars je laat meetellen

Tijdens het kalenderjaar 2021 liet het accrediteringsreglement toe om vijf geaccrediteerde webinars te volgen. Volgde je meer dan vijf webinars, dan zal je zelf moeten kiezen welke webinars je wenst te laten meetellen voor je accreditering.

Data toelatingsexamen arts en tandarts bekend

De toelatingsexamens voor arts en tandarts vinden dit jaar plaats op respectievelijk 5 en 6 juli 2022.

Beurtrollen wachtdienst 2022

De beurtrollen voor de Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen 2022 staan online. Ga naar www.spoeddienstalgemeentandarts.be om je toegekende wachtbeurt te bekijken.

Tandarts.be-mailadres

Tandartsen die geen gebruik meer wensen te maken van het tandarts.be-mailadres kunnen hun contract jaarlijks opzeggen voor 30 november via billing@flexamit.com.

Open brief: de zorg is zeer bezorgd

Naar aanleiding van het Overlegcomité van 26 oktober 2021 werd vanuit de zorg een open brief verspreid, gericht aan minister-president Jambon, minister Beke en bij uitbreiding alle leden van het Overlegcomité.

Fake news op Facebook

Op Facebook circuleren berichten dat het jaarlijks mondonderzoek verplicht aan conventietarief uitgevoerd zou moeten worden, en verplicht in derde betaler verrekend zou moeten worden.

Covid-19-maatregelen m.b.t. de organisatie van de praktijk blijven in voege

De versoepelingen van de Covid-19-veiligheidsmaatregelen in Vlaanderen brengen vele zorgverleners aan het twijfelen of zij nog steeds de strenge maatregelen m.b.t de organisatie van de praktijk moeten hanteren.

Vraag je telematicapremie aan voor 31 oktober 2021

31 oktober is de deadline voor de aanvraag van je telematicapremie 2020. Je aanvraag doe je online via de webtoepassing MyRiziv.be onder de module ‘Mijn premieaanvragen’.

Wintermeeting Limburg is volzet

De Wintermeeting Limburg op 4 december 2021 in Thor Central in Genk heeft het maximaal aantal inschrijvingen bereikt.

Rechtzetting misleidende persberichten

De persberichten over de invoering van de derdebetalersregeling en betere terugbetalingen voor mondzorg moeten we even rechtzetten.

Uitbetaling derde periode beschermingsmaterialen

We vernemen dat de Ministerraad de uitbetaling van de Covid-19-supplementen voor de derde periode eindelijk heeft goedgekeurd. Het ontwerpbesluit moet nu nog naar de Raad van State en pas nadien kan de betalingsprocedure gestart worden.

Wat met de derde prik?

VVT blijft druk uitoefenen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en bij de Federale Taskforce Covid-19 om ook tandartsen jonger dan 65 jaar uit te nodigen voor een derde prik van het coronavaccin.

Hoe bekom je het griepvaccin?

Sinds 4 oktober kan je het griepvaccin afhalen. Niet enkel je huisarts kan het vaccin voorschrijven, ook je apotheker kan je een farmaceutisch voorschrift bezorgen.

Versoepeling van het mondzorgtraject in 2022

Het mondzorgtraject voor 2021 hield rekening met zowel de procedures in 2020 als in 2019. het RIZIV heeft nu ook bevestigd dat de in 2021 toegepaste versoepeling zal worden verlengd voor het volledige jaar 2022.

Hernieuwde aanbevelingen voor fluorgebruik om tandbederf te voorkomen

De Belgische Hoge Gezondheidsraad geeft in zijn nieuwste advies een stand van zaken over de individuele aanbevelingen inzake fluoride voor de Belgische bevolking.

Update milieupartners.be afgerond

In september sloot VVT een nieuwe overeenkomst met de firma Vanheede voor de ophaling van medisch afval. Ondertussen zijn ook de noodzakelijke aanpassingen aan het webportaal voor de inschrijving afgerond.

Verplicht afficheren van tarieven in de praktijk

In de loop van volgend jaar moeten alle zorgberoepen, waaronder ook tandartsen, verplicht de prijzen van hun behandelingen uithangen in hun praktijk.

Het medicatieschema: hét overzicht van geneesmiddelen die de patiënt moet nemen

Het medicatieschema is momenteel een schematisch overzicht van alle actieve medicatie die een patiënt moet nemen. In de toekomst wordt het dé manier om geneesmiddelen voor te schrijven.  Het medicatieschema is een elektronische visualisatie voor zorgverleners die een therapeutische link hebben met de patiënt en die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de…

Informatie i.v.m. btw

De voorbije weken hebt u wellicht vernomen dat vanaf 1 januari 2022 BTW zou moeten aangerekend worden voor behandelingen zonder therapeutisch of reconstructief doel. Met deze wet van 10.07.21 (BS 20.07.2021) voldoet ons land aan de Europese regelgeving.

Ontdek onze gloednieuwe congreswebsite!

Gent wordt van 21 tot 23 april 2022 the place to be voor alle Vlaamse tandartsen. Het 9de VVT-congres strijkt neer in het ICC in Gent voor een boeiende driedaagse met als thema: Grenzen verleggen met natuurlijke tanden.

Verduidelijking aanvullende verzekeringen

Naar aanleiding van verschillende klachten die binnenkomen over onduidelijkheden aangaande aanvullende verzekeringen (vooral CM) willen we je graag even waarschuwen.

Dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift

Sinds 15 september 2021 kan de voorschrijver op aanvraag van de patiënt het papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ vervangen door de beveiligde verzending of beschikbaarstelling van dit bewijs op digitale wijze.

Accrediteringsreglement en webinars 2021

Het accrediteringsreglement laat toe 3 webinars te volgen die in aanmerking komen voor de accreditering. Voor het jaar 2021 worden, wegens de Covid-19-situatie, uitzonderlijk 5 webinars toegelaten.

Ophaling medisch afval

VVT sloot een nieuwe overeenkomst met de firma Vanheede voor de ophaling en verwerking van medisch afval. Collegae die klant zijn bij Indaver hebben hierover recentelijk een mededeling ontvangen.

Pilootproject Mondhygiënisten afgelast

De Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen besliste gisteren om het pilootproject Mondhygiënisten niet te laten doorgaan wegens een onvoldoend aantal kandidaten om een valabele wetenschappelijke analyse te kunnen doen van de resultaten.

Derde prik

VVT contacteert het Commissariaat en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om ook de zorgverleners zo snel mogelijk uit te nodigen voor ‘de derde prik’.

Praktische infosessies voor vooruitziende zelfstandigen: ‘Denk vroeger aan later!’

Als zelfstandig ondernemer ga je jouw toekomst best niet onvoorbereid tegemoet! Er valt immers heel wat ruim op voorhand te regelen.

Vacatures UZ Leuven

Momenteel zijn er twee functies voor medische stafleden vacant bij de Dienst Tandheelkunde UZ Leuven.

Masterproef met online vragenlijst omtrent OMFT

Twee masterstudenten Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven bestuderen in hun masterproef de effectiviteit van vroegtijdige diagnose en behandeling van afwijkende mondgewoonten.

Wat is het Covid Safe Ticket?

Voortaan kan je enkel deelnemen aan VVT-activiteiten indien je een Covid Safe Ticket (CST) kan voorleggen. Dit geldt voor alle symposia, NiVVT-cursussen, studieclubactiviteiten en peer reviews. 

Opgelet voor phishing!

Cybercriminelen maken nog steeds gebruik van de coronacrisis om frauduleuze e-mails en sms’en te verspreiden.

Covid-19-supplementen uitbetaald

De Covid-19-supplementen voor bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen voor de periode van september-november 2020 zijn uitbetaald.

Sensibiliseren van niet-gevaccineerde patiënten

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt alle zorgaanbieders om hun niet-gevaccineerde patiënten nog eens te sensibiliseren.

Najaarssymposium op 4 september 2021: je kan nog inschrijven!

Op zaterdag 4 september vindt het VVT-Najaarssymposium plaats in de Elisabethzaal in Antwerpen.

Het nieuws van 11 augustus

Het VVT Provinciaal Symposium Limburg op 9 oktober in Heusden-Zolder is volzet. Geen nood, je kan nog inschrijven voor het VVT-Najaarssymposium op 4 september!

Het VVT Provinciaal Symposium Limburg is volzet

Het VVT Provinciaal Symposium in Zolder op 9 oktober 2021 heeft het maximaal aantal inschrijvingen bereikt. Gelieve dus geen betalingen meer te doen.

Proefproject integratie mondhygiënisten: deadline kandidaatstelling verlengd

Het RIZIV heeft de deadline voor kandidaatstelling voor het proefproject integratie mondhygiënisten in de tandheelkundige praktijk met twee weken verlengd. Duo’s van tandheelkundigen en mondhygiënisten die zich nog kandidaat willen stellen, kunnen dat nu doen tot en met 31 augustus.

Deelname aan VVT-activiteiten

Voortaan kan je enkel deelnemen aan VVT-activiteiten indien je een Covid Safe Ticket kan voorleggen. Dit geldt voor alle symposia, NiVVT-cursussen, studieclubactiviteiten en peer reviews.

Registreer je op het nieuwe VVT-ledenplatform

Eindelijk terug van weggeweest: VVT-leden kunnen vanaf vandaag opnieuw gebruikmaken van het VVT-ledenplatform (voorheen forum).

Vraag je telematicapremie 2020 vanaf nu aan

Je kan je telematicapremie 2020 aanvragen vanaf nu t.e.m. 31 oktober 2021. Je doet dat online via de webtoepassing MyRiziv onder de module ‘Mijn premieaanvragen’.

Breaking News: wervende publiciteit blijft verboden

Het artikel 64 van de 30 oktober 2018 Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid voorziet dat de zorgbeoefenaar zijn praktijkvoering aan het publiek enkel kenbaar mag maken onder strikte voorwaarden: de praktijkinformatie moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant en verifieerbaar zijn en ze moet wetenschappelijk onderbouwd zijn; de praktijkinformatie mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen…

Achtergrond bij PFAS

In het kader van de PFAS-vervuiling, werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid een achtergronddocument over PFAS voor zorgprofessionals opgesteld.

Verzekeringscomité geeft goedkeuring voor proefproject Mondhygiënisten

Op 28 juni werd het proefproject Mondhygiënisten eindelijk goedgekeurd in het Verzekeringscomité.

Minimale activiteitsdrempels voor vergoedingen in 2020

Door de Covid-19-pandemie zagen tal van zorgverleners zich in 2020 verplicht hun activiteiten terug te schroeven. Een minimale activiteit..

Aanvraag telematicapremie 2020

Je kan je telematicapremie voor 2020 aanvragen vanaf 19 juli tot en met 31 oktober 2021. Dat doe je online via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de MyRiziv-toepassing. Raadpleeg de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie op de VVT-site in het dossier eHealth.

Uitbetaling Covid-19-supplementen loopt opnieuw vertraging op

Het RIZIV meldt dat de uitbetaling van de Covid-19-supplementen voor de periode van september-november 2020, die voorzien was voor eind juni, niet gehaald wordt. De uitbetaling is nu voorzien voor uiterlijk 31 augustus 2021. De datum voor de uitbetaling van de supplementen voor de periode van december 2020-juni 2021 moet nog vastgelegd worden. Dit bedrag wordt…

Kan de studie ‘Mondhygiënisten artikel 56’ eindelijk uit de startblokken?

Na maanden onderhandelen werd er eindelijk een akkoord bereikt tussen tandartsen en ziekenfondsen over een studie om mondhygiënisten te integreren in de mondzorg. Dit voorstel wordt nu voorgelegd aan het Verzekeringscomité. Wanneer dit voorstel door het Verzekeringscomité aanvaard wordt, kunnen in totaal 80 fulltime teams tandartsen-mondhygiënisten deelnemen, en dit gedurende 9 maanden. De voorwaarden zijn…

Levering agenda’s voorzien voor halverwege augustus

Wegens gebrek aan grondstoffen van papier en omslagmateriaal heeft de levering van de VVT-agenda’s een vijftal weken vertraging opgelopen. Hierdoor zal je agenda tot onze spijt pas halverwege augustus in je bus vallen. VVT verontschuldigt zich voor deze onvoorziene vertraging.

Ventilatietoestellen: update

Op 18 mei 2021 werd een MB gepubliceerd waarin de normen voor systemen van luchtzuivering in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie worden vastgelegd.  De fabrikanten zijn verplicht hun mobiele of niet-mobiele systemen voor luchtzuivering te laten registreren. Sinds vrijdag 4 juni 2021 is de lijst van geregistreerde toestellen te raadplegen op de Lijst…

Ventilatietoestellen

Op 18 mei 2021 werd een MB gepubliceerd waarin de normen voor systemen van luchtzuivering in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie worden vastgelegd. Verneveling van waterstofperoxiden, producten die ozon produceren, of die ionisatie van de lucht opwekken zonder opvang van de precipitaten of producten die koud plasma gebruiken zijn verboden. De systemen…

Uitbetaling Covid-19-supplementen: controleer tijdig je rekeningnummer

De uitbetaling van de Covid-19-supplementen voor de periode van september-november 2020 is voorzien voor eind augustus. Dit bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer dat je hebt opgegeven in de webtoepassing MyRiziv.be. Controleer dus zeker of dit rekeningnummer klopt! Wil je de betaling ontvangen op een andere rekening, dan kan je dit via diezelfde toepassing aanpassen.

Kaakproblemen en sport: een multidisciplinaire benadering

Op donderdag 23 september 2021 organiseert Gezond Sporten Vlaanderen de lezing ‘Kaakproblemen en sport: een multidisciplinaire benadering’. De lezing start om 20.00 u. en vindt plaats via livestream. De sprekers zijn tandarts Anouk Asscherickx, kinesitherapeut prof. Hans Isselée en osteopaat Jöry Pauwels. Deelname kost 30 euro. GSV-leden genieten van een korting. {{ vc_btn: title=Schrijf+je+hier+in&style=3d&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.gsv-events.be%252Fevents%252Fkaakproblemen-sport%7Ctarget%3A_blank }}

Stopzetting van de gedrukte versie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium vanaf 2022

Door de digitalisering wordt ook de redactie van het BCFI geconfronteerd met nieuwe en meervoudige informatiemogelijkheden, die een permanente update vragen. Na lange overweging heeft de redactie van het BCFI beslist om over te stappen naar een totale informatisering van alle geneesmiddeleninformatie. Dit betekent dat het BCFI vanaf 2022 geen gedrukte versie meer zal uitbrengen…

Samen werken aan administratieve vereenvoudiging

Tandheelkundigen worden nog steeds met veel te veel administratieve lasten geconfronteerd. Het regeerakkoord voorziet een daling van de administratieve lasten met 30%. ​ Vanuit VVT willen we daar actief aan meewerken door vereenvoudigingen voor te stellen die tandartsen ten goede komen. Daarom lanceren we samen met de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO,…

KB Beschermingsmaatregelen eindelijk goedgekeurd

Het ontwerp van KB dat de tijdelijke financiële tussenkomst van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen in het kader van de Covid-19-pandemie verlengt voor de periode september-november 2020 werd eindelijk goedgekeurd door de ministerraad. De uitbetaling van de supplementen is voorzien eind juni. {{ vc_btn: title=Lees+het+persbericht+van+minister+Vandenbroucke&style=3d&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fmcusercontent.com%252F026dd2a22304b1649aeaca977%252Ffiles%252F789ac3bc-be3d-57fd-f8ab-52c89ed176c6%252FCP_Vandenbroucke_25052021_beschermingsmiddelen_NL_DEF.pdf%7Ctarget%3A_blank }}

Covid-19-versoepelingen: wat met VVT- en NiVVT-activiteiten?

Na de aankondiging van de mogelijke versoepelingen van de Covid-19-maatregelen gisteren willen we jullie voor het lang weekend nog inlichten over de komende VVT- en NiVVT-activiteiten. Heel veel collegae kijken uit naar collegiale contacten in een gezellige sfeer.

Het VVT-Voorjaarssymposium werd verplaatst naar 12 juni

We snakken allen naar collegiale contacten. VVT is dan ook erg tevreden dat, zoals het er nu uitziet, het Voorjaarssymposium live zal kunnen doorgaan op 12 juni 2021 in de Elisabethzaal in Antwerpen. Uiteraard zal alles coronaproof verlopen, en zullen de dan geldende maatregelen gerespecteerd moeten worden. Hou de vvt flitsen in het oog voor…

Esthetische behandelingen: resultaatsverbintenis?

Normalerwijze heeft de tandarts geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis, ook inspanningsverbintenis genoemd. Voor specifieke punten is er wel een resultaatsverbintenis. Een gekend voorbeeld: als de patiënt een informed consent heeft gegeven voor een prothese met metalen frame, moet het frame uit metaal vervaardigd zijn. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer men bij een behandeling…

Aanbevelingen Taskforce Ventilatie en Covid-19

Op 27 april publiceerde de Taskforce Ventilatie zijn ‘Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van Covid-19’. Dit document geeft advies voor een pragmatische aanpak van het implementatieplan voor de kortetermijnmaatregelen die een voldoende ventilatie kunnen garanderen in het kader van de Covid-19-pandemie. Je kan hier de aanbevelingen raadplegen.

Telewerkaangifte mei en juni enkel verplicht bij gewijzigde inhoud

In het kader van de Coronacrisis werd in april 2021 beslist dat werkgevers maandelijks een aangifte inzake het verplichte telewerk moesten indienen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft vandaag uitdrukkelijk bevestigd dat de federale regering principieel heeft beslist dat wanneer de inhoud van je aangifte voor de maand mei niet is gewijzigd in vergelijking met de…

Het RIZIV heeft een nieuw e-mailadres

Sinds 1 mei 2021 maakt het RIZIV gebruik van een nieuw e-mailadres. Het e-mailadres relameta@riziv-inami.fgov.be is niet meer in gebruik en de e-mails worden ook niet automatisch doorgestuurd. Alle e-mailcorrespondentie richt je vanaf nu dus naar artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be. Voor Franstaligen is er het e-mailadres medecins-dentistes@riziv-inami.fgov.be.

Accreditering en wachtdienstverplichting

De NCTZ besliste op 29 april 2021 dat in 2021 het accrediteringsreglement strikt toegepast wordt.  Bij het indienen van de aanvraag wordt de inschrijving bij een erkende wachtdienst gecontroleerd. Indien de tandarts hiermee niet in orde is, wordt de accrediteringspremie 2021 geweigerd.

Voorwaarden telematicapremie goedgekeurd

Het Verzekeringscomité heeft de voorwaarden vastgesteld voor het verkrijgen van de telematicapremie 2021 en 2022. Die voorwaarden hebben zowel betrekking op je activiteit als je gebruik van telematica voor zeven diensten, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven. Klik hier om de voorwaarden te raadplegen. De telematicapremie voor 2020 zal je kunnen aanvragen vanaf begin juli…

Dematerialisatie voorschrift: hou je eHealthbox in de gaten

Tegenwoordig zijn de processen van het elektronisch voorschrijven en afleveren zo goed als volledig digitaal, maar de voorschrijver is wel nog verplicht om telkens een bewijs van elektronisch voorschrift uit te printen en mee te geven aan de patiënt. Het RIZIV werkt nu aan de ‘dematerialisatie’ van dit papieren bewijs, d.w.z. de volledige digitalisering van het voorschrijfproces. …

Let op voor frauduleuze berichten over coronatoeslagen in het Groeipakket

De Vlaamse overheid waarschuwt voor phishing: er worden frauduleuze berichten over toeslagen in het Groeipakket verstuurd via sms, e-mail en WhatsApp.  Met deze valse berichten willen criminelen je bankgegevens en andere persoonlijke gegevens achterhalen. De berichten vermelden vaak de coronatoeslag, de covid-19-toeslag, de schooltoeslag of een andere participatietoeslag. Ze vragen om op een link te…

Uitbetaling Covid-19-supplementen opnieuw uitgesteld

Gisteren werd op de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen meegedeeld dat de tweede uitbetaling van de supplementen voor Covid-19-beschermingsmaatregelen niet deze maand zal kunnen gebeuren. De reden: het ontwerp van KB wacht sinds 13 maart op de goedkeuring van de staatssecretaris voor Begroting. Ondanks het feit dat het budget voorzien is, blijft dit dossier daar geblokkeerd. We…

Verklaring noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt wanneer het werk niet op afstand kan worden gedaan. Dat geldt uiteraard voor tandartsen en tandheelkundig hulppersoneel die zich naar en van de praktijk verplaatsen. In dat geval moet je gebruikmaken van een attest dat de noodzaak om…

Telewerk: aangifte uiterlijk op 6 april 2021 indienen

In de vvtflits van 30 maart informeerden we over de meldingsplicht aangaande telewerk. Aangezien ons hulppersoneel niet kan telewerken heeft VVT bij de verantwoordelijke ministers aangedrongen om onze sector vrij te stellen van deze zinloze bijkomende administratieve belasting. Tot onze spijt en grote ergernis moeten we melden dat we tot vandaag op onze vraag geen enkele reactie…

Verplichte registratie van werknemers waarvoor geen telewerk mogelijk is

Sinds 28 oktober 2020 is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De regering heeft nu beslist dat het toezicht op de naleving van telewerk versterkt moet worden. Daarom moeten…

Advies Hoge Gezondheidsraad Ventilatie en Covid-19

De Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft op 15 februari 2021 aanbevelingen gepubliceerd betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken. Aangezien tandartspraktijken geen verzorgingsinstellingen zijn, is dit voor ons van toepassing. In deze aanbevelingen adviseert de HGR om te streven naar een CO2-gehalte…

Uitbetaling Covid-19-supplementen loopt vertraging op

De Covid-19-supplementen voor de tweede periode, van september tot eind november 2020, zouden oorspronkelijk ten laatste op 31 maart 2021 uitbetaald worden. Deze datum wordt niet gehaald, omdat het Koninklijke Besluit niet tijdig gepubliceerd kon worden. Op het RIZIV-Verzekeringscomité van 29/3 werd meegedeeld dat de publicatie snel verwacht wordt, waardoor de supplementen in april zouden kunnen…

Het nieuws van 30 maart

Lees het nieuws van 30 maart 2021, met updates over de vertraging van de uitbetaling van de Covid-19-supplementen, de verplichte registratie van werknemers waarvoor geen telewerk mogelijk is en het Advies van de Hoge Gezondheidsraad over Ventilatie en Covid-19. Uitbetaling Covid-19-supplementen loopt vertraging op De Covid-19-supplementen voor de tweede periode, van september tot eind november 2020, zouden…

Accrediteringspremie 2021

De accrediteringspremie voor 2021 is vastgesteld op 3.011,29 euro. Deze zal je kunnen aanvragen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.  In 2021 mag je vijf geaccrediteerde webinars volgen, goed voor 50 accrediteringseenheden. Neem voor meer info een kijkje in het dossier ‘Accreditering’.

VVT-Voorjaarssymposium wordt uitgesteld

Het Voorjaarssymposium van 24/4/2021 zal wegens Covid-19 naar een latere datum verplaatst worden. Wij stellen alles in het werk om dit symposium alsnog te organiseren voor de zomervakantie. Waar en wanneer het symposium kan doorgaan ligt nog niet vast maar we houden jullie op de hoogte.

Twee nieuwe webinars in het NiVVT-aanbod

Het NiVVT organiseert voor jou twee bijkomende webinars in april en juni 2021. Ontdek hieronder ons volledige aanbod. Je komt op de inschrijvingsmodule door op de titels te klikken. 1 april 2021 | 13.30 u. | Gerodontologie: uw frustratie of uw verrijking als zorgverlener? Spreker: Barbara Janssens Accreditering: 10 AE Nieuw! 19 april 2021 | 19.30 u. | Vaccinaties van A tot Z Spreker: Ivan…

Inschrijving prioritaire vaccinatie afgelopen

              De mogelijkheid om via de liaison als zorgverleners in te schrijven voor prioritaire vaccinatie is afgelopen. FAQ’s Kan ik me als zorgverlener nog aanmelden om het vaccin prioritair te ontvangen?De mogelijkheid om zorgverleners (en hulppersoneel) door te geven die prioritair gevaccineerd worden, werd door de overheid afgesloten op…

VVT-forum tijdelijk buiten gebruik

Tot onze spijt moeten we meedelen dat het VVT-Forum op onze website momenteel buiten gebruik is. Wij stellen alles in het werk om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

FDI trapt campagne voor Werelddag van de Mondgezondheid af

‘Wees trots op je mond’. Elk jaar vindt op 20 maart de Werelddag van de Mondgezondheid plaats. Het FDI riep die dag in het leven om mensen de tools en kennis aan te reiken om mondaandoeningen onder controle te houden én te voorkomen. Jaarlijks worden zo’n 3,5 miljard mensen getroffen door mondaandoeningen, met pijn, sociale…

Bekijk info over de geneesmiddelen van je patiënt via MyRiziv

Artsen, tandartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen kunnen als individuele zorgverleners, en dus niet via een instelling, via de dienst ‘VIDIS’ in MyRiziv de informatie over de geneeskundige behandeling van hun patiënten bekijken. Het gaat over het medicatieschema van de patiënten die hun verblijfsadres of domicilie in Vlaanderen hebben, en voor wie er een medicatieschema aanwezig is…

vvtnieuws maart online

VVT-leden kunnen nú al de maarteditie van onze newsletter vvtnieuws downloaden. Boordevol informatie en updates over o.a. de Covid-19-vaccinatiecampagne, de kick-off van het begrotingstraject van de ziekteverzekering, het Covid-19-supplement, het sociaal statuut … Veel leesplezier! De papieren versie vind je halverwege maart in je brievenbus.

Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen 25/02

De NCTZ vergaderde online op 25 februari met een drukke agenda ter uitvoering van het lopend Nationaal Akkoord. De NCTZ werd op de hoogte gebracht van de volledig nieuwe aanpak van de opmaak van de begroting voor 2022. Deze aanpak werd door minister Vandenbroucke voorgesteld tijdens een extra vergadering van het Verzekerings-comité op 1 maart, zie…

Covid-19-vaccinatie

VVT en VBT werden gemeenschappelijk aangeduid als ‘liaison’ voor het opmaken van de lijsten voor de vaccinatiecampagne.  Velen vroegen zich af waarvoor dit nodig is, aangezien we allen een RIZIV-nummer hebben. De belangrijkste opdracht was het verzamelen van alle gegevens van tandartsassistenten die effectief werkzaam zijn. We danken alle collegae die dit nauwgezet deden via infovaccinatie@tandartsen.vlaanderen.…

Kick-offmeeting begrotingstraject 2022-2024

Op 1 maart ging een online meeting door met de leden van het RIZIV-Verzekeringscomité en de Algemene Raad, en vele betrokkenen uit RIZIV, Kabinet Vandenbroucke, FOD Volksgezondheid, patiënten-vertegenwoordigers … Minister Vandenbroucke stelde daar zijn aanpak van de begroting 2022 voor, die voor de eerste maal moet gezien worden in het kader van een meerjaren-begroting. Sterke…

Vijf geaccrediteerde webinars toegelaten in 2021

De Stuurgroep Accreditering besliste vandaag om voor 2021 het aantal toegelaten geaccrediteerde webinars op te trekken van drie naar vijf, goed voor in totaal 50 accrediteringseenheden. Voor de peer reviews verandert momenteel niets. Daar blijft voor 2021 voorlopig fysieke aanwezigheid vereist. Naargelang de evolutie van de Covid-19 situatie en de bijhorende vaccinatiecampagnes zal er later…

Uitnodiging vaccinatie via e-Box

              Wij krijgen melding van verschillende collegae dat de uitnodiging tot vaccinatie in veel gevallen enkel via de e-Box verzonden wordt. Uw e-box openen kan heel gemakkelijk via https://myebox.be/. Via deze link kan u nakijken of uw uitnodiging reeds is toegekomen.

Ontevredenheid omtrent vaccinaties

              De vaccinatiecampagne is gestart maar verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden. Vooral het gebrek aan vaccins, de ongelijkheid tussen de vaccins en het manke systeem van de uitnodigingen zijn onder andere de oorzaken van terechte boosheid en frustraties. Uw beroepsverenigingen VVT en VBT stellen alles in het werk om…

het nieuws van 25 februari

De deadline voor je accrediteringsaanvraag nadert! Zorg dat je zeker voor 31 maart 2021 je aanvraag online indient. Voorts kan je nu ook je aanvraag van je sociaal statuut volledig online beheren. Meer informatie vind je in het nieuws van 25 februari. Deadline accrediteringsaanvraag 2020 nadert Je hebt tot 31 maart 2021 om je accrediteringsaanvraag online in te…

Zorgverlener met vragen over je vaccinatie?

Binnenkort start de vaccinatie van zorgprofessionals, waaronder tandartsen. Zit je met vragen over wanneer en hoe je je uitnodiging mag verwachten of waar je de volledige lijst van zorgprofessionals vindt? Neem een kijkje in het handige document ‘Ik ben zorgprofessional en word binnenkort eventueel al gevaccineerd’ voor een antwoord op je meest pertinente vragen.

Hou de coronamaatregelen vol!

Het Vlaams Patiëntenplatform lanceert een nieuwe campagne om iedereen een hart onder de riem te steken bij het volgen van de coronamaatregelen.  Velen onder ons zijn coronamoe. Het blijft echter ontzettend belangrijk om de ziekenhuizen en het zorgpersoneel niet te overbelasten, zodat zij andere zieke mensen, waaronder mensen met een chronische aandoening, kunnen blijven opvangen.…

Je sociaal statuut online beheren

Onder de naam ‘InfoSS’ (INFOrmatisering Sociaal Statuut) heeft het RIZIV zich tot doel gesteld het beheer van het sociaal statuut te digitaliseren en deels te automatiseren. Zo circuleert rond het sociaal statuut zo weinig mogelijk papier en perkt het RIZIV de administratieve werklast in voor zowel zorgverleners als verzekeringsmaatschappijen. Vanaf dit jaar verloopt de aanvraag…

Nieuwe VVT-webinar in april

Het NiVVT heeft een nieuwe webinar in de aanbieding! ‘Gerodontologie: uw frustratie of uw verrijking als zorgverlener?’ van spreker Barbara Janssens gaat door op 1 april om 13.30 u. Inhoud Door de vergrijzing en de verzilvering van onze maatschappij komt binnenkort een groot deel van onze patiëntenpopulatie uit de groep van de 65-plussers. Deze ouderen…

Sta ik op de vaccinatielijst?

            Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft op 15/02/21 deze nieuwe tool gelanceerd om na te gaan of u al dan niet op de lijst staat van de personen die uitgenodigd zullen worden om prioritair gevaccineerd te worden. Indien u zich hierop niet terugvindt en meent toch recht te…

Vaccinatie tandartsen update 15/02/2021

            Geachte collega, We kijken al lang uit naar de vaccinatie die bijkomend bescherming kan bieden tegen een COVID-19 besmetting. De voorbije weken hebben onze beide beroepsverenigingen grote inspanningen geleverd om de vaccinatiecampagne van de overheid te ondersteunen. Door meerdere factoren komt de vaccinatiecampagne moeizaam op gang in Vlaanderen. We…

Update Covid-19 vaccinatie

            Geachte collega, Het opstellen van de lijsten van prioritaire vaccinatie van de tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten verliep niet vlekkeloos. De geregistreerde gegevens werden intussen doorgegeven aan de overheid om de uitnodigingen te kunnen bezorgen. Het werk werd bemoeilijkt doordat sommigen onjuiste informatie doorgaven, daaraan wordt nog voortgewerkt. Er worden…

Covid-19 vaccinatie mondzorg

            Geachte collega, Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft voorgesteld om u als eerstelijnszorgverlener een prioriteit te verlenen voor de Covid-19 vaccinatie. Dit geldt tevens voor assisterend personeel dat nauw patiëntencontact heeft. Het Agentschap vraagt VVT/VBT om deze mogelijkheid voor te bereiden en de gegevens van de tandheelkundigen, stagiairs, mondhygiënisten en het…

Meer info over Covid-19-supplement via het Nationaal Intermutualistisch College

Het is de coördinatiecel van het Nationaal Intermutualistisch College dat is aangesteld voor de uitbetaling van het Covid-19 supplement voor beschermingsmaterialen aan de individuele zorgverleners. Het NIC stelt nu een contactformulier ter beschikking voor wie vragen heeft over zijn of haar uitbetaling. Het maandelijkse bedrag wordt bepaald op basis van de gegevens die bekend zijn…

BAPCOC-gids krijgt update

Het EBP Network bracht ons op de hoogte dat de Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk 2019 van BAPCOC een update kreeg. Deze volledige editie 2021 is geïntegreerd in het online gecommentarieerd Repertorium van BCFI. De gids is bedoeld voor zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg in België en geldt bovendien als referentie in opleidingen door docenten, stagemeesters…

Het RIZIV verhuist

Het RIZIV heeft een nieuwe stek! Het instituut neemt op 1 maart 2021 zijn intrek in een nieuw gebouw in de Galileelaan in Brussel. Dat betekent dat je voor papieren correspondentie vanaf 1 maart het volgende adres moet gebruiken: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Galileelaan 5/01 1210 Brussel Ook het telefoonnummer wijzigt! Het servicecenter zal…

Covid-19 vaccinatie

                    Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt druk aan het vaccinatieprogramma en heeft daarvoor in nauwe samenwerking met de lokale Overheden en de Zorgraden van de 60 Eerstelijnszones 94 vaccinatiecentra aangeduid. Deze zullen zo vlug mogelijk, hopelijk vanaf 1 maart 2021, instaan voor de vaccinatie van…

Digitale en decentrale toelatingsexamens arts en tandarts in juli

Het toelatingsexamen arts zal in 2021 doorgaan op dinsdag 6 juli, het toelatingsexamen tandarts op woensdag 7 juli. De toelatingsexamens worden opnieuw digitaal én decentraal georganiseerd op een 100-tal (arts) en een 30-tal (tandarts) locaties verspreid over Vlaanderen. Inschrijven kan vanaf 1 maart tot en met 15 mei. Het toelatingsexamen zal in 2021 dus opnieuw begin…

Nieuwe webinars in het NiVVT-aanbod 2021

In 2021 laat het accrediteringsreglement toe om maximaal 30 accrediteringseenheden te verwerven via online bijscholing. Om hieraan tegemoet te komen, heeft het NiVVT in het voorjaar van 2021 een reeks boeiende webinars ingepland. Ontdek ze hieronder en schrijf je snel in! 11 februari 2021 | 13.30 u. | Van zorgverstrekker tot zorg-ondernemer Spreker: Prof. Ludo Poelaert Accreditering…

Harmonisatiedocument in voege

Het ‘harmonisatiedocument’ is in voege vanaf 1 januari 2020. Het kan gebruikt worden als ‘bewijsstuk’, als ‘kwijting DBR’ en als uniform document voor alle aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen. Het dient meegegeven aan de patiënt in volgende situaties: Bij het gebruik van eAttest. Bij het gebruik van derdebetalersregeling (ter vervanging van het document Kwijting RDB).…

info@tandartsen.vlaanderen: geen spam!

De Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones (STELZ) is een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen en heeft als opdracht om de integratie van tandartsen in de werking van de eerstelijnszones te versterken.  STELZ communiceert via het e-mailadres info@tandartsen.vlaanderen. Gelieve dit e-mailadres in uw inbox aan te duiden als ‘afzender nooit…

Het nieuws van 4 januari

Onze allerbeste wensen voor een gelukkig en gezond 2021! Voor de coronavaccins is het nog even afwachten geblazen, maar VVT doet er alles aan om de tandartsen zo snel mogelijk de kans te geven voor vaccinatie. Verder zijn sinds 1 januari de nieuwe tarievenkaarten en het harmonisatiedocument in gebruik. Gelukkig nieuwjaar! Vanwege VVT onze allerbeste…

Nieuwe tarievenkaarten online

De tarievenkaarten voor 1 januari 2021 staan online. Je vindt de kaarten in het praktijkdossier Nomenclatuur onder Tarievenkaarten en cumultabel. Ook de tarieven voor vervroegd vernieuwen van een uitneembare of partiële prothese en voor patiënten met mondkanker of anodontie werden aangepast. Neem zeker ook een kijkje in het praktijkdossier Formulieren, waar je de aangekondigde harmonisatiedocumenten…

Update over isolatie en quarantaine

Op onze vraag naar duidelijkheid over de quarantainemaatregel voor tandartsen ontvingen wij deze update van de Risk Management Group. Als algemene regel geldt dat gezondheidszorgmedewerkers met indicatie voor quarantaine of isolatie nooit mogen werken. Het volgen van deze regel is cruciaal in de strijd tegen COVID-19, zowel naar infectiecontrole toe als naar het welzijn van onze zorgverleners.

Vrolijk kerstfeest en beste wensen van VVT!

2020 was ongetwijfeld een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Al kunnen we de feestdagen niet met iedereen samen vieren, toch wensen wij jullie van harte een warm en gezellig kerstfeest, en een gezond nieuwjaar.

Vraag vanaf 1 januari 2021 je accrediteringspremie online aan

Vanaf 1 januari 2021 kan je je accrediteringsaanvraag voor 2020 online indienen via de RIZIV-webtoepassing voor het beheer van de accreditering.  Je hebt tot 31 maart 2021 om je accrediteringsaanvraag online in te dienen. Je krijgt na je aanvraag onmiddellijk online feedback over je accrediteringsdossier. Je kan in de toepassing ook al je geregistreerde cursussen en peer…

Overzicht NiVVT-cursussen 2021 online!

Het is weer die tijd van het jaar: het overzicht van de NiVVT-cursussen voor 2021 staat online! Naar goede gewoonte hebben we een boeiende mix aan onderwerpen en sprekers voor jou geprogrammeerd. Voor sommige cursussen is het aantal deelnemers beperkt, schrijf je dus tijdig in! Het accrediteringsreglement 2021 laat ook webinars toe om accrediteringseenheden te verwerven…

Het nieuws van 4 december

Gisteren vond de eerste VVT-webinar plaats. Dank aan collega Valentin Vervack voor de leerrijke presentatie! U kan trouwens nog inschrijven voor onze overige webinars. Voorts vraagt het Vlaams Instituut Mondgezondheid uw medewerking bij het invullen van een vragenlijst over professionele mondzorg voor personen met bijzondere noden. Inschrijven voor komende webinars nog mogelijk In naam van zo’n…

Vragenlijst professionele mondzorg voor personen met bijzondere noden

Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) is een partnerorganisatie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met expertise in gezondheidsbevordering en ziektepreventie inzake mondgezondheid. De organisatie wenst in kaart te brengen hoe de professionele mondzorg voor personen met bijzondere noden (personen met een beperking en kwetsbare ouderen) op dit moment verloopt, om zo in de toekomst…

Verlenging Covid-19 supplementen tot 30 juni 2021

Zoals reeds gemeld hadden we bij het RIZIV aangedrongen op een snelle beslissing over de verlenging van de Covid-19 supplementen, aangezien de toekenning ervan vandaag zou eindigen. Deze morgen keurde het Verzekeringscomité met instemming van het Kabinet Vandenbroucke het ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het Covid-19 supplement, dat voor de tandartsen 20 euro per…

Sociaal statuut 2021

Omdat er negatieve geruchten verspreid werden over het bedrag van het sociaal statuut dat geconventioneerden voor 2021 zullen ontvangen, vroegen en kregen we bevestiging aan het RIZIV. Het bedrag van het sociaal statuut 2021 voor geconventioneerden wordt zoals voorzien in het Akkoord 3200 euro plus de gezondheidsindex van 1.01%.

De maximumtarieven blijven van toepassing in 2021

de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen van 24 november 2020 werd zoals in het Akkoord voorzien is een evaluatie gemaakt van het gebruik van de maximumtarieven die de geconventioneerde tandartsen kunnen toepassen voor bepaalde behandelingen.  Ten gevolge deze evaluatie werd beslist dat de maximumtarieven van toepassing blijven in 2021.

Het nieuws van 30 november

Goed nieuws! Het Covid-19 supplement wordt verlengd van 1 december 2020 tot 30 juni 2021. Binnenkort wordt trouwens gestart met de betaling van de supplementen voor de eerste periode van 4 mei tot 31 augustus. Voorts blijven de maximumtarieven van toepassing in 2021 en is er zekerheid over het sociaal statuut 2021. Tot slot organiseren we een…

Podcast in het teken van World Antimicrobial Awareness Week

Vandaag is het European Antibiotic Awareness Day, en tevens de eerste dag van de World Antimicrobial Awareness Week (18-24 november). Deze initiatieven werden in het leven geroepen om de bevolking te sensibiliseren omtrent het belang van correct antibioticagebruik en het gevaar van antibioticaresistentie. Voor deze gelegenheid hebben de Council of European Dentists (CED) en de European Regional Organization van het…

9de VVT-congres uitgesteld naar 2022

angezien we onmogelijk kunnen voorspellen hoe de toestand van de Covid-19 pandemie zal evolueren in 2021, hebben we besloten geen risico te nemen en het 9de VVT-congres te verplaatsen naar 2022. Hierdoor verandert het congres ook van locatie. Het VVT-congres gaat door van donderdag 21 april t.e.m. zaterdag 23 april 2022 in ICC Gent. Houd deze data alvast vrij…

Het nieuws van 18 november

Vandaag is het European Antibiotic Awareness Day, en tevens de eerste dag van de World Antimicrobial Awareness Week (18-24 november)! Voor die gelegenheid verzamelden we hier een podcast en een antibioticarichtlijn voor tandartsen. Voorts zijn er updates over de nieuwe datum en locatie van het VVT-congres en de voorbereiding van de VVT webinars en online…

Het nieuws van 16 november

De Stuurgroep Accreditering heeft beslist dat voor 2020 de ontbrekende accrediteringseenheden en peer review online behaald kunnen worden, via webinars en televergadering. VVT stelt alles in het werk om dit zo snel mogelijk te organiseren zodat iedereen zijn accreditering voor 2020 kan behalen. Wij houden u op de hoogte. Erkenning van ‘webinars’ in accreditering tandartsen vanaf december 2020…

Het nieuws van 12 november

VVT heeft de vraag tot verlenging van het Covid-19 supplement op de agenda van de NCTZ laten plaatsen. Verder updates over een btw-verlaging voor mondmaskers en alcoholgel en het basistarief voor de investeringsaftrek. Lees het in het nieuws van 12 november! Verlenging Covid-19 supplement na 30 november VVT heeft de vraag tot verlenging van het Covid-19…

Wet delegatie verpleegkundige handelingen

FOD Volksgezondheid vraagt mee te delen dat in het Staatsblad van 6 november 2020 een tijdelijke aanpassing van ‘de wet verpleegkundige activiteiten’ verscheen.  Hierdoor zouden o.a. tandartsen eventueel in aanmerking kunnen komen om sommige verpleegkundige handelingen uit te voeren als redmiddel bij gebrek aan verpleegkundigen. U kan de tekst hier lezen. Aangezien de piek van…

Het nieuws van 10 november

De supplementen van 20 euro per fysiek ambulant patiëntencontact voor de eerste periode, van 4 mei tot 31 augustus 2020, zullen uitbetaald worden vóór 31 december. Verder updates over onder meer de accreditering, telematicapremie, en een tijdelijke aanpassing van ‘de wet verpleegkundige activiteiten’. Stuurgroep Accreditering tandartsen De RIZIV Stuurgroep Accreditering Tandartsen vergaderde vandaag over bijkomende beslissingen, rekening houdend met de…

Uw accrediteringsstatus

Via Myriziv kan u een overzicht vinden van alle gevolgde bijscholingen en kan u terugvinden in welk jaar u zit van uw accrediteringscyclus. U krijgt 80 AE en 1 peer review van het RIZIV voor 2020. Enkel de laatste 20 toegekende AE zijn nog niet opgenomen in het overzicht, deze zullen binnenkort toegevoegd worden. Wanneer u merkt…

Het nieuws van 4 november

Op basis van de ons gekende informatie zien wij ons verplicht om alle bijscholingsactiviteiten en peer reviews die nog gepland waren in 2020 te annuleren. Verder herinneren we u eraan dat het binnen eenzelfde 5-jarige cyclus mogelijk is om accrediteringseenheden over te dragen en geven we bijkomende updates omtrent Covid-19 testing door tandartsen en mondhygiënisten.…

Alle bijscholingen worden geannuleerd in 2020

Op basis van de ons gekende informatie zien wij ons verplicht om alle bijscholingsactiviteiten en peer reviews die nog gepland waren in 2020 te annuleren. De gestorte gelden voor de bijscholingen zullen eerstdaags teruggestort worden. De vouchers voor de peer review kunnen volgend jaar ook nog gebruikt worden.

Covid-19 testen door tandartsen en mondhygiënisten

Volksgezondheid vraagt ons om de volgende boodschap te verspreiden. Wij houden u op de hoogte van zodra de toepassingsmodaliteiten, opleidingsmodaliteiten en vergoedingen beschikbaar zijn.

Overdragen van accrediteringseenheden

Wij merken dat sommige tandartsen niet op de hoogte zijn dat er accrediteringseenheden kunnen overgedragen worden, wel alleen binnen dezelfde 5-jarige accrediteringscyclus.  Indien u bijvoorbeeld meer dan 100 accrediteringseenheden behaalde in één van de vorige jaren kan het overschot (tot maximaal 60 AE) overgedragen worden.

Het nieuws van 3 november

De RIZIV Stuurgroep Accreditering vergaderde vandaag en nam enkele definitieve beslissingen, voor andere blijft het nog even afwachten. Beslissingen Voor 2020 Alle tandheelkundigen ontvangen nog eens supplementair 20 accrediteringseenheden op 30 oktober. De stagiairs die in 2020 hun RIZIV-nummer ontvingen krijgen daarenboven nog 40 extra accrediteringseenheden.Allen ontvangen dus een Covid-19 compensatie van 80 AE plus een peer review. Vanaf 2021…

Testing

In de eerste lockdown, toen er niet kon gewerkt worden, heeft VVT voorgesteld aan de overheden dat tandartsen mits een kleine bijscholing zouden kunnen meewerken aan testing. Dit is toen niet doorgegaan.  Vorige donderdag werd in de Federale Commissie Volksgezondheid een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij o.a de tandartsen opgenomen zijn in de lijst van testafnemers. Het kabinet Vandenbroucke bereidt de publicatie…

Mondzorg blijft toegelaten

Tijdens de persconferentie over de nieuwe regeringsmaatregelen werd het reeds meegedeeld: net als voor de andere medische contactberoepen komt er geen tweede lockdown, de tandheelkundigen kunnen aan het werk blijven.  Het Ministerieel Besluit dat de uitvoering van de maatregelen bevestigt is nu ook verschenen en in de pers lezen onze patiënten dat ze de tandarts kunnen blijven bezoeken. Vanuit VVT hebben we het nodige lobbywerk…

Triage

Het telefonisch consult voor triage blijft in voege.  Neem indien mogelijk voorafgaandelijk aan het tandartsbezoek (telefonisch) contact op met patiënten voor een anamnese met betrekking tot een mogelijke COVID-besmetting. Besteed speciale aandacht aan de meest risicovolle patiënten en er wordt best overwogen om indien mogelijk de behandeling voor hen uit te stellen. Zorg zeker voor de…

Quarantaine

Op 28 oktober verspreidde de Interministeriële conferentie een aanpassing van de test- en quarantainestrategie.  Daarin wordt duidelijk vermeld dat we na een nauw contact (knuffelcontact) met iemand die positief getest is op Covid-19, als we symptoomloos zijn, 5 dagen in quarantaine moeten in plaats van 10, met test na 5 dagen. Als de test negatief is mag de quarantaine gestopt…

Het nieuws van 2 november

Net als voor de andere medische contactberoepen komt er geen tweede lockdown, de tandheelkundigen kunnen aan het werk blijven. Ook het teleconsult blijft in voege. Lees voorts updates over onder meer quarantaine en de accreditering in 2020 in onze vvtflits van 2 november. Mondzorg blijft toegelaten Tijdens de persconferentie over de nieuwe regeringsmaatregelen werd het reeds meegedeeld: net als…

Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen

Op 22 oktober vergaderde de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen online, we willen jullie op de hoogte brengen van enkele punten die er aan bod kwamen. Budget 2021 De nieuwe regering verhoogde de jaarlijkse groeinorm van 1.5% naar 2.5%. We drongen tijdens voorbereidende gesprekken bij de ziekenfondsen heel sterk aan om een deel van die marge prioritair toe te…

Heeft u last van werkgerelateerde schouderklachten?

Lisa Lernout, laatstejaarsstudente Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan Universiteit Gent, is in het kader van haar masterproef die zij met twee medestudenten maakt, op zoek naar personen die reeds zes maanden of langer werkgerelateerde schouderklachten ervaren. Het doel van het onderzoek is om een beeld te schetsen van de manier waarop deze specifieke groep patiënten op…

NiVVT-syllabi voortaan digitaal

Het NiVVT heeft besloten niet langer afgedrukte exemplaren van syllabi te voorzien. Voortaan zal u de dag voorafgaand aan uw cursus een e-mail ontvangen met downloadlink naar de digitale versie van de syllabus. Deze link zal beschikbaar blijven tot en met de dag na de cursus. Hou er dus rekening mee dat u uw laptop, tablet of notitieblok…

Accreditering 2020

De stuurgroep accreditering kende in 2020 wegens de Covid-19 pandemie aan elke tandarts 60 AE en 1 peer review toe. De informatie over de 60 AE en de peer review vindt u op de RIZIV-website in uw persoonlijk accrediteringsdossier onder de volgende referenties: 20 AE DG 2: nummer 20C19DG2 op 07/07/2020 20 AE DG 0:…

Covid-19 en werkonbekwaamheid

Is een beroep op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht mogelijk om medische redenen? De werknemer die niet kan thuiswerken heeft recht op werkloosheidsuitkeringen in verschillende omstandigheden. De werknemer: werd door de overheid in quarantaine geplaatst. werd door de bedrijfsarts naar huis gestuurd omwille van een mogelijke besmetting. kreeg een attest van de huisarts dat hij/zij niet…

Richtlijnen m.b.t. de quarantaine

Een tandarts die een hoogrisicocontact heeft gehad met een positief geteste persoon kan blijven verder werken mits hij zelf geen symptomen heeft en mits het rigoureus toepassen van de beschermingsmaatregelen. De tandarts kan zich in dit geval na 5 dagen laten testen. Dit is niet verplicht maar wij raden dit wel ten stelligste aan. Indien…

Het nieuws van 22 oktober

Een goed gevulde flits vandaag, met o.a. duidelijke richtlijnen m.b.t. quarantaine, informatie over tijdelijke werkloosheid, de mededeling van Wachtdienst Algemeen Tandarts naar de bevolking, en updates over de accreditering, de telematicapremie en vennootschappen. Lees het hier! Richtlijnen m.b.t. de quarantaine Een tandarts die een hoogrisicocontact heeft gehad met een positief geteste persoon kan blijven verder…

VVT-Kaderdag

Donderdag 15 oktober vond de VVT-Kaderdag plaats in het Hilton Hotel in Brussel, en niet verwonderlijk stond deze geheel in het teken van Covid-19. De meeting verliep uiteraard met respect voor de Covid-19-maatregelen. Een 50-tal collegae waren aanwezig op deze vormings- en ontmoetingsdag voor VVT-kaderleden, minder dan gewoonlijk omwille van de omstandigheden. Sprekers dr. Patrick…

Actualisatie VVT-website: vennootschappen

Naar aanleiding van het Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen was het noodzakelijk de VVT-info over vennootschappen te actualiseren. Raadpleeg hier de nieuwe webversie. Achtereenvolgens wordt info verstrekt over oprichting, de administratieve aandachtspunten, de fiscale aspecten en de vereffening van de vennootschap. Aansluitend is een nieuw item te raadplegen: hoeveel mag ik bijverdienen als gepensioneerde?

Infobrochure Duaal Leren Tandartsassistent

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen, als kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. Een aantal scholen bieden ondertussen ook een duale opleiding Tandartsassistent aan. Ben je geïnteresseerd om een leerling op jouw werkvloer op te leiden, dan vind je alle nuttige info…

Giften aan erkende doelen: fiscale aftrekbaarheid

In het kader van de Covid-19 maatregelen besliste de regering de fiscale aftrekbaarheid van giften aan erkende organisaties te verhogen van 45% naar 60%. De FOD-website vermeldt: Voor giften gedaan in 2020 heb je recht op een belastingvermindering van 60% van het bedrag van je gift, als je gift voldoet aan de volgende voorwaarden: de…

Patiënt beschadigt tandartsapparatuur: wie betaalt de kosten?

Bij het nemen van een intra-orale radiografie laat de patiënte de sensor op de grond vallen. De schade is zo erg dat de sensor onherstelbaar verloren is: 6.025 euro kosten. Wie betaalt de kosten? Aangezien bij de patiënte reeds verschillende malen dergelijke opname is uitgevoerd en telkens de nodige informatie werd gegeven zodat de patiënte…

Wat als je patiënt Covid-19 positief test?

Een tandarts die een patiënt verzorgde die enkele dagen na de behandeling Covid-19 positief test, moet niet in quarantaine op voorwaarde dat de tandarts tijdens de behandeling de voor deze behandeling nodige Covid-19 beschermingsmaatregelen nam. De tandarts mag in dit geval verder werken met mits rigoureuze toepassing van de hygiënemaatregelen en dragen van een masker…

Afkopen studiejaren: vereenvoudigde formule nog twee maanden mogelijk

Door de lange opleiding kunnen tandartsen pas later als zelfstandige actief worden, waardoor zij dus ook pas later aan een volwaardige loopbaan komen. Het kan dus interessant zijn om een regularisatie van de studiejaren te overwegen. Tot drie jaar geleden waren er voor het afkopen van studiejaren voor zelfstandigen in hoofdberoep andere modaliteiten dan voor…

Publicitaire zendingen met Addentum

VVT krijgt vragen van firma’s om ons e-mailadressenbestand te gebruiken voor publicitaire zendingen, aangezien zij momenteel geen fysieke contacten kunnen leggen met de tandartsen. Om hieraan tegemoet te komen stelt VVT, met respect voor de bescherming van je persoonlijke gegevens, de mogelijkheid tot commerciële zendingen ter beschikking aan firma’s onder het label Addentum. Dit gebeurt…

Verdeling van het Covid-19 supplement in een groepspraktijk

De Covid-19 supplementen ter compensatie van de beschermingsmaatregelen zullen eind 2020 uitbetaald worden aan de tandheelkundige die de behandeling attesteerde, op basis van het RIZIV-nummer. VVT krijgt heel wat vragen over de verdeling ervan in geval van samenwerking in een groepspraktijk. We herinneren eraan dat bij het bepalen van het bedrag van het Covid-19 supplement…

Covid–19 supplement voor beschermingsmaatregelen wordt verlengd

Lees de gemeenschappelijke mededeling van de beroepsverenigingen BUOS, CSD, SMD, VBT en VVT. Het Verzekeringscomité gaf op maandag 06/10/2020 unaniem akkoord voor de verlenging van de Covid-19 supplementen. De vroegere beslissing eindigde op 31 augustus. Door de beslissing van gisteren kunnen de Tandheelkundigen blijven rekenen op een toeslag van 20 euro per zittijd tussen 1…

Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen

Donderdagnamiddag 24 september vond de NCTZ plaats. Wat werd gezegd over de verlenging van het Covid-19 supplement, de telematicapremie, de uitbreiding van de derdebetalersregeling en de vergoeding van de mondhygiënisten? Ontdek het hier! Verlenging Covid-19 supplement Het voorstel tot verlenging van het Covid-19 supplement van 20 euro van 1 september tot 31 december 2020 wordt…

Het nieuws van 17 september

Tandartsen hoeven geen Billijke Vergoeding te betalen. Ontvangt u toch een factuur van Unisono, dan ontdekt u hier wat te doen. Voorts geven we mee dat u mogelijk iets langer moet wachten voordat u een evaluatieformulier ontvangt of uw cursus en/of peer review op MyRIZIV ziet verschijnen. Tot slot waarschuwt Safeonweb.be dat er enige waakzaamheid…

Verlenging Covid-19 supplement?

Het RIZIV Verzekeringscomité vergaderde op 07/09 voor het eerst na het zomerreces. Nadat de beroepsverenigingen zich in de NCTZ van 03/09 unaniem aansloten bij de vraag om verlenging van het Covid-19 supplement, vroegen we op het Verzekeringscomité om verlenging van het supplement tot 31/12/20, met evaluatie in december. Er was groot begrip voor deze vraag. De…

Accreditering: aanpassing reglement 2020

De Stuurgroep Accreditering tandartsen vergaderde vandaag en besliste over de aanpassing van het reglement voor 2020. één peer review volstaat voor 2020, fysieke aanwezigheid is vereist. aan elke tandarts worden op 1 oktober 20 AE extra toegekend in DG 2. Deze komen bovenop de 40 eerder toegekende punten (20 punten in DG 0 en 20…

Griepvaccin: mededeling van FAGG

Het is van belang om zoveel mogelijk risicopersonen te vaccineren om een overbelasting van het gezondheidszorgsysteem te voorkomen en de bezettingsgraad in de ziekenhuizen te beperken, indien de grieppiek zou samenvallen met een Covid-19 golf. Ook alle zorgverleners worden opgeroepen om zich te laten vaccineren om indirect de patiënt te beschermen maar ook om hun…

Het nieuws van 8 september

Goed nieuws voor wat de accreditering 2020 betreft: aan elke tandarts worden op 1 oktober 20 AE extra toegekend in DG 2. Ook volstaat het voor 2020 dat u één peer review volgt. Dan geven we nog mee dat inschrijven voor het Najaarssymposium niet meer mogelijk is en dat het Verzekeringscomité zich weldra over een mogelijke verlenging…

Bewijslast van het al of niet verkregen hebben van geïnformeerde toestemming ligt bij de patiënt

De Wet Patiëntenrechten Art 8 voorziet een verplichte geïnformeerde toestemming, maar legt geen van beide partijen de bewijslast op. Het was de bedoeling van de opstellers van het wetsontwerp paal en perk te stellen aan de wildgroei van toestemmingsformulieren. De toestemmingsformulieren zijn inderdaad soms niet individueel genoeg en de verstaanbaarheid is dikwijls problematisch. De mondelinge…

Vergoeding voor de stagemeesters 2020

Als stagemeester in de tandheelkunde krijgt u van het RIZIV een vergoeding. In 2020 krijgt u voor elke stagiair die u voltijds begeleidt 12.798,01 euro.  De vergoeding kan u aanvragen tussen 1 september en 31 december van elk jaar, voor de begeleiding tijdens het voorbije academiejaar. De formulieren vindt u hier. Klik hier voor meer info

Het corona-overbruggingsrecht is belastbaar in de personenbelasting

Indien u uw praktijkvoering ingevolge de coronamaatregelen beperkt heeft tot uitsluitend dringende mondzorg en u een aanvraag deed bij uw sociale zekerheidskas, dan heeft u in maart, april en/of mei 2020 normaliter een premie van €1.291,69 of €1.614,10 (persoon zonder of met gezinslast) per maand ontvangen. Indien een rechtspersoon verantwoordelijk is voor de praktijkvoering zal…

Het nieuws van 4 september

We krijgen veel vragen over het al dan niet doorgaan van NiVVT-cursussen waarvoor werd ingeschreven. Geen nood, dit najaar gaan alle cursussen door zoals gepland! Voorts geven we enkele updates over het corona overbruggingsrecht, de vergoeding voor de stagemeesters en de bewijslast van informed consent mee, en vindt u enkele filmpjes om uw rokende patiënten te begeleiden…

Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen 3 september 2020

Lees het verslag van de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen van donderdag 3 september, waar o.m. de uitgaven voor tandheelkunde in 2019, het budget voor 2021, de pilootstudie voor de vergoedingen van mondhygiënisten en een eventuele verlenging van het Covid-19 supplement op de agenda stonden. Uitgaven tandheelkunde 2019 De  eindafrekening van de RIZIV-uitgaven tandheelkunde in 2019 bedraagt…

Het nieuws van 3 september

Wij trachten tijdens het najaar een voldoende aanbod te organiseren om de tandartsen alsnog de kans te geven de nodige AE te behalen. Bent u in 2020 in het laatste jaar van uw accrediteringscyclus en heeft u problemen om voldoende AE in DG 3 te behalen, laat het ons weten! Voorts informeren we u graag…

Het nieuws van 26 augustus

We blijven vragen ontvangen voor aanpassingen van de regelgeving voor de Accreditering 2020. VVT doet ook hiervoor al het mogelijke. Voorts raden we alle collegae aan hun patiënten aan te sporen hun getuigschriften zo snel mogelijk aan hun ziekenfonds te bezorgen, en belichten we nog eens de noodzakelijke maatregelen voor het reinigen en ontsmetten van…

Covid-19 supplement

Zoals reeds gemeld in de vvtflits van 30 juni 2020 wordt voor de periode van 4 mei tot 31 augustus 2020 aan alle tandheelkundigen een financiële tussenkomst betaald van 20 euro per patiëntencontact met fysieke aanwezigheid, en waarbij een RIZIV vergoedbare tandheelkundige verstrekking werd geattesteerd. Deze financiële tussenkomst wordt per zorgverlener maximum 200 maal per kalendermaand uitbetaald.…

Hygiëne bij aflevering afdrukken

De Unie van Dentaaltechnische bedrijven meldt dat regelmatig nog afdrukken worden aangeleverd die absoluut niet voldoen aan de noodzakelijke hygiëne. Ter bescherming van de volksgezondheid in het algemeen en om kwaliteitswerk te kunnen blijven afleveren moet nu nog meer dan ooit gewaakt worden over een zo strikt mogelijke hygiëne. De noodzakelijke maatregelen voor het reinigen…

Het nieuws van 6 augustus

Hoe verliep de verdeling van PBM in uw gemeente? Vul onze enquête in en help ons de werkelijke situatie in kaart te brengen. Lees voorts onze updates over het samengaan van Sabam en de billijke vergoeding onder de naam Unisono, en download een wachtkameraffiche voor de patiënt met info over contact tracing in geval van…

Factuur Unisono

Sabam en de billijke vergoeding werken voortaan samen onder de naam Unisono en sturen één gezamenlijke factuur. Tandartsen moeten Sabam betalen voor muziek in de wachtkamer maar geen billijke vergoeding. U kan dit melden bij Unisono, zij maken een credit nota op en bezorgen u een nieuwe factuur. Bezoek daarvoor hun website via https://www.unisono.be/nl/contact.

Continuïteitsclausule

Een tandartsbezoek in 2019 of 2020 voldoet voor het mondzorgtraject en terugbetaling van tandsteenverwijdering in 2021.

Covid-19 testen

Vanwege het Agentschap Zorg & Gezondheid ontvingen we als antwoord op onze vraag -naar toegankelijkheid tot (snel)testen voor patiënten, voorafgaand aan een behandeling bij de tandarts- het volgende antwoord: Snelle PCR testen zijn iso-thermisch, waardoor geen cyclisch programma meer nodig is. De indicaties tot afname zijn dezelfde als voor een gewone PCR. De vergoeding is…

Het nieuws van 31 juli 2020

Lees hier het laatste nieuws over de Covid-19 testen en noteer dat de aanvraagprocedure voor de telematicapremie 2019 weer openstaat. Neem zeker vandaag nog deel aan een wereldwijde online bevraging van de WHO over de impact van COVID-19 op de tandheelkundige zorgverlening in België en schrijf u vooraf in voor de Algemene Vergadering van het VVT…

Sneltesten Covid-19 besmettingen

Voor zover we bij VVT kunnen nagaan zijn er nog geen door FAGG aangenomen serumtesten beschikbaar. De lijst van de aangenomen serumtesten vindt u hier. Op de Sciensano site wordt gemeld dat chromatografische testen niet betrouwbaar zijn. In klinieken worden patiënten die een uitgebreide behandeling ondergaan, getest met PCR-testen. Aangezien we als tandartsen ook uitgebreide behandelingen…

Het nieuws van 29 juli 2020

Lees hier het laatste nieuws over de tweede Covid-19 golf, de levering van beschermingsmateriaal door de overheid, de Covid-19-sneltesten en over de Nascholing en Accreditering. Tweede Covid-19 golf Met grote spijt moeten we vaststellen dat er een heropflakkering is van de Covid-19 besmettingen. Uiteraard is het dus noodzakelijk om alle patiënten als mogelijk besmet te…

Het nieuws van 24 juli 2020

Lees hier de reactie op onze brief aan Ministers De Block en Beke en ook het nieuws over de  Covid-19 sneltesten.  Antwoord op VVT/VBT brief aan Ministers De Block en Beke ‘tandarts in quarantaine’ Op onze brief van gisteren (zie vvtflits 23.07) kregen we snel een duidelijk antwoord: Een tandarts die een patiënt verzorgde die…

Antwoord op VVT/VBT brief aan Ministers De Block en Beke ‘tandarts in quarantaine’

Op onze brief van gisteren (zie vvtflits 23.07) kregen we snel een duidelijk antwoord. Een tandarts die een patiënt verzorgde die enkele dagen na de behandeling Covid positief test, moet niet in quarantaine op voorwaarde dat de tandarts tijdens de behandeling de voor deze behandeling nodige Covid-19 beschermingsmaatregelen nam. De tandarts mag in dit geval verder werken…

Algemene Vergadering: vooraf inschrijven verplicht

Via post ontving u begin deze maand een uitnodiging en een volmachtformulier voor de Algemene Vergadering die doorgaat op woensdag 2 september 2020 om 20.00 uur. Inschrijven voor de Algemene Vergadering is verplicht en kan tot en met maandag 27 juli via info@vvt.be Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt de locatie bepaald en kunnen we…

Het nieuws van 23 juli 2020

Lees hier over onze gemeenschappelijke brief aan minsters De Block en Beke en het laatste nieuws over de telematicapremie 2019, het verplicht vooraf inschrijven voor de Algemene vergadering en de campagne #voorelkaar van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tandarts in quarantaine na behandeling positief geteste COVID-19-patiënt? VVT verneemt dat een tandarts in quarantaine moet 10…

Campagne #voorelkaar wijst op het belang van contactopvolging

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt aandacht voor de campagne #voorelkaar. Alleen samen kunnen we een tweede golf vermijden. Sinds de exitstrategie in België van start ging, waarbij de maatregelen beetje bij beetje versoepeld werden en we de cijfers weer zien stijgen, is het waakzaamheid geblazen. Want meer fysiek contact betekent ook een grotere kans…

Verduidelijking Fanc: Agent voor de stralingsbescherming

We ontvangen vragen over de FANC-mededeling van 2 juli 2020 waarin gemeld wordt dat iedere praktijk vanaf 2021 “een agent voor de stralingsbescherming” moet aanstellen. Weer nog een bijkomende administratieve rompslomp. Iedere tandarts kan fungeren als “hoofd van interne dienst” én “agent voor de stralingsbescherming” mits het volgen van jaarlijks 1 uur bijkomende opleiding. VVT ontving vanwege…

Het nieuws van 7 juli

Goed nieuws voor wat de accreditering betreft! De RIZIV Stuurgroep accreditering tandheelkundigen heeft besloten elke tandheelkundige 40 accrediteringseenheden cadeau te geven voor dit jaar. Verder wordt vanuit FOD Volksgezondheid een strategische stock beschermingsmaterialen verdeeld aan alle tandheelkundigen. Je leest er meer over in het nieuws van vandaag 7 juli! Accreditering 2020: Goed nieuws Aangezien bijscholing…

Accreditering 2020: Goed nieuws

Aangezien bijscholing volgen niet mogelijk was tijdens de Covid-19 periode besliste de RIZIV Stuurgroep accreditering tandheelkundigen vandaag om elke tandheelkundige 40 accrediteringseenheden te geven voor dit jaar: iedereen krijgt in DG 0 en in DG 2 telkens 20 punten cadeau. VVT is blij met deze tegemoetkoming. De overige accrediteringsvoorwaarden in 2020 blijven ongewijzigd. VVT stelt…

Aanvraag telematicapremie 2019

De premie 2019 zal u kunnen aanvragen van half juli 2020 tot en met 31 oktober 2020. De exacte startdatum zullen wij u meedelen zodra gekend. U doet dat online via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de MyRiziv-toepassing.

Het nieuws van 6 juli

Lees het nieuws van 6 juli, met updates over de deadline voor je aanvraag van de telematicapremie en de vergoedingen voor de stagemeesters voor dit jaar. Voorts heeft éénlijn.be twee gloednieuwe webinars in de aanbieding! Aanvraag telematicapremie 2019 De premie 2019 zal u kunnen aanvragen van half juli 2020 tot en met 31 oktober 2020.…

Gezamenlijke mededeling BUOS, CSD, SMD, VBT en VVT (30 juni)

Covid-19 toeslag goedgekeurd Het Verzekeringscomité heeft op 29 juni 2020 definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerp KB voor een tijdelijke tussenkomst voor de kosten van de bijkomende Covid-19 beschermingsmaatregelen en -materialen. Voor de periode van 4 mei tot 31 augustus 2020 zal aan alle tandheelkundigen een financiële tussenkomst betaald worden van 20 euro per patiëntencontact…

Het nieuws van 29 juni

Binnenkort kan je een bijkomende ondersteuningspremie voor groot omzetverlies aanvragen. Bekijk de voorwaarden in het nieuws van vandaag 29 juni 2020! Voorts nadert de deadline voor het aanvragen van de corona compensatiepremie, en organiseert Gezonde Mond een symposium op 14 november 2020. Nieuwe ondersteuningspremie voor groot omzetverlies De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de…

Gemeenschappelijke mededeling van BUOS, CSD, SMD, VBT en VVT (16 juni)

Erkenning van de supplementaire Covid-19 kosten in zicht Het Verzekeringscomité gaf op maandag 15/06/2020 unaniem principieel akkoord voor een tussenkomst ter compensatie van de bijkomende beschermingsmaatregelen binnen de ambulante sector. Tandheelkundigen kunnen rekenen op een toeslag van 20 euro per zittijd tussen 4 mei en 31 augustus 2020. In augustus wordt nagegaan of een verlenging…

Gemeenschappelijke mededeling van BUOS, CSD, SMD, VBT en VVT (26 mei)

Onze 5 beroepsverenigingen stellen vast dat er vanuit het Kabinet De Block geen enkele reactie kwam op de gezamenlijke brief van 20 mei betreffende “COVID compensaties”. Op maandag 25 mei was er een RIZIV Verzekeringscomité waar aandacht gevraagd werd voor de bijzondere situatie van de tandheelkundigen, omwille van het gebruik van aerosol. Daar werd echter…

Update richtlijnen Sciensano 20/05/2020

Gisteren 20/05 publiceerde Sciensano de update van ‘beheersing van SARS-COV-2 infecties voor de tandartspraktijk’: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_dentists_NL.pdf Enkele opvallende aanpassingen: Verluchting/ventilatie: Aangezien er geen eenvormige duidelijkheid is i.v.m. de verluchtingstijd/ventilatie moet elke tandarts de opgegeven tijdsduren interpreteren in functie van de specifieke oppervlakte en omstandigheden in zijn eigen praktijkruimte. De benodigde tijd wordt geteld vanaf de laatste…

Het nieuws van 21 mei 2020

Lees het nieuws van 21 mei 2020, met belangrijke updates over het advies van de Risk Management Group m.b.t. de heropstart van de reguliere zorg en aanpassingen aan het Sciensano-advies voor de beheersing van SARS-COV-2 infecties in de tandartspraktijk. Verder nog interessant nieuws over het overbruggingsrecht en corona-ouderschapsverlof! Reguliere zorg vanaf maandag 25 mei De…

Het nieuws van 16 mei

Zelfstandige zorgverstrekkers zijn ontevreden over de door minister De Block aangekondigde retroactieve terugvordering van coronasupplementen.  Deze morgen verspreidde FVB mede onder impuls van VVT dit persbericht. Hopelijk schudt dit de mensen wakker: veilige zorg is niet mogelijk zonder (gedeeltelijke) recuperatie van kosten.

Het nieuws van 14 mei

Lees het nieuws van 14 mei 2020, met updates over het RIZIV-overleg m.b.t. het Covid-19 supplement en de stopzetting van de doorverwijspraktijken. Covid-19 supplement: een zware ontgoocheling Deze morgen gaf het VVT een dringend signaal aan de overheid om eindelijk een antwoord te krijgen op de prangende vraag voor een RIZIV-tussenkomst van een Covid-19 supplement…

Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium niet meer automatisch verzonden vanaf 2021

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) heeft beslist om vanaf 2021 de gedrukte versie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium niet meer automatisch te verzenden naar artsen, apothekers en tandartsen, maar enkel op aanvraag. Je ontvangt enkel nog een gedrukt exemplaar wanneer je je keuze hiervoor doorgeeft. Dat doe je door dit formulier in te vullen. Meer informatie vind je hier.

Advies m.b.t. waterstofperoxide mondspoelmiddel

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) heeft voor apothekers een advies opgesteld met betrekking tot de bereiding van 1% en 2% waterstofperoxide-oplossingen voor een tandarts. Daarin worden verschillende mogelijkheden uiteengezet voor de bereiding van oplossingen om de mond te ontsmetten van asymptomatische patiënten indien een behandeling niet uitgesteld kan worden. Apothekers wordt aangeraden de verschillende opties met…

Hou je KBO-gegevens up-to-date via ‘My Enterprise’

Om recht te hebben op bepaalde subsidies, zoals de corona compensatiepremie, is het belangrijk dat je gegevens 100% correct en altijd up-to-date zijn.  Als ondernemer kan je zelf een aantal belangrijke gegevens, zoals bijvoorbeeld adres, contact, benaming, bankrekening, … gratis aanpassen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via de administratieve vereenvoudigingstool My Enterprise. Ook je vestigingseenheid…

Versoepeling mondzorgtraject en continuïteitsclausule

Patiënten die dit jaar of vorig jaar (2019) een terugbetaling kregen voor tandzorgen, zullen in 2021 recht hebben op de normale terugbetaling voor tandsteenverwijdering en zullen beschouwd worden als in regel met het mondzorgtraject.

Het nieuws van 13 mei

Lees het nieuws van 13 mei 2020, met updates over o.a. de versoepeling van het mondzorgtraject, hoe je KBO-gegevens eenvoudig up-to-date te houden, en een advies voor apothekers m.b.t. de bereiding van waterstofperoxide spoelmiddelen voor tandartsen. Versoepeling mondzorgtraject en continuïteitsclausule Patiënten die dit jaar of vorig jaar (2019) een terugbetaling kregen voor tandzorgen, zullen in…

Het nieuws van 7 mei 2020

Lees het nieuws van 7 mei 2020, met updates over o.a. de maximumtarieven, een affiche met Covid-19 tips voor de patiënt, en informatie over het Corona Debat op 9 mei. Maximumtarieven De ziekenfondsen zijn niet klaar voor het verwerken van de nomenclatuuraanpassingen. Wij raden u aan om momenteel niet te attesteren via e-attest of e-fact, maar…

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het toedienen van lachgas

Download hier de door het FAGG goedgekeurde ‘Rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars’ van 5 mei 2020.  Hierin worden de voorzorgsmaatregelen omschreven die aanbevolen worden bij het toedienen van lachgas of equimolaire mengsels van zuurstof en lachgas aan patiënten besmet met COVID-19.

Contact tracing

Bij personen die Covid-19 positief getest worden zal een tracing uitgevoerd worden. De laatste personencontacten tot 4 dagen voor de test zullen nagegaan worden. Als daarbij een tandartsbezoek vermeld wordt zal de betrokken collega gecontacteerd worden.

De compensatiepremie is netto

Omdat het niet de bedoeling is enige belasting te heffen op de gewestelijke steunmaatregelen is besloten om elke vorm van financiële steun vanwege de gewesten vrij te stellen van inkomstenbelasting. De Compensatiepremie kan nog aangevraagd worden tot 30 juni 2020. Voor de Vlaamse Compensatiepremie van 3.000 euro en de Brusselse van 2.000 euro geldt dus…

Het nieuws van 6 mei 2020

Lees het nieuws van 6 mei 2020, met updates over een mogelijke aanpassing van de accrediteringsvoorwaarden 2020, de compensatiepremie, contact tracing en het Nationaal Akkoord. Accrediteringspremie 2020 Onze vraag tot aanpassing van de accrediteringsvoorwaarden 2020 wordt geagendeerd op de Riziv Stuurgroep Accreditering die doorgaat op 2 juni. Dan zal besproken worden welke aanpassingen er voor…

Het nieuws van 1 mei 2020

De Risk Management Group vraagt ons deze brief, die we gisterenavond ontvingen, aan u te bezorgen. De principes en de concrete toepassing ervan voor de Mondzorg kunnen als volgt samengevat worden: De ambulante zorgverstrekking kan geleidelijk hervat worden vanaf 4 mei. Alle nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen moeten gerespecteerd worden. De gefaseerde heropstart van de mondzorg gebeurt…

Het nieuws van 30 april 2020

Het Nationaal Akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2020-2021 treedt in werking. Ontdek de resultaten van de telling in het nieuws van 30 april. Je leest er ook meer over de mogelijke heropstart van de reguliere mondzorg op 4 mei! Nationaal Akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2020-2021 treedt in werking De Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen vergaderde vandaag online om 13u met als belangrijkste…

Advies ontsmetten van prothetisch werk

VVT krijgt vanwege de collegae en dentaaltechnische bedrijven vragen over het desinfecteren van prothetisch werk zodra dit weer zal toegelaten zijn. Daarvoor blijven de richtlijnen gegeven in de HGR 8363 van toepassing.

Het nieuws van 27 april 2020

Updates over Covid-19 nomenclatuuraanpassingen en waar beschermingsmaterialen te vinden, en een reminder dat VVT steeds klaarstaat voor alle collegae en dag in dag uit alle problemen probeert op te lossen: lees het nieuws van vandaag 27 april! Onduidelijkheid troef VVT wordt overstelpt met vragen van collegae die duidelijkheid willen, die onvoldoende beschermingsmateriaal hebben, die ongerust…

Het nieuws van 25 april 2020

Wat hebben de mededelingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april te betekenen voor onze sector en hoe staat het met de bestelling van de KN-95 mondmaskers? Je komt het te weten in het nieuws van vandaag 25 april! Mededelingen Nationale Veiligheidsraad 24/04/2020 Gisterenavond kwam de Eerstelijnszorg heel beperkt aan bod in de mededeling van…

Het nieuws van 24 april 2020

Lees het nieuws van 24 april, met updates over het voorstel van aangepast Covid-19 protocol, de rol van de mondhygiënist bij de heropstart van de tandartspraktijken, waarom niet alles te geloven wat je op Facebook leest en de verdere organisatie van de doorverwijspraktijken.  Het wordt een lange dag Het voorstel van aangepast Covid-19 protocol, dat…

Het nieuws van 22 april 2020

Lees het nieuws van 22 april 2020 met updates over het online overleg van de NCTZ op 21 april, de verdeling van chirurgische mondmaskers en een oproep om de enquête van een laatstejaarsstudent Marketing in te vullen. Supplement beschermingsmateriaal Zoals gemeld in de vvt flits van 21/04/20 was er gisterenavond een online overleg van de…

Het nieuws van 21 april 2020

Lees onze vvt flits van 21 april 2020, met updates over onder andere onze lokale studieclubactiviteiten, het advies van de Raad van Tandheelkunde over de heropstart van de tandheelkundige verzorging, en waar FFP2-mondmaskers/KN95-2626 te bestellen. Advies heropstart THK zorgverlening Zoals in de vvt flits van 20/04/20 gemeld, werd op 17/04/20 een spoedadvies gevraagd aan de Raad van…

Bevraging Vlaams Patiëntenplatform betreffende uitstel van verzorging

Het Vlaams patiëntenplatform publiceerde de resultaten van zijn bevraging over uitgestelde zorg bij personen met een chronische aandoening.

Advies heropstart THK zorgverlening

Zoals in de vvt flits van 20/04/20 gemeld, werd op 17/04/20 een spoedadvies gevraagd aan de Raad van Tandheelkunde. De VVT-vertegenwoordiging in het bureau van de Raad van Tandheelkunde werkte intensief mee aan de totstandkoming van dit advies. Gezien de hoogdringende vraag werd dit advies afgeleverd op 19/04/20 en wordt het in zijn huidige vorm doorgegeven aan…

Opletten voor beschermingsmateriaal dat niet goedgekeurd werd

Wij vernemen dat er FFP2-maskers verkocht worden die niet voldoen aan de certificering opgelegd door FOD Economie. U vindt hier een beschrijving van de testprocedure. Vraag bij aankoop steeds het certificaat. Let op, CE betekent soms China Export. Meer info hierover leest u hier.

Betalingsuitstel kredieten

VVT raadt u aan om zo snel mogelijk uw financiële instelling te contacteren aangaande de mogelijkheden van betalingsuitstel van kredieten.

Heropstart van de praktijken

Nu de piek van de besmettingen nabij lijkt, dromen we allen van een heropstart. VVT stelt alles in het werk om hiervoor een éénduidige richtlijn te laten valideren door de Overheid. VVT wenst absoluut te vermijden dat tandartsen de bron van een nieuwe besmetting vormen.

Codenummers voor telefonische consultatie en triage vanaf nu te gebruiken

Op de RIZIV-site werd een verduidelijking gepubliceerd voor het gebruik van de codenummers voor telefonische consultatie/triage. Deze codenummers kunnen vanaf nu geattesteerd worden, met terugwerkende kracht tot 14 maart, in het vakje van de consultaties.

Wijziging advies Sciensano m.b.t. aerosol-genererende procedures

Het nieuwe Sciensano-advies voor tandartsen bevat een belangrijke wijziging m.b.t. aerosol-genererende procedures. Na een essentiële behandeling waarbij aerosolen gevormd worden, moet de ruimte gedurende minstens 1 uur goed verlucht worden vooraleer een volgende patiënt behandeld mag worden. De ruimte dient tevens grondig schoongemaakt te worden om neergeslagen aerosolen te verwijderen.  Het is immers aangetoond dat…

Voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen

Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Gedurende de periode…

Het Akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen is gepubliceerd

Alhoewel wij allemaal op dit ogenblik andere zorgen hebben, moeten wij u toch melden dat het Akkoord vandaag in het staatsblad gepubliceerd werd. Uw vereniging lichtte u reeds uitgebreid in over de inhoud van dit akkoord en uw mandatarissen gingen in heel wat studieclubs het akkoord toelichten. Concreet: u hebt nu 30 dagen de tijd…

Download affiches met basisinfo rond het coronavirus

De Stad Antwerpen heeft affiches gemaakt in verschillende talen met basisinfo rond het coronavirus. Zij brengen deze basisinfo graag daar waar de reguliere kanalen nog niet zijn geraakt. Doel van het werken met sleutelfiguren is dat dit onpopulaire advies (bv geen handen geven, grootouders en kleinkinderen niet knuffelen etc.) meer weerklank zal vinden bij de…

Aanbevelingen over het gebruik van mondmaskers tijdens de Covid-19-epidemie

Er bestaan reeds aanbevelingen met betrekking tot het COVID-19 (www.info-coronavirus.be) en algemene (standaard) voorzorgsmaatregelen m.b.t. infectiepreventie in de zorgverlening. Deze communicatie is gebaseerd op een update van het advies 9577 van de Hoge Gezondheidsraad en de aanbevelingen van de Risk Assessment Group betreffende het gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 epidemie in België. Deze instructie…

Update: 5 miljoen chirurgische mondmaskers voor ziekenhuizen en huisartsenposten

Op 21/03 werden 5 miljoen chirurgische mondmaskers door de overheid verspreid naar de ziekenhuizen en de huisartsenposten. Wij vernemen uit goede bron dat er vandaag 10 miljoen chirurgische mondmaskers aankomen.  De steden en gemeenten zouden hiervan ook een deel bezorgen aan de tandartsen. De informatie hierover zal door hen medegedeeld worden.

Behandel enkel urgente gevallen!

Tandtechnische bedrijven melden ons dat zij nog steeds door sommige tandartsen onder druk gezet worden om prothesewerk te blijven vervaardigen.  Wij vragen met grote aandrang dat niet-urgente behandelingen (zie het hygiëneprotocol) niet meer uitgevoerd worden. De crisis is te ernstig om onverantwoorde risico’s te nemen.

Maak je eigen face shield

Dr. Antoni De Mol, mond-, kaak-en aangezichtschirurg, en Elise David, algemeen tandarts, hebben een handleiding opgesteld waarmee je stap voor stap een eigen face shield maakt.  Een face shield zorgt voor bijkomende bescherming omdat het druppelcontaminatie van het volledige gelaat voorkomt. Je kan dit face shield op enkele minuten maken met huis-, tuin- en keukenmateriaal,…

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

VVT kan u bevestigen dat de urgentiebehandelingen uitgevoerd door de VVT-leden aangesloten bij de groepspolis AMMA BA-verzekering volledig gedekt blijven ondanks het verhoogde risico.  Daarenboven zijn de activiteiten die in een noodsituatie buiten hun normale bevoegdheden en of specialisatie moeten uitgevoerd worden verzekerd.

Werkwijze bij behandeling arbeidsongeval

Hoe ga je als onderzoekend tandarts te werk bij de behandeling van een slachtoffer van een arbeidsongeval?  G. SCHRAEPEN, Raadgevend tandarts bij Fedris Wanneer een slachtoffer van een arbeidsongeval zich in de praktijk aanbiedt is dit vaak een urgentiebezoek. Soms echter, bij zwaardere ongevallen waar het slachtoffer al door een spoedarts werd gezien, werden de…

Coronavirus: aangepaste procedures voor gezondheidsprofessionelen

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben de procedures voor gezondheidsprofessionelen en voor ziekenhuizen aangepast aan de huidige situatie.  Op de website van Sciensano vind je de meest recente procedures. Je vindt er ook de omzendbrief voor tandartsen, meer achtergrondinformatie over het coronavirus, welke maatregelen toe te passen indien je patiënt besmet zou kunnen zijn, en nuttige links.…

Het belang van je FANC-vergunning bij de attestering van prestaties met een verplichte RX

De Technisch Tandheelkundige Raad (TTR) heeft vastgesteld dat sommige zorgverleners die niet in regel zijn met de voorschriften van het FANC, toch prestaties van de ziekteverzekering met verplichte radiografieën attesteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de persoonlijke vergunning, de jaarlijkse fysische controle of de driejaarlijkse controle inzake medische stralingsfysica. Om dat tegen te gaan, werd…

Tand-empraktijk Sint-Niklaas heeft nieuwe thuis

Bijna dag op dag drie jaar geleden, startte de Tand-em praktijk in de Truweelstraat 116. Dit innovatieve pilootproject biedt mondzorg aan kwetsbare kinderen en volwassenen uit Sint-Niklaas. Vandaag opent Tand-em officieel op een nieuwe, centraal gelegen locatie in de stad: Azalealaan 2A, in het gebouw van De Plataan, één van de woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland.…

Kies voor een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus

De federale overheid is enthousiast aan het werk gegaan om al haar diensten te digitaliseren, in een poging de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en het contact tussen burgers, openbare diensten en ondernemingen te verbeteren. In die optiek moedigt de overheid burgers volop aan gebruik te maken van een elektronische postbus, de zogenaamde eBox. Dankzij deze beveiligde…

Terugbetaling van gezondheidszorgen gepresteerd door een ouder

Jarenlang bestond er juridische onzekerheid over de mogelijkheid om via de verplichte ziekteverzekering terugbetaling te krijgen voor de zorgen die men als zorgverstrekker verleende aan zijn inwonende kinderen en andere personen ten laste. Alle ziekenfondsen betaalden de geattesteerde zorgen terug, de Christelijke Mutualiteit weigerde. Het ziekenfonds verwees naar de ouderlijke plicht die in het Burgerlijk…

Bijwerkingen van geneesmiddelen melden? Dat kan vanaf nu online!

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een onlineformulier ontwikkeld waarmee gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden. Dit nieuwe formaat sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. Nu kan iedereen bijwerkingen van geneesmiddelen melden via gebruiksvriendelijke onlineformulieren en dit via één enkel adres: www.eenbijwerkingmelden.be.…

Mag ik nog voorschrijven op papier?

Vanaf 1 januari ben je verplicht elektronisch voor te schrijven. Er zijn echter enkele uitzonderlijke situaties waarbij je toch nog gebruik mag maken van het papieren voorschrift. wanneer je 64 jaar of ouder bent (wel verplicht bij aanvraag telematicapremie); wanneer je het voorschrift buiten je spreekkamer opstelt (ongeacht je leeftijd); of in geval van overmacht,…

Controleer tijdig je online accrediteringsdossier

Elk jaar kan je vanaf 1 januari je accrediteringsaanvraag indienen. Dat doe je bij voorkeur online via de RIZIV-webtoepassing voor het beheer van de accreditering. In de toepassing ontvang je onmiddellijk feedback over je accrediteringsdossier. Je kan er tevens al je geregistreerde cursussen, peer reviews en studieclubactiviteiten sinds 1998 raadplegen. Hoe ga je te werk?…

Nieuw callcenter voor wachtdienst in 2020

Wegens aanhoudende klachten van patiënten over de werking van Offitel heeft de Stuurgroep Algemeen Tandarts Vlaanderen beslist om vanaf 1 januari 2020 beroep te doen op een ander callcenter, namelijk Solutel. De praktische regeling blijft ongewijzigd; je zal nog steeds een e-mail ontvangen ter bevestiging van je wacht. Die mail zal afkomstig zijn van wachtdiensttandartsen@solutel.be.…

Wijziging in de nomenclatuur: orale implantaten vanaf 70 jaar

Vanaf 1 januari 2020 worden kleinere implantaten bij patiënten ouder dan 70 jaar ook terugbetaald. De implantaten moeten vanaf dan een minimumdiameter van 2.9 mm en minimumlengte van 4 mm hebben op het osteointegreerbaar deel. Aangezien er nog steeds veel vragen zijn aangaande deze nomenclatuur, geven we nog even alle voorwaarden op een rij: Er…

Mondelinge vraag aan minister De Block over mondhygiënisten

Wordt de potentiële meerwaarde van mondhygiënisten op vlak van preventieve mondzorg voldoende benut? Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) voelde minister Maggie De Block aan de tand over de eerste lichting mondhygiënisten die sinds dit jaar aan het werk is. Lees hier het antwoord van de minister. Frieda Gijbels: De eerste lichting mondhygiënisten is momenteel al enkele…

Onderhandelingen tarievenakkoord 2020

Zoals we vroeger meedeelden, stelde het RIZIV-Verzekeringscomité een budget 2020 voor waarin 16 miljoen euro bijkomende middelen voorzien waren voor de mondzorg. Dit voorstel werd echter niet aanvaard door de federale regering en zonder verder overleg legde de minister nadien het budget voor 2020 vast zonder enige financiële marge voor bijkomende initiatieven. VVT onderstreepte in…

Verhoging sociale bijdragen vanaf 2020 niet meer fiscaal aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen van je sociale bijdragen als zelfstandige niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Gewone sociale bijdragen blijven dat uiteraard wel. Wat zijn wettelijke verhogingen? In bepaalde gevallen kan je sociaal verzekeringsfonds een wettelijke verhoging aanrekenen op je sociale bijdragen als zelfstandige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer je je bijdragen…

The Tobacco Body

Tabak is wereldwijd een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid en de boosdoener bij uitstek voor allerlei ziekten zoals mond- en longkanker. Daarom stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een poster op die de gevaren van tabak voor het lichaam concreet maakt, ook voor de mondgezondheid. Tabak is dodelijk in eender welke vorm. Producten waarmee je…

Het nieuwe voorschrift: de puntjes op de i

Grote veranderingen op til voor wat betreft het voorschrift. Op 1 november 2019 doet voor zowel het papieren als het elektronische voorschrift een nieuw model zijn intrede. Vanaf 1 januari 2020 wordt dan weer het elektronisch voorschrijven verplicht. De grootste aanpassing betreft de geldigheidsduur: de standaardtermijnen voor aflevering én terugbetaling zullen beide drie maanden bedragen…

Eindelijk kunnen geconventioneerde gepensioneerden hun premie aanvragen

Tandartsen die sedert 1 januari 2016 hun pensioen opnamen maar toch als geconventioneerde verder werken hebben recht op een premie die gelijk is aan het RIZIV Sociaal Statuut. Het langverwachte KB dat dit regelt is eindelijk gepubliceerd. Er is nog ruim de tijd om een aanvraag in te dienen. Ook als je ondertussen volledig gestopt bent…

Verborgen gebreken van tandtechnisch werk

Bij het in ontvangst nemen van het tandtechnisch werk, het medisch hulpmiddel op maat dat door het tandtechnisch bedrijf gefabrikeerd is, neemt de tandarts de bijhorende aansprakelijkheid op zich. Als een patiënt schade lijdt door een gebrek aan tandtechnisch werk kan hij de tandarts in gebreke stellen. Vooraleer het medisch hulpmiddel te plaatsen moet de…

Relax! En denk 2 keer na voor je op een link klikt

Voor het vijfde jaar op rij lanceren het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid tijdens de European Cyber Security Month in oktober 2019. Dit jaar draait de volledige campagne rond phishing.  Wat is phishing? Phishing is een online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Cybercriminelen proberen zo…

Geen DNA-schade vastgesteld bij CBCT-scans

De X-stralen bij cone-beam CT-scans, één van de meest gebruikte scans binnen orthodontie, zorgen niet voor DNA-schade bij de patiënt. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van dr. Niels Belmans aan UHasselt en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN). Dit onderzoek kadert binnen het grootschalige Europese project DIMITRA naar de schadelijkheid van CBCT-scans en hoe de beeldkwaliteit van…

Tweede fase RIZIV-begrotingsproces 2020

De tweede fase van de opmaak van de RIZIV-begrotingen stond op de agenda van het Verzekeringscomité van 16 september 2019. Het Verzekeringscomité nam akte van de “partiële begrotingsdoelstellingen” van de verschillende Overeenkomstencommissies (Artsen, Ziekenhuizen, Tandartsen, Apothekers, Verpleegkundigen, Kinés, Bandagisten, Audiciens, Opticiens, Vroedvrouwen). In vvtnieuws september vond je onder de titel “NCTZ-budgetbesprekingen” de VVT-budgetvoorstellen, nu kan…

Overdragen patiëntenbestanden bij beëindiging van praktijkvoering

De wetgeving is zeer duidelijk: men kan niet zomaar een patiëntenbestand overmaken. Volgens Art. 37 van de 22 april 2019 Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg moet de tandarts een therapeutische relatie hebben met een patiënt vooraleer hij toegang kan krijgen tot zijn tandheelkundig dossier. Art. 37. De gezondheidszorgbeoefenaar heeft enkel toegang tot de…

NCTZ-budgetbesprekingen

De ziekenfondsen nodigden de vijf representatieve beroepsverenigingen op 8 augustus uit voor informeel overleg over het RIZIV-budget 2020. Alleen VVT en SMD waren aanwezig. Op 22 augustus was er Technisch Tandheelkundige Raad op het RIZIV, waar de voorstellen van de beroepsverenigingen en de ziekenfondsen technisch werden besproken zodat het RIZIV-actuariaat de nodige berekeningen zou kunnen…

Voorschriften: nieuwe geldigheidsduur

Momenteel zijn zowel het papieren als elektronisch voorschrift onbeperkt geldig voor uitvoering, maar niet voor terugbetaling. Vanaf 1 november 2019 komt daar verandering in: het voorschrift zal nog precies drie maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling. Die periode van drie maanden geldt trouwens dag op dag: een voorschrift aangemaakt op…

Orthodontie door Algemeen Tandarts

Als Algemeen Tandarts is men bevoegd orthodontische behandelingen uit te voeren. De tandarts kan via de website kenbaar maken dat hij die zorgen aanbiedt. Deze melding mag echter niet misleidend zijn. Er moet absoluut vermeden worden de indruk te wekken dat deze zorgen door een Tandarts-Specialist in de orthodontie worden verstrekt. Het gebruik van de…

De wijzigingsclausule, wat is dat nu precies?

In een vorige mail kondigden we aan dat de “Wijzigingsclausule” in werking treedt vanaf 25 juli 2019.  “Wijzigingsclausule” is de officiële RIZIV-term en wij hebben er niet bij stilgestaan dat dit voor jullie weinig betekent, waarvoor onze excuses. Gezien er heel wat vragen komen hierbij meer toelichting. Het Akkoord van 2017-2018 werd voor 1 jaar…

VVT-voorstellen NCTZ-onderhandelingen voor 2020

Om een nieuw akkoord af te sluiten is een aanpassing van de wetgeving op de Akkoorden Tandartsen-Ziekenfondsen noodzakelijk, met o.a. een absolute eis tot gesplitste telling algemeen tandartsen/tandartsen-specialisten. Het Akkoord 2017-2018 en de Wijzigingsclausule 2019 moeten integraal uitgevoerd worden. Prioriteiten voor opmaak behoeftefiches 2020: 1. Opheffen leeftijdsgrens jaarlijks mondonderzoek; 2. Honorarium tweede jaarlijks onderzoek voor…

Kleine vereenvoudiging fiscale administratie

De fiscale wetgeving voorziet nog steeds dat er een fiscaal dagboek wordt bijgehouden. Vooraleer het wordt gebruikt moet het dagboek door de fiscale ambtenaar worden genummerd en geparafeerd. Sedert 15 mei 2019 valt deze verplichte nummering en parafering weg indien het fiscaal dagboek bestaat uit ingebonden of ingenaaide bladzijden met voorgedrukte paginanummering.

VAPZ-bedragen voor 2019

We zetten de VAPZ-bedragen voor zowel het gewone als het sociale VAPZ-pensioenplan op een rijtje. In een gewoon VAPZ pensioenplan mag je 8,17% van je inkomsten die dienen als basis voor de berekening van de voorlopige sociale bijdragen als aftrekbare beroepskosten storten. Het maximumbedrag is 3.256,87 euro. In een sociaal VAPZ pensioenplan, dus een pensioenplan…

De tweede verkiezingsfolder

De jeugd en de leden aan het woord (klik op de foto om te downloaden)   Stem NU voor 4 VVT! Het tijdstip is eindelijk aangebroken! Je kan NU stemmen voor 4 VVT – Verbond der Vlaamse Tandartsen in de RIZIV-verkiezingen. Stem vandaag en kies voor een ijzersterke beroepsverdediging!  Dankzij jouw stem kunnen wij de…

Ontdek het VVT 10-puntenplan!

De RIZIV-verkiezingen komen eraan en er heerst verkiezingskoorts! Onlangs viel ons VVT 10-puntenplan bij jou in de bus. Daarin vind je onze visie voor de komende vier jaar. Het is duidelijk: stilzitten staat alleszins niet in het VVT-woordenboek!  Elke tandarts zet zich dagdagelijks in voor de mondgezondheid van zijn patiënten. Het recente onderzoek van het…

Peuterboekje ‘Kaatje bij de tandarts’

In vvtmagazine mei vind je een poster voor ‘Kaatje bij de tandarts’, een eenvoudig en herkenbaar prentenboekje over een controlebezoekje aan de tandarts, voor peuters vanaf 24 maanden. ‘Kaatje bij de tandarts’ helpt de allerkleinsten onder ons om zich samen met een ouder of begeleider voor te bereiden op het eerste bezoekje aan de tandarts.…

Vermeld een e-mailadres naar keuze op je praktijksite

Tot nu toe vermeldde je praktijksite automatisch je @tandarts.be-adres. Maar gezien de recente wijzigingen met betrekking tot de @tandarts.be-mailadressen, hebben we ervoor gezorgd dat je nu een e-mailadres naar keuze kan vermelden. Hoe ga je te werk? Bezoek https://www.vvt.be/mijn-vvt/mijn-praktijksite en klik op ‘beheer mijn praktijksite’. Klik vervolgens op de editknop rechts naast je naam. In…

Problemen met het inloggen met eID

In het licht van de komende verkiezingen zullen een aantal mogelijkheden voorhanden zijn om in te loggen. Een van die mogelijkheden is via eID. Maar jammer genoeg krijgen we vaak een onaangenaam en irriterend berichtje. Op de site https://eid.belgium.be/nl/vraag-en-antwoord vind je heel wat acties die je kan ondernemen. Frustrerend vaak zonder positief gevolg. Na behoorlijk…

Kabinet De Block weigert invoegetreding Wijzigingsclausule

Momenteel is de Wijzigingsclausule van het Akkoord nog niet van toepassing. Het Kabinet De Block weigert – hierin gesteund door VBT – omdat 40.35% collegae gedeconventioneerd zijn, of dus 0.35% te veel. Hierdoor dreigen de geconventioneerde collegae hun premie sociaal statuut van 2.348,55 euro te mislopen. Er zijn nog onderhandelingen, als hieruit echt nieuws komt,…

Bescherm jezelf beter tegen cybercriminelen!

Ook VVT viel er onlangs aan ten prooi: cybercriminaliteit en cyberaanvallen maakten dit jaar een stevige opmars. Cybercriminaliteit is echter niet enkel een probleem voor grote ondernemingen maar steeds vaker ook voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s. Tegelijkertijd weten we dat zij veel minder beschermd zijn, en dat is jammer! Want cybercriminaliteit kan belangrijke kosten…

Controleer de status van je vergunning voor het gebruik van röntgenstraling

Om vergund te blijven voor het gebruik van röntgentoepassingen moet je drie uur permanente vorming volgen per vijf jaar. Ben je geaccrediteerd bij het RIZIV, dan voldoe je automatisch aan deze voorwaarden: alle activiteiten binnen deelgebied 3 komen automatisch in aanmerking als permanente vorming voor het behoud van je vergunning. Ben je niet geaccrediteerd, dan…

Nieuwe reglementering inzake ioniserende straling

In december 2018 werd de reeds lang aangekondigde nieuwe FANC-reglementering gepubliceerd. De bedoeling is: “responsabilisering van de exploitant voor wat betreft de fysische controle”. Concreet betekent dit dat in elke tandartspraktijk een interne dienst voor fysische controle wordt opgericht bestaande uit een hoofd van deze dienst en één of meerdere agenten voor stralingsbescherming. Het hoofd…

Stop aan discriminatie

VVT vernam met tevredenheid dat de discriminatie eindelijk kan stoppen: in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd met een alternatieve meerderheid het wetsontwerp goedgekeurd dat mogelijk maakt dat ook buitenlandse diploma’s geneeskunde en tandheelkunde aan de contingentering onderworpen zullen worden. De Federale regering legt elk jaar, op advies van de Federale Planningscommisie, het aantal RIZIV-nummers vast…

UBO-register: grondslagen en beginselen

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het ‘UBO-register’).  De Wet zet de Europese Richtlijn…

Spalk na trauma vergoedbaar

Naar aanleiding van de vragen die vorige maand in vvtmagazine werden geplaatst over nomenclatuur, kwamen op het VVT heel wat vragen binnen over de te gebruiken code voor het plaatsen van een spalk na een trauma. Vandaar even deze toelichting: de te gebruiken code is de nomenclatuurcode 317295 (maxillo-faciale prothese) uit de rubriek stomatologie. Voor…

Tijd voor actie: wijzigingsclausule van het Akkoord gepubliceerd in het Staatsblad

De wijzigingsclausule van het akkoord Tandartsen-Ziekenfondsen is op 29 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De individuele conventiestatus van iedere tandarts wordt NIET verlengd. Elke collega moet dus zelf zijn eigen keuze voor deconventie of partiële conventie doorgeven aan het RIZIV en dat uiterlijk op 28 februari 2019. Opgelet: wie zijn keuze niet online aanpast,…

Registreren op Zorg in Vlaanderen? Laat je niet vangen!

Ontving je onlangs een e-mail met de vraag je als zorgverlener gratis te registreren bij Zorg in Vlaanderen? Laat je niet beetnemen: je krijgt enkel de eerste 30 dagen gratis, wil je daarna gebruik blijven maken van de dienst dan heb je sowieso een jaarabonnement aan je been. Zorg In Vlaanderen profileert zich als een…

RIZIV sociale voordelen na effectieve opname wettelijk pensioen

De Wet van 18 december 2015 maakt het onmogelijk na effectieve opname van het wettelijk pensioen nog verder pensioenrechten op te bouwen. Zorgverleners die het wettelijk pensioen hebben opgenomen maar als geconventioneerde verder blijven werken hebben dus geen recht meer op het RIZIV Sociaal Statuut. Door de Wet van 11 augustus 2017 en de Wet…